Menu rozwijane

17 kwietnia 2019

Podczas uroczystości pogrzebowych śp. Profesora Jacka Namieśnika Prezydenta reprezentował minister Andrzej Dera (fot. Politechnika Gdańska)

Podczas uroczystości pogrzebowych śp. Profesora Jacka Namieśnika Prezydenta reprezentował minister Andrzej Dera (fot. Politechnika Gdańska)

Podczas uroczystości pogrzebowych śp. Profesora Jacka Namieśnika Prezydenta reprezentował minister Andrzej Dera (fot. Politechnika Gdańska)

o1452159.jpg
o2013131075.jpg
o187056220.jpg

Uczestnicy uroczystości pogrzebowych

                                                                        śp. Profesora Jacka Namieśnika

                                                                           w Gdańsku-Oliwie

Szanowni Państwo!

Z żalem przyjąłem wiadomość o odejściu śp. Profesora Jacka Namieśnika. Śmierć wybitnego uczonego jest zawsze wielką stratą i dla Jego bliskich, i dla świata nauki. Zaledwie trzy dni temu przerwała ona niespodziewanie misję rektora Politechniki Gdańskiej – uczelni, z którą Zmarły związany był przez ponad pół wieku.

Może Cię zainteresować Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski dla śp. prof. Jacka Namieśnika Swoje talenty, umiejętności i siły poświęcił badaniom w dziedzinie chemii analitycznej i chemii środowiska. Owocem Jego pracy był imponujący dorobek naukowy, udokumentowany setkami publikacji książkowych i w najbardziej prestiżowych periodykach oraz patentami. Zajmował się szczególnie ważnymi współcześnie zagadnieniami dotyczącymi zanieczyszczeń powietrza, zdobywając niekwestionowany autorytet i powszechne uznanie zarówno w Polsce, jak w Europie.

Również jako nauczyciel akademicki położył olbrzymie zasługi, promując przeszło 60 doktorów i kształcąc adeptów chemii z ponad 30 roczników studenckich. Zawsze oddany sprawom publicznym i gotów służyć swoją bogatą wiedzą, chętnie współpracował z innymi uczelniami i środowiskami naukowymi, przyczyniając się do realizacji projektów badawczych i wdrożeń ważnych m.in. dla rozwoju medycyny i obronności Rzeczypospolitej.

Jestem głęboko przekonany, że śp. Profesor Jacek Namieśnik pozostanie na zawsze w pamięci potomnych jako wzór doskonałego uczonego, dbającego o łączenie wartości teoretycznej prowadzonych prac z ich zastosowaniem w praktyce.

Jego rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom składam wyrazy głębokiego współczucia.

Z wyrazami głębokiego szacunku 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Andrzej Duda 

List odczytał reprezentujący Prezydenta podczas uroczystości minister Andrzej Dera.