Menu rozwijane

29 czerwca 2018
Dziś przypada 90. rocznica powstania Związku Sybiraków
o1682550894.png

Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości

odsłonięcia tablicy pamiątkowej

w 90. rocznicę powstania Związku Sybiraków

w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej

Czcigodni Weterani, Panie i Panowie!

Równo 90 lat temu Państwa poprzednicy spotkali się tutaj, w gmachu Politechniki Warszawskiej, na zjeździe założycielskim Związku Sybiraków. Dzisiaj to Państwo, należący do następnych pokoleń Polaków doświadczonych podobnym losem, kontynuują działalność organizacji. Chcę wyrazić najwyższe uznanie dla Państwa zasług i zaangażowania w pracę społeczną i edukacyjną. Dziękuję za to, że Polska na powrót wolna, świętująca setną rocznicę odzyskania niepodległości, ma w Państwa środowisku godnych depozytariuszy tej wyjątkowej, dramatycznej i bohaterskiej tradycji i etosu sybirackiego. Już teraz chcę także złożyć Państwu gratulacje i najlepsze życzenia z okazji przypadającego w grudniu 30-lecia reaktywacji Związku Sybiraków – po blisko pół wieku, kiedy nie mógł on działać legalnie.

Dzieje naszej Ojczyzny w ostatnich 250 latach zostały trwale naznaczone doświadczeniem zesłań, wywózek, deportacji, katorżniczej pracy i przymusowego osiedlenia na wschodzie. Sybir rzucał swój złowrogi cień na życie dziewięciu generacji Polaków – począwszy od konfederatów barskich, przez powstańców listopadowych i styczniowych oraz więźniów politycznych Pawilonu X Cytadeli Warszawskiej, a skończywszy na mieszkańcach Kresów II Rzeczypospolitej i żołnierzach Armii Krajowej, uczestnikach Akcji „Burza”. Ponure symbole zniewolenia
i prześladowań ze strony wschodniego imperium – kibitka, kajdany, wieczne mrozy tajgi i mroki śmiercionośnych kopalń – zapisały się na trwałe w XIX-wiecznej historii, literaturze i pamięci naszego narodu. Komunistyczny totalitaryzm dopisał kolejny rozdział w martyrologii Polaków na Golgocie Wschodu, którego znakiem stały się masowe groby Katynia, bydlęce wagony, łagry, jałowe stepy Kazachstanu.

Dziś, kiedy jesteśmy znów wolnym narodem, gdy mamy własne suwerenne państwo, losy naszych niezliczonych rodaków, których pochłonęła bezkresna Syberia, zobowiązują nas do pielęgnowania pamięci o ich ofierze i cierpieniach, jakich doznali. Rzeczpospolita nigdy o nich nie zapomni. Zarazem zaś pamięć Sybiru wzywa nas do wytrwałej, rzetelnej pracy dla Ojczyzny i umacniania bezpieczeństwa Polski i Polaków. Właśnie w imię pamięci o tych, którzy za swój patriotyzm i wierność zapłacili ogromną, często najwyższą cenę, musimy razem, dzień za dniem, skutecznie budować silną, niepodległą Rzeczpospolitą. I wierzę, że my, współcześni, sprostamy temu zadaniu.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda