Menu rozwijane

10 grudnia 2021

Uczestnicy i Organizatorzy
obchodów 40. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!

Mija 40 lat od wprowadzenia stanu wojennego. Aby powstrzymać pokojową rewolucję „Solidarności” i stłumić dążenie Polaków do wolności, reżim komunistyczny wydał wojnę naszemu narodowi. Nocą 13 grudnia 1981 roku i w następnych dniach uwięziono tysiące działaczy. Brutalnie pacyfikowano strajki. Bito protestujących. Niepokornych wyrzucano z pracy, uczelni i szkół. Bardzo wielu wypchnięto na emigrację. Niektórym odebrano życie.

Tłumiąc opór społeczny, władza posunęła się do masowych szykan i zastraszania. Aparat bezpieczeństwa rozwinął sieć inwigilacji na skalę nieznaną od czasów stalinizmu. Prasa, radio i telewizja zaangażowały wszystkie siły i metody propagandy, by zafałszować prawdę o wolnościowym zrywie lat 1980–1981. Tych, którzy ośmielili się sprzeciwić reżimowi, usiłowano zniesławić i zohydzić w oczach rodaków.

„Solidarność” została zdelegalizowana. Ocalała część ruchu zeszła do podziemia. Ale na przekór represjom idea solidarności jeszcze mocniej zakorzeniła się w sercach, umysłach i postawach Polaków. Miliony rodaków praktykowały ją na co dzień. W imię solidarności wspieraliśmy się wzajemnie, nieśliśmy pomoc prześladowanym i ich rodzinom. Wielu ryzykowało, udzielając schronienia osobom ściganym i ukrywającym się.

Również dzisiaj pamiętamy o bohaterach tamtych dni, którzy zapłacili wysoką, czasem najwyższą cenę za wolność, godność i swobody obywatelskie. Dzięki ich odwadze i determinacji komunizm w końcu upadł. Jesteśmy im wdzięczni za odzyskanie własnego suwerennego, demokratycznego państwa.

Zasada solidarności stała się busolą moralną, a zarazem ważną częścią nowoczesnego etosu patriotycznego i znakiem rozpoznawczym Polaków. Umieściliśmy ją na sztandarach tuż obok symboli narodowych, ale przede wszystkim do dziś praktykujemy jej wskazania, które są fundamentem ideowym wolnej Polski.

Może Cię zainteresować 13 grudnia zapalmy Światło Wolności

Jako obywatele niepodległej Rzeczypospolitej, zapalając w oknach naszych domów Światło Wolności w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, wspominamy jego ofiary i zwycięską walkę z komunistycznym zniewoleniem. Ale ten płomień przypomina także, że blisko nas żyje inny dzielny naród, który właśnie teraz cierpi, bo pragnie być wolny. Kiedy byliśmy pod władzą reżimu, sami doznaliśmy wiele dobra za sprawą solidarności innych społeczeństw. A dzisiaj w sposób szczególny myślimy o tych, którzy doświadczają represji, prześladowań, uwięzienia ze strony reżimu Łukaszenki. Bądźmy solidarni z Białorusinami!  Niech w tym wyraża się nasza wierność dziedzictwu „Solidarności”.

Z wyrazami szacunku!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Pliki do pobrania