Menu rozwijane

09 maja 2018
Prezydent RP Andrzej Duda

Wpis

do katalogu III edycji

Konkursu Architektoniczno-Urbanistycznego

„Lider Dostępności”

Szanowni Państwo!

Już po raz trzeci pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej organizowany jest Konkurs Architektoniczno-Urbanistyczny „Lider Dostępności”. Cieszę się, że również po raz trzeci gala finałowa Konkursu i jego podsumowanie odbywają się w Pałacu Prezydenckim. Na początku mojej prezydentury zadeklarowałem, że będzie to miejsce dostępne, którego drzwi będą zawsze otwarte. Przez tę symboliczną deklarację chciałem dać wyraz mojej gotowości do dialogu ze wszystkimi środowiskami. Ogromnie mi bowiem zależy, aby to właśnie stąd, z siedziby głowy państwa polskiego, płynęły sygnały, jak ważne jest budowanie poczucia prawdziwej równości i wzajemnej empatii. Zdajemy sobie jednak wszyscy dobrze sprawę z tego, że dla wielu Polek i Polaków, zwłaszcza tych, którzy zmagają się na co dzień z niepełnosprawnością, problem dostępności urzędów, instytucji kulturalnych, naukowych i oświatowych, sklepów, zakładów pracy, a niejednokrotnie także własnych domów i mieszkań ma wymiar realny i konkretny.

W ostatnich latach w naszym kraju wiele zmieniło się w tym względzie na lepsze. Cieszy rosnąca liczba nowych rozwiązań architektonicznych i pomysłów, które umożliwiają wszystkim naszym rodakom, także osobom niepełnosprawnym, godne życie, dają szansę osobistego rozwoju i pozwalają podejmować aktywność społeczną. Polskie miasta, obiekty usługowe, zabytki są coraz bardziej dostępne, a przez to stają się też przestrzenią bardziej wspólną, miejscem spotkań i twórczego dialogu. Dostępność ma bowiem również wymiar społeczny. Zapobiega wykluczeniu, samotności i wyobcowaniu, mobilizuje do działania, zachęca do przedsiębiorczości i kreatywności. Udogodnienia architektoniczne sprawiają, że przestrzeń staje się bardziej solidarna i demokratyczna. Może Cię zainteresować Prezydent do laureatów nagrody "Lider Dostępności": dostrzegacie ważne problemy Andrzej Duda: Nowoczesne państwo równo traktuje wszystkich obywateli

Powszechność tych udogodnień oraz skala innowacji w ich wprowadzaniu jest i w coraz większym stopniu będzie wskaźnikiem naszego cywilizacyjnego rozwoju. Dlatego inicjatywy takie jak Konkurs „Lider Dostępności” są szczególnie cenne i potrzebne, gdyż promują i utrwalają dobre wzorce. Gratuluję wszystkim wyróżnionym architektom, instytucjom i firmom. Dziękuję też organizatorom tego wartościowego konkursu: Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji i Towarzystwu Urbanistów Polskich. Państwa działalność jest świadectwem odpowiedzialności i wrażliwości społecznej. Wszystkim zaangażowanym w propagowanie dostępności architektonicznej życzę wielu sukcesów i satysfakcji z pracy dla wspólnego dobra.

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda