Menu rozwijane

26 lipca 2020

Uczestnicy i Organizatorzy

uroczystości z okazji

40. rocznicy Lubelskiego Lipca 1980

w Lublinie

Szanowni Uczestnicy wydarzeń Lubelskiego Lipca 1980!

Szanowni Państwo!

Czterdzieści lat temu mieszkańcy Lublina, Świdnika, Chełma, Puław i wielu innych miast Lubelszczyzny podjęli strajk przeciwko totalitarnej opresji, przeciwko partyjnej nomenklaturze i jej przywilejom, walcząc o godne życie w prawdzie i wolności, o równe szanse w dostępie do najpotrzebniejszych dóbr. Odwaga i determinacja strajkujących, w połączeniu z pokojowym nastawieniem i sprecyzowanymi postulatami, sprawiły, że komunistyczna władza musiała podjąć negocjacje, przystać na żądania protestujących i zawrzeć z nimi precedensowe – w opinii wielu historyków – pisemne porozumienia. Solidarność, która połączyła strajkujących i która wkrótce miała stać się symbolem walki o wolność, przyniosła poprawę warunków życia i poczucie współdecydowania o polskich sprawach.

Nade wszystko jednak Lubelski Lipiec był przełomem dającym nadzieję, że presja może przynieść efekty, że odwaga jest drogą do zwycięstwa, że w jedności jest siła zdolna pokonać totalitarny reżim. Strajki lubelskie otworzyły drogę do wydarzeń sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, ruchu, który ostatecznie doprowadził do upadku komunizmu.

Dziś przesłanie i dziedzictwo Lubelskiego Lipca pozostaje jasne i wciąż aktualne. Strajki lubelskie były wołaniem o sprawiedliwą Polskę, o Polskę silną i nowoczesną, o prawdziwy i zrównoważony rozwój, który sprawia, że wszystkim żyje się lepiej. W tym sensie dziedzictwo Lubelskiego Lipca każe nam nie tylko wspominać odwagę tych, którzy wówczas wystąpili przeciw niesprawiedliwości, ale także myśleć o tym, jak obecnie kształtujemy ład społeczny w naszym kraju.

Dzisiaj, jako wolni obywatele, żyjemy we własnym na powrót wolnym, suwerennym państwie. Wciąż jednak musimy dbać o to, żeby płynące z tej wolności pożytki były udziałem wszystkich. Przez wiele lat znaczna część Polek i Polaków miała poczucie, że nie bierze udziału we wspólnym sukcesie, jaki niewątpliwie odnieśliśmy jako naród. Cieszę się, że w ostatnim czasie udało się wiele w tym względzie zmienić i wiele naprawić. Sprawiedliwe i uczciwe państwo, równe traktowanie wszystkich bez wyjątku, wsparcie dla rodzin to elementy składające się na wizję zrównoważonego rozwoju. Ostatnie wybory samorządowe, parlamentarne i prezydenckie pokazały, że Polacy za taką właśnie wizją się opowiadają. Jestem głęboko przekonany, że suwerenne decyzje, które podejmujemy dziś jako społeczeństwo, mają swoje źródło w tamtej odwadze uczestników Lubelskiego Lipca.

Pamiętajmy o tym wielkim obywatelskim zrywie, który był początkiem drogi ku naszej wolności. Niech obudzona wówczas aktywność będzie dla nas lekcją solidarności i zatroskania o wspólne dobro. Pozdrawiam serdecznie wszystkich biorących udział w dzisiejszej uroczystości. Jako Prezydent Rzeczypospolitej składam wraz z Państwem hołd bohaterom Lubelskiego Lipca i dziękuję wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o nich. Mieszkańcom Lubelszczyzny życzę wszelkiej pomyślności, dumy z bycia Polakami i satysfakcji z owoców własnej pracy.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

List odczytała Pani Doradca Zofia Romaszewska.