Menu rozwijane

22 grudnia 2019

Życzenia
dla społeczności żydowskiej w Polsce
z okazji Chanuki – Święta Świateł

Szanowni Państwo!

Z okazji Święta Chanuki przekazuję społeczności żydowskiej w Polsce najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia. To radosny czas, który przypomina o triumfie światła nad ciemnością i dobra nad złem. Przypomina o umiłowaniu wolności, kiedy to ponad 2000 lat temu naród żydowski wystąpił zbrojnie w obronie swojej religii i swoich obyczajów. I przypomina o cudzie, który zdarzył się w świątyni w Jerozolimie po zwycięstwie powstańców.
Teraz, przez osiem kolejnych dni, wokół zapalonej menory, wraz ze swoimi bliskimi będą Państwo wspominać tę poruszającą historię z przeszłości. English version >>>

Życzę, by ten wyjątkowy czas spędzili Państwo promiennie, w szczęściu i w zdrowiu. Chciałbym, aby wszystkie świąteczne dni obfitowały w wiele jednoczących Państwa spotkań i przyczyniały się do umocnienia rodzinnych i przyjacielskich więzi. Niech chanukowe świece przyniosą radość i ciepło, podkreślając tę piękną tradycję, która jest nieodłączną częścią wielkiego dziedzictwa Rzeczypospolitej.

Życzę Państwu spokoju, szczęścia i wszelkiej osobistej pomyślności.

Świetlistej i Wesołej Chanuki!

Z wyrazami szacunku i sympatii

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda