Menu rozwijane

13 sierpnia 2022

Szanowni Przedstawiciele Władz Państwowych i Samorządowych!
Czcigodni Weterani! Żołnierze Rzeczypospolitej!
Drodzy Rodacy w kraju i za granicą!

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich organizatorów i uczestników obchodów 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Dziękuję, że w tych dniach tworzą Państwo wspólnotę pamięci i wartości; że dają Państwo publiczne świadectwo swojego patriotyzmu oraz dumy z niezwykłych dokonań tych, którzy wywalczyli i obronili niepodległą Rzeczpospolitą.

Na początku sierpnia 1920 roku Armia Czerwona zbliżała się szybko do Warszawy. Mogło się wydawać, że nasza stolica jest już stracona. Ale właśnie wtedy, w tym krytycznym momencie, nastąpiła maksymalna mobilizacja polskich sił. Do historii przeszła niezwykła wola walki zwykłych żołnierzy oraz umiejętności i wizjonerstwo naszych sztabowców. Chwałą okryli się wytrwali obrońcy Radzymina, Ossowa, Marek oraz innych miejscowości między Warszawą a Działdowem. Wspaniały sukces odnieśli uczestnicy kontruderzenia znad Wieprza: strzelcy i piechurzy 3 Armii – w której szeregach walczyli również żołnierze ukraińscy, a od końca sierpnia także białoruscy – oraz piechota i lotnicy 4 Armii. Z najwyższym podziwem myślimy też o pozostałych oddziałach Wojska Polskiego, które, dając z siebie wszystko, umożliwiły towarzyszom broni wykonanie decydujących manewrów. Dzięki tym wspólnym wysiłkom na przedpolach Warszawy dokonał się przełom, po którym uciekający bolszewicy ponieśli ostatecznie całkowitą klęskę.

Wiktoria warszawska opromieniła armię odrodzonej Rzeczypospolitej nieprzemijającą sławą. Przez 74 lata istnienia Rosji Sowieckiej – od roku 1922 noszącej nazwę ZSRR – państwo to, występując formalnie jako strona konfliktu zbrojnego, przegrało tylko jedną wojnę. Było to właśnie starcie z Rzecząpospolitą, zakończone w roku 1921. Zdołaliśmy wtedy zatrzymać globalną ekspansję komunizmu. Dlatego wszyscy, którzy przyczynili się do zwycięstwa Polski nad Związkiem Sowieckim, zasługują na miano bohaterów wolnego świata.

Wybór rocznicy kluczowych walk u wrót Warszawy jako daty Święta Wojska Polskiego był więc ze wszech miar słuszny. Dzisiaj z wdzięcznością upamiętniamy bohaterów, którzy w obronie wolności swojej i naszej nie szczędzili trudów i krwi. Z czcią pochylamy głowy przed mogiłami poległych. Ale też z wielką radością oddajemy hołd wszystkim patriotom, wojskowym i cywilom, dzięki którym upragniona, odzyskana po nocy zaborów Polska Niepodległa mogła przetrwać, aby rosnąć w siłę i rozwijać się z pożytkiem dla swoich obywateli.

Święto Wojska Polskiego jest także okazją, aby przypomnieć, że stan Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej zawsze odzwierciedlał stan naszego państwa oraz siłę polskiego ducha wolności. Sto dwa lata temu Polska – wyniszczona I wojną światową, zmagająca się ze skutkami zaborów, doświadczająca wielu trudności gospodarczych i społecznych, zdziesiątkowana epidemią grypy hiszpanki – potrafiła zgromadzić, wyszkolić i wyposażyć prawie milionową armię. Mogła polegać na dzielności i ofiarności swoich obywateli. Wykorzystywała osiągnięcia rodzimych innowatorów i uczonych. Skutecznie współpracowała z sojusznikami.

Przede wszystkim jednak Rzeczpospolita była zjednoczona wokół tego samego, wielkiego celu. Partie polityczne, przedstawiciele administracji państwowej, ludzie mediów, liderzy opinii, nauczyciele, wychowawcy, artyści i twórcy kultury, członkowie Kościołów i związków wyznaniowych, działacze organizacji społecznych i zawodowych, przedsiębiorcy, związkowcy i pracownicy – słowem wszyscy, którzy uważali się za polskich patriotów – wspierali zbrojny wysiłek Wojska Polskiego.

Obecnie Polska cieszy się pokojem, ale zdajemy sobie sprawę, że u naszych granic trwa wojna. Na naszych oczach dokonuje się dziejowy przełom. To czas, gdy lekcje historii sprzed ponad wieku stają się bardzo aktualne – jako wezwanie do wierności wartościom najwyższym, do współpracy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, wolności i dobrej przyszłości Rzeczypospolitej.

Raz jeszcze dziękuję za włączenie się w obchody tej wyjątkowej rocznicy, za przywiązanie do tradycji i wielkiej historii polskiego oręża.

Chwała Bohaterom Bitwy Warszawskiej 1920 roku!
Wieczna pamięć i cześć Obrońcom Ojczyzny!
Niech żyje wolna, niepodległa Rzeczpospolita!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda