Menu rozwijane

24 lipca 2020

Uczestnicy

uroczystości pogrzebowych

śp. Anny Kuszner-Rowińskiej

w Skolimowie

Drodzy Bliscy Zmarłej!

Szanowni Państwo!

Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Pani Anny Kuszner-Rowińskiej, pomysłodawczyni i wiceprezesa Fundacji im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, odznaczonej Odznaką Honorową GROM i Medalem „Pro Patria”.

Pani Anna Kuszner-Rowińska, córka powstańca warszawskiego, całe swoje życie poświęciła wolnej Polsce, prowadząc działalność opozycyjną, pielęgnując pamięć o żołnierzach Armii Krajowej i zbrodni katyńskiej w czasach, gdy prawdę próbowano wymazywać z kart historii. Jednak największym dziełem Zmarłej pozostanie przywrócenie do społecznej pamięci heroicznych losów Cichociemnych i żołnierzy Armii Krajowej oraz całego polskiego wysiłku zbrojnego podczas II wojny światowej.

Fundacja, której była współzałożycielką, podjęła wiele wartościowych projektów, dzięki którym historia polskich Spadochroniarzy i ich ofiarnej służby Ojczyźnie ujrzała światło dzienne i stała się powszechnie znana. Realizowane wystawy, koncerty, publikacje dokumentowały bohaterstwo, odwagę i poświęcenie oraz trudne powojenne losy Cichociemnych. Wielkie znaczenie miała opieka, jaką Pani Anna Kuszner-Rowińska otaczała żyjących żołnierzy, a także międzypokoleniowa więź, jaką budowała, organizując spotkania naszych narodowych bohaterów z młodzieżą. Szczególną wartość edukacyjną i patriotyczną miały przygotowywane przez Nią dla setek młodych ludzi obozy upamiętniające Cichociemnych Spadochroniarzy AK.

Jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych pragnę podkreślić zaangażowanie Pani Anny Kuszner-Rowińskiej we współpracę z Wojskiem Polskim, w tym zwłaszcza z jednostkami specjalnymi GROM i AGAT. Jestem przekonany, że pasja, z jaką zaszczepiała innym zainteresowanie Cichociemnymi, przyczyniła się do jeszcze bardziej świadomego przyjęcia etosu polskiego komandosa w szeregach żołnierzy tych elitarnych formacji.

Śp. Anna Kuszner-Rowińska pozostanie wielkim, inspirującym autorytetem dla polskich pokoleń.

Rodzinie i wszystkim Bliskim Zmarłej składam wyrazy głębokiego współczucia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda