Menu rozwijane

26 czerwca 2021

Uczestnicy i Organizatorzy
Plenerowego IX Ogólnopolskiego
Zjazdu Dużych Rodzin
w Warszawie

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiamy uczestników Plenerowego IX Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin. Dziękujemy za tę wspaniałą inicjatywę, która ukazuje wielką wartość rodziny i rodzicielstwa.

Z satysfakcją obejmujemy Patronat Honorowy nad Państwa corocznymi spotkaniami. Mieliśmy również przyjemność gościć Państwa w sierpniu zeszłego roku w ogrodach Pałacu Prezydenckiego wraz z wyróżnioną Nagrodą „Europejska Duża Rodzina Roku” rodziną Państwa Debory i Joszka Brodów. Zachowujemy we wdzięcznej pamięci tamto miłe spotkanie oraz to szczególne wyróżnienie, jakim jest wręczona wówczas przez Państwa statuetka „Przyjaciel Dużych Rodzin”. Jesteśmy i zawsze będziemy Państwa przyjaciółmi, podziwiamy Państwa często heroiczne wysiłki i starania i deklarujemy, że polskim rodzinom niezmiennie jesteśmy gotowi nieść pomoc i okazywać wsparcie.

Cieszymy się, że mimo pandemii udało się Państwu znaleźć formułę, która integruje środowiska dużych rodzin przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa. Ostatni rok był dla każdego z nas olbrzymim wyzwaniem. Choroba COVID-19 i związane z nią obostrzenia odbiły się także na życiu polskich rodzin, w tym zwłaszcza rodzin wielodzietnych. Zdajemy sobie sprawę, jak wielkim wysiłkiem było dla wielu z Państwa zapewnienie swoim dzieciom odpowiednich warunków do nauki w systemie zdalnego nauczania. Mamy nadzieję, że powrót do normalności, w tym do nauczania w szkołach, będzie trwały i że już niebawem będziemy mogli powiedzieć, że nasz kraj jest wolny od zagrożenia epidemicznego.

Parę Prezydencką podczas wydarzenia reprezentował szef prezydenckiego gabinetu minister Paweł Szrot
Parę Prezydencką podczas wydarzenia reprezentował szef prezydenckiego gabinetu minister Paweł Szrot
Parę Prezydencką podczas wydarzenia reprezentował szef prezydenckiego gabinetu minister Paweł Szrot
Parę Prezydencką podczas wydarzenia reprezentował szef prezydenckiego gabinetu minister Paweł Szrot
Parę Prezydencką podczas wydarzenia reprezentował szef prezydenckiego gabinetu minister Paweł Szrot
Parę Prezydencką podczas wydarzenia reprezentował szef prezydenckiego gabinetu minister Paweł Szrot
Parę Prezydencką podczas wydarzenia reprezentował szef prezydenckiego gabinetu minister Paweł Szrot
Parę Prezydencką podczas wydarzenia reprezentował szef prezydenckiego gabinetu minister Paweł Szrot
1713546199.jpg
741050979.jpg
2047485021.jpg
1414474347.jpg
2022346599.jpg
477518285.jpg
1869235489.jpg
1881513852.jpg

Rodzina to najmniejsza wspólnota i fundament naszego państwa. To przestrzeń, w której dorastamy i w której uczymy się budowania relacji z innymi ludźmi. To miejsce, w którym otrzymujemy i okazujemy wzajemne wsparcie, dzielimy się radością i wspólnie przeżywamy troski. Jesteśmy jako naród i jako społeczeństwo rodziną rodzin i to właśnie w rodzinie często odnajdujemy impuls do działania, motywację do ciągłego rozwoju, inspirację do poszukiwania swojej życiowej drogi. Dlatego tak ważny jest głos rodzin, które najlepiej wiedzą, jakie są ich potrzeby, i potrafią wskazać problemy, z którymi na co dzień się zmagają. Cieszymy się, że o tych właśnie sprawach będą Państwo rozmawiali podczas tegorocznego Zjazdu.

Raz jeszcze bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich uczestników Plenerowego IX Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin i życzymy wielu inspirujących dyskusji i rozmów oraz owocnej wymiany doświadczeń.

Z wyrazami szacunku i sympatii 

 

Agata Kornhauser-Duda 
Andrzej Duda