Menu rozwijane

18 listopada 2021

Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości
wręczenia nagród Głównego Inspektora Pracy
na Zamku Królewskim w Warszawie

Szanowna Pani Minister!
Szanowni Państwo!

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim przybyłym na Zamek Królewski w Warszawie z okazji uroczystości wręczenia nagród Głównego Inspektora Pracy. W tym szczególnym dniu chcę złożyć gratulacje i wyrazy uznania laureatom i wyróżnionym, a przede wszystkim gorąco podziękować Państwu za promowanie dobrych wzorców. Gratuluję i dziękuję za to, że są Państwo liderami w dziedzinie poszanowania obowiązujących przepisów prawa, a także dbałości o bezpieczeństwo, zdrowie i pomyślność pracowników.

Przykład nagradzanych dzisiaj osób i firm dowodzi, że profesjonalne, partnerskie i twórcze relacje, oparte na otwartości i dialogu oraz dążeniu do wspólnych celów, sprzyjają zarówno rozwojowi przedsiębiorstw, jak też zaangażowaniu pracowników i umacnianiu w nich poczucia identyfikacji z zakładem pracy. Takie postrzeganie i praktykowanie działalności gospodarczej świadczy o nowoczesnym podejściu do zarządzania, a zarazem urzeczywistnia fundamentalne zasady sprawiedliwości społecznej.

Wzajemny szacunek i świadomość bycia wspólnotą, która może osiągnąć najwięcej, działając zgodnie razem, zapobiegają konfliktom i pomagają rozwiązywać spory. Wszystko to pozytywnie wpływa na kreatywność i wydajność pracy, jednocześnie kształtując dobrą atmosferę w środowisku i sprawiając, że zakład łączy ludzi – z korzyścią i dla każdego z osobna, i dla przedsiębiorstwa jako całości.

Wreszcie, jest to również ogromnie istotny wkład w budowanie silnej, bezpiecznej i zamożnej Polski. Społeczeństwo dobrobytu, do którego dążymy, wymaga bowiem współdziałania, wysokiego poziomu zaufania i solidarności. Dlatego chcę dziś serdecznie podziękować także wszystkim urzędnikom Państwowej Inspekcji Pracy za codzienną służbę, która przyczynia się do respektowania przepisów prawa, a szczególnie do coraz lepszego rozumienia potrzeby i sensu tych regulacji.

Raz jeszcze gratulując laureatom Nagrody im. Haliny Krahelskiej i nagród w XXVIII edycji konkursu Państwowej Inspekcji Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz nagród i wyróżnień w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”, wszystkim Państwu z serca życzę satysfakcji z podejmowanych działań, wielu kolejnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

List został odczytany przez minister Bognę Janke.