Menu rozwijane

10 maja 2017
Prezydent Andrzej Duda

Uczestnicy i Organizatorzy

IX Europejskiego Kongresu Gospodarczego

 Międzynarodowe Centrum Kongresowe

w Katowicach

 

Szanowni Panowie Premierzy!

Szanowni Przedstawiciele Władz Województwa Śląskiego i Katowic!

Szanowni Państwo – Uczestnicy i Goście Kongresu z kraju i zagranicy!

Szanowny Panie Prezesie!

Już po raz dziewiąty odbywa się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy – największe tego typu przedsięwzięcie w naszym regionie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników i organizatorów spotkania.

Katowicki Kongres na trwałe wpisał się w nurt życia Górnego Śląska. Liczba dyskusji i spotkań, zakres poruszanych tematów, szerokie grono zaproszonych gości, a przede wszystkim ich kompetencje – robią wielkie wrażenie. Cieszę się, że stolica Górnego Śląska, obok tradycyjnej roli wiodącego ośrodka przemysłowego, akademickiego, kulturalnego, staje się również miejscem refleksji nad przyszłością procesów ekonomicznych w Polsce, Europie i na świecie.

W tym roku po raz kolejny stawiają Państwo przed sobą ambitne wyzwania. Nie ma chyba takich kluczowych zagadnień gospodarczych, których brakowałoby w agendzie Kongresu. Cenne jest wielostronne spojrzenie na te kwestie, dokonywane razem przez polityków, przedsiębiorców i ekspertów. Ufam, że każdy z tych ważnych problemów będzie przedmiotem wnikliwej uwagi rządu i wyspecjalizowanych instytucji państwowych.

Świadectwem całościowego budowania polityki Rzeczypospolitej jest przyjęta przez Radę Ministrów Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Będę współpracował w urzeczywistnianiu celów, które są rozstrzygające dla pomyślnej przyszłości Polski i Polaków.

Wiele z poruszanych w trakcie Kongresu tematów to sprawy, którym poświęcam uwagę od początku mojej prezydentury. Ogromnie zależy mi na rozwoju i promowaniu młodej,
innowacyjnej przedsiębiorczości. Ważną rolę w tym względzie odgrywa współorganizowane już od dwóch lat przez Kancelarię Prezydenta RP przedsięwzięcie „Start–upy w Pałacu” oraz „Śniadania Start–upowe”, wspierające innowatorów w ich projektach.

Systematycznie spotykam się z przedstawicielami tego segmentu gospodarki i staram się zawsze znajdować dla nich miejsce w składzie delegacji repezentujących nasz kraj podczas wizyt zagranicznych. Podobną propozycję przedłożyłem polskim eksporterom i przedsiębiorcom inwestującym za granicą.

Cieszę się, że nasz eksport rośnie. To zjawisko pozytywne, tak jak wzrost rozpoznawalności niektórych polskich marek na świecie. Jest jednak nadal wiele do zrobienia w tej kwestii.

Blisko 80 procent polskiego eksportu trafia na bliskie i stabilne rynki europejskie – ale nie powinniśmy rezygnować z ekspansji na inne, także obiecujące, obszary. Pomóc w tym może otwieranie nowych polskich przedstawicielstw handlowych, jak w Szanghaju, w San Francisco czy ostatnio w Meksyku, gdzie podczas niedawnej mojej oficjalnej wizyty z satysfakcją uczestniczyłem w inauguracji kolejnego biura inwestycji i handlu poza granicami Rzeczypospolitej. O ożywieniu współpracy gospodarczej rozmawiałem także niedawno z goszczącym w Polsce Emirem Kataru.

Zależy mi również na tworzeniu w naszym kraju regulacji prawnych sprzyjających biznesowi, a szczególnie na przewidywalności prawa. Wyrazem takiego podejścia było zainicjowanie przeze mnie i podpisanie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i tym samym uwzględnienie w procesie legislacyjnym w większym stopniu potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Deklarując chęć dalszego współdziałania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki, pragnę życzyć Państwu owocnych debat. Cieszę się, że gromadzą się tu eksperci i doświadczeni praktycy z tak wielu dziedzin, a wśród nich moi współpracownicy z Kancelarii Prezydenta RP i Narodowej Rady Rozwoju. Z zainteresowaniem poznam konkluzje wypracowane podczas kongresu.

Proszę przyjąć życzenia pomyślności i raz jeszcze serdeczne pozdrowienia.

 Z wyrazami szacunku

 

Prezydent

Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda