Menu rozwijane

03 listopada 2021

Uczestnicy

uroczystości pogrzebowych

Księdza Infułata
Grzegorza Pawłowskiego

w Lublinie oraz Izbicy

Ekscelencje Księża Biskupi!

Czcigodni Kapłani!

Szanowni Państwo!

Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Księdza Infułata Grzegorza Pawłowskiego – Jakuba Hersza Grinera, duszpasterza Polaków w Izraelu, ocalonego z Holokaustu, zasłużonego dla relacji polsko-żydowskich, niestrudzonego głosiciela Dobrej Nowiny i świadka historii, Honorowego Obywatela Puław i Lublina.

Śp. Ksiądz Infułat Grzegorz Pawłowski był osobowością niezwykłą. Jako człowiek dwóch narodowości przekazywał prawdę o tym, że godność ludzka jest wartością uniwersalną. Przyjąwszy chrześcijaństwo, stał się jako kapłan opiekunem Polaków przybywających do Izraela, Jego drugiej Ojczyzny, a swoją postawą niestrudzenie udowadniał, że braterstwo i wzajemna solidarność są tym, co łączy oba nasze narody. Wdzięczny za ocalenie, podkreślał zawsze zasługi Polaków ratujących Żydów, a wierny swoim rodzinnym korzeniom, dawał świadectwo godności zakorzenionej w kulturze i tradycji. Przeszedł przez życie własną drogą, drogą wierności prawdzie i służby drugiemu człowiekowi. Wspierając duchowo i materialnie Polaków w Izraelu, dawał wyraz nadziei, która każe nam ufać, że dobro zawsze ostatecznie zwycięża.

W uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej postanowiłem nadać pośmiertnie Księdzu Infułatowi Grzegorzowi Pawłowskiemu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda