Menu rozwijane

18 listopada 2021

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów
Dnia Pracownika Socjalnego
w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Szanowna Pani Minister!
Dostojni Goście, Panie i Panowie!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do Pałacu Prezydenckiego na obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Z okazji zbliżającego się święta składam Państwu gratulacje, wyrazy uznania i najlepsze życzenia. W imieniu Rzeczypospolitej z serca dziękuję wszystkim za tę wyjątkową służbę dla dobra bliźnich.

Codzienne zaangażowanie w pracę na rzecz rodaków znajdujących się w potrzebie wymaga szczególnej wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Pomoc społeczna to dziedzina regulowana licznymi przepisami i procedurami, których doskonała znajomość jest konieczna do profesjonalnego i rzetelnego wykonywania obowiązków. Ale jednocześnie Państwa misja wymaga głębokiej wrażliwości i empatii. Wspieranie innych nie polega tylko na stosowaniu prawa, lecz przede wszystkim na budowaniu relacji międzyludzkich, tak aby móc oferować konkretnym osobom właściwe i skuteczne środki zaradcze na ich problemy i bolączki.

Pomoc społeczna to więc nie tyle system, co w pierwszym rzędzie człowiek – zarówno ten, na rzecz którego jest ona świadczona, jak i ten, który jej udziela. Jest to być może najgłębiej personalistyczna z usług publicznych, oferowanych przez władze państwowe i samorządowe. I właśnie o tym jej podstawowym wymiarze przypomina Dzień Pracownika Socjalnego, przypadający 21 listopada. Z okazji Państwa dorocznego święta gratuluję dokonań, których uhonorowaniem są wręczane dzisiaj nagrody i wyróżnienia. Dziękuję Państwu za wytrwałą i owocną służbę, która przynosi tak wiele pożytku.

Chcę dziś też podkreślić, że dzięki Państwa pracy urzeczywistnia się jedna z fundamentalnych zasad Rzeczypospolitej, czyli powszechna solidarność ze wszystkimi rodakami. Dbałość o dobro rodzin i osób samotnych, troska o dzieci i młodzież oraz seniorów, opieka nad tymi, którzy z różnych przyczyn przeżywają trudności zawodowe, zdrowotne i inne – to jedna z najważniejszych miar nowoczesności państwa oraz wewnętrznej siły i spoistości tworzącej je wspólnoty. Dziękuję za to, że poprzez swój trud przyczyniają się Państwo do rozwoju wolnej Polski, opartej na łączących nas wszystkich wartościach humanitarnych i chrześcijańskich.

Raz jeszcze wyrażając wdzięczność i uznanie, życzę Państwu satysfakcji z podejmowanych działań, wielu kolejnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

List został odczytany przez minister Bognę Janke podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim>>