Menu rozwijane

24 czerwca 2022

Podczas obchodów 100–lecia nadzoru górniczego w Polsce Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Minister Andrzej Dera wręczył, nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, ordery i odznaczenia zasłużonym pracownikom Urzędów Górniczych.

 

Odznaczeni zostali:

za wybitne zasługi w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa w górnictwie, za wkład
w rozwój gospodarki narodowej

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 

Pan Krzysztof KRÓL

 

Pan Adam MIREK

 

Pan Piotr WOJTACHA

 

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju górnictwa

 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

Pan Tomasz JAWIEŃ

 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

Pan Roman SĄSIADEK

 

Pan Zbigniew WOŹNY

 

 

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

 

Pan Krystian POMPA

 

Pan Ryszard PUSTELNIK

 

Pan Grzegorz WRZASK

 

Minister wręczył również 26 Medali za Długoletnią Służbę nadane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

 

Andrzej Dera odczytał także list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości.