Menu rozwijane

30 lipca 2021

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości dożynkowych w 2021 roku

 

 

Drodzy Rolnicy i Mieszkańcy Wsi!
Szanowni Państwo!

Jak co roku, w tych dniach w całej Polsce odbywają się uroczystości dożynkowe, podczas których dziękujemy za zebrane plony. Dożynkowe wieńce, symbolizujące sens pracy na roli, przypominają nam wszystkim, że żywność, którą cieszymy się każdego dnia, jest owocem codziennego trudu, zapobiegliwości i gospodarności polskich rolników. W imieniu Rzeczypospolitej chcę przekazać wszystkim pracującym na roli wyrazy głębokiego szacunku i uznania.

Dożynki to sposobność, aby podziękować za chleb, który trafia na nasze stoły, ale także za poświęcenie, za służbę dobru wspólnemu i polskiej racji stanu. Za tę wierność niepodległej Polsce przychodziło nieraz mieszkańcom polskiej wsi płacić najwyższą cenę i doświadczać ogromnych cierpień, o czym przypomina otwarte niedawno Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. W czterdziestą rocznicę podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich i rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” chcemy też oddać hołd tym, którzy przed czterdziestu laty upomnieli się o godność i prawa polskich rolników, przyczyniając się do zwycięstwa nad komunizmem. Pragnę dziś zapewnić, że niepodległa Rzeczpospolita nigdy nie zapomni o zasługach polskiej wsi.

Rolnictwo jest ważną częścią polskiej gospodarki. Suwerenny byt Polaków zależy w dużej mierze od zachowania bezpieczeństwa żywnościowego. Możemy dziś z dumą powiedzieć, że polscy rolnicy nie tylko są w stanie wyżywić naród, ale mogą też z sukcesem konkurować
na światowych rynkach. O tym, jak ważna jest żywnościowa samowystarczalność, mogliśmy wszyscy przekonać się w ciężkim czasie pandemii koronawirusa. Składam wielkie podziękowanie polskim rolnikom za to, że w obliczu tego trudnego doświadczenia dali Polakom
poczucie bezpieczeństwa, za to, że nawet przez chwilę produkcja żywności nie była zagrożona i że nie zabrakło chleba w naszych domach.

Polskie rolnictwo stale się modernizuje. Rosną kwalifikacje i osiągnięcia rolników, a także ogólna powierzchnia zasiewów. Bardzo się z tego cieszę, ale wiem też, że rolnictwu nie wystarczy tylko kibicować. Trzeba je aktywnie wspierać. Z takim przekonaniem powołałem
Radę do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, której zadaniem jest poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań służących dalszemu rozwojowi i bezpieczeństwu polskich gospodarstw. Przed nami nowe wyzwania. Jestem pewien, że nasi rolnicy potrafią stawić im czoła, ale zarazem wiem, że nie uda się to bez odpowiedniego wsparcia ze strony państwa. Dlatego chcę po raz kolejny zapewnić, że sprawy polskiego rolnictwa i polskiej wsi są dla mnie szczególnie ważne.

Raz jeszcze dziękuję rolnikom za całoroczny trud i za zebrane plony. Życzę wszystkim mieszkańcom wsi zdrowia, dostatku i pomyślności. Niech kolejne lata okażą się dobrym czasem dla Polski i dla naszego rolnictwa. Wszystkich uczestników dożynek w kraju i za granicą
bardzo serdecznie pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku i sympatii

 

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda