Menu rozwijane

23 sierpnia 2021

Wspólne oświadczenie Prezydentów Estonii, Łotwy, Litwy i Polski w sprawie Białorusi

 

  • Rok temu, w sierpniu 2020 roku, obywatele Białorusi mieli nadzieję, że mają prawo do zdecydowania o przyszłości swojego kraju w wolnych wyborach. Władze Białorusi nie posłuchały ich głosów. Uczestnicy pokojowego ogólnokrajowego ruchu, nie mającego precedensu w najnowszej historii tego kraju, zostali ukarani więzieniem, wygnaniem lub zostali uciszeni. Zamiast nadziei pojawił się strach i szerzące się represje. Solidaryzujemy się ze wszystkimi mieszkańcami Białorusi, którym ograniczane są ich własne prawa w ich ojczyźnie.
  • Z rosnącym niepokojem obserwujemy przypadki łamania praw obywateli Białorusi za granicą. Przymusowe lądowanie lotu Ryanair 4978 było aktem porwania przez państwo i bezprecedensowym pogwałceniem prawa międzynarodowego, i jako takie nie będzie tolerowane.
  • Od czerwca mamy do czynienia z atakami hybrydowymi na wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO. Wykorzystywani są bezbronni obywatele państw trzecich, wśród których rośnie liczba przypadków nielegalnego przekraczania granicy z Białorusi. To nie jest kryzys migracyjny, ale politycznie zaaranżowana operacja hybrydowa reżimu Aleksandra Łukaszenki, mająca na celu odwrócenie uwagi od coraz częstszych przypadków łamania praw człowieka i praw obywatelskich przez ten reżim. Potępiamy to niedopuszczalne zachowanie. Daremne naciski i lekkomyślne działania nie zmienią naszej zgodnej polityki wobec kryzysu na Białorusi.
  • Doceniamy solidarność, wsparcie polityczne i operacyjne w powstrzymywaniu ataków hybrydowych ze strony naszych partnerów z UE i sojuszników z NATO. Niezwykle ważne są wysiłki Komisji Europejskiej i agencji unijnych na rzecz powstrzymania nielegalnej migracji. Ponadto dążymy do stałej współpracy oraz trwałych rozwiązań z Irakiem i innymi krajami w celu powstrzymania podstępnego procederu przemytu ludzi.
  • Wyrażamy nasze najgłębsze współczucie dla 631 więźniów politycznych [wg stanu na 13.08] i ich bliskich. Wszyscy więźniowie polityczni muszą zostać uwolnieni, a ich prawa przywrócone.
  • Aktywnie wspieramy wszystkie międzynarodowe inicjatywy mające na celu walkę z bezkarnością na Białorusi. Zgodnie z duchem Aktu Końcowego z Helsinek, naród białoruski musi otrzymać wolność wyboru swojej demokratycznej przyszłości. Jedynym sposobem na zakończenie kryzysu politycznego jest pluralistyczny dialog narodowy prowadzący do wolnych i uczciwych wyborów.
  • Od października 2020 r. UE nakłada kolejne sankcje wymierzone w białoruski reżim. Z zadowoleniem przyjmujemy sankcje przyjęte niedawno przez naszych sojuszników z NATO: USA, Wielką Brytanię i Kanadę. W ramach współpracy z naszymi partnerami i sojusznikami nakładane będą dalsze sankcje na władze Białorusi.
  • My – Prezydenci Estonii, Łotwy, Litwy i Polski – solidarnie występujemy przeciwko agresywnym i destabilizującym zachowaniom Aleksandra Łukaszenki i władz Białorusi. Jesteśmy przekonani, że wola Narodu Białoruskiego powinna być główną wytyczną dla kształtowania przyszłości Republiki Białorusi.

Kersti Kaljulaid
Prezydent Republiki Estonii

Egils Levits
Prezydent Republiki Łotewskiej

Gitanas Nausėda
Prezydent Republiki Litewskiej

Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Więcej: Spotkanie Prezydentów Polski, Estonii, Łotwy i Litwy