Menu rozwijane

04 grudnia 2015
Prezydent Andrzej Duda

 Warszawa, 4 grudnia 2015 roku

Dzień Górnika

 

 

Drodzy Polscy Górnicy!

Szanowni Państwo!

 

Wszystkim górnikom w Polsce składam życzenia pomyślności w dniu świętej Barbary. Pozdrawiam górniczą społeczność wszystkich sektorów przemysłu wydobywczego. W imieniu współrodaków przekazuję Państwu słowa szacunku i podziękowań. Ciężką pracą wydobywają Państwo bogactwa ziemi, niezbędne dla naszego codziennego życia i rozwoju kraju

 

Nawet przy wszelkich nowoczesnych technologiach w górnictwie niezmiennie najważniejsi są ludzie. Nadal to przede wszystkim od ofiarnego pracownika – od jego profesjonalizmu, doświadczenia, hartu ducha – zależy powodzenie wykonywanych zadań. Także od umiejętności stworzenia ludzkiej wspólnoty. Rzadko gdzie jest ona równie silna i solidarna jak w górnictwie. Możemy się tego od Państwa uczyć, z myślą o polskim kapitale społecznym i o sukcesach naszej Ojczyzny.

 

Górnicy nieraz udowadniali, że gotowi są z największym poświęceniem służyć Polsce. Składam hołd wszystkim, którzy walczyli o przynależność Śląska do Rzeczypospolitej, o polską wolność, o prawa obywatelskie i pracownicze. Pamiętamy o wielkości ofiary, jaką za wolną i sprawiedliwą Polskę złożyli manifestanci z kopalni „Wujek”. Nie zapominamy także o ofiarach tragicznych katastrof – górnikach i ratownikach z KWK „Dymitrow”, KWK „Halemba”, KWK „Wujek Ruch Śląsk” i niestety, jeszcze wielu innych.

 

Wiem, że polskie górnictwo, zwłaszcza węglowe, stoi przed wielkimi wyzwaniami. Bardziej niż wyrazów uznania górnicy potrzebują teraz pewności jutra. Konieczna jest dalekosiężna strategia rozwoju polskiego górnictwa. Jest o nią trudniej niż jeszcze kilka lat temu, kiedy koniunktura na rynku sprzyjała poszukiwaniu rozwiązań, godzących racje ekonomiczne z interesami pracowników. Niestety, tamta okazja nie została wykorzystana, czego konsekwencje ponoszą obecnie górnicy. Kierowana duchem dobrej zmiany Rzeczpospolita nie może zostawić dziś Państwa samych z narosłymi problemami. Polskie górnictwo musi mieć zapewnione perspektywy rozwoju, musi otrzymać nadzieję. To nie tylko kwestia odpowiedzialności za losy pracowników i za cały potencjał branży. To również kwestia polskiej racji stanu.

 

Mamy największe w Unii Europejskiej zasoby węgla. Są one podstawą naszego bezpieczeństwa energetycznego. Będziemy uczestniczyć w międzynarodowych działaniach służących ochronie klimatu, ale nie zrezygnujemy z energetycznej suwerenności. Warto rozwijać nowoczesne technologie oparte na węglu, które są w stanie przynosić pożytek zarówno gospodarce, jak i środowisku. Mogą się one stać naszą specjalnością.

 

Przed polskim górnictwem jest więc szansa na pomyślną przyszłość. Powołanie Ministerstwa Energii to krok w dobrą stronę. Trzeba łączyć rozwojowe potencjały. Górnicza społeczność powinna mieć poczucie, że nie zabiega jedynie o własne interesy, ale bierze udział we wspólnym wysiłku Polaków budowania nowoczesnego, silnego, sprawiedliwego systemu ekonomicznego w naszej Ojczyźnie. Życzę, aby społeczny szacunek i solidarność były dla Państwa wsparciem w ciężkiej, odpowiedzialnej pracy.

 

Wszystkim górnikom w Polsce życzę, by mogli Państwo pracować zawsze w bezpiecznych warunkach, ze spokojem o przyszłość, z poczuciem dumy, godności i zawodowego spełnienia. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, życzę dobrego bytu Wam i Waszym rodzinom. Radosnego świętowania Barbórki! Szczęść Boże!

 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej