Menu rozwijane

23 października 2021

Pan Profesor Andrzej Jasiński

Maestro, Wielce Szanowny Panie Profesorze!

Z okazji jubileuszu 85. rocznicy Pańskich urodzin proszę przyjąć serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności. Pragnę złożyć Panu Profesorowi wyrazy wielkiego uznania oraz podziękować za wspaniałe dokonania artystyczne i pedagogiczne, które istotnie pomnożyły dorobek polskiej kultury i rozsławiły imię naszej Ojczyzny w świecie.

Muzyka jest Pańskim powołaniem i żywiołem. Wyrósł Pan z rodziny muzycznej, dziedzicząc umiłowanie tej sztuki po swoim ojcu. Już jako kilkuletni chłopiec zaczął Pan uczyć się gry na fortepianie, co było niełatwe w ciężkich warunkach wojny i okupacji. W latach powojennych został Pan najmłodszym studentem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach.

W bardzo młodym wieku wystąpił Pan jako solista wraz z orkiestrą symfoniczną, wykonując Koncert fortepianowy g-moll Feliksa Mendelssohna-Bartholdy’ego. Wcześnie zaczął Pan odnosić niezwykle znaczące sukcesy, jak zdobycie I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Marii Canals w Barcelonie. Koncertował Pan w niemal wszystkich filharmoniach Polski, chętnie obdarzając swoim talentem melomanów również w mniejszych miejscowościach. Zdobył Pan ogromne uznanie publiczności podczas zagranicznych tournée w wielu krajach całego świata. Dokonał Pan także wielu prestiżowych nagrań.

Wielką zasługę dla narodowej kultury stanowi to, że odnosi Pan nie tylko osobiste sukcesy artystyczne, ale także dzieli się wiedzą i pasją z adeptami sztuki muzycznej. W powszechnej opinii jest Pan, Panie Profesorze, jednym z najwybitniejszych, najbardziej charyzmatycznych polskich pedagogów. Przez ponad ćwierć wieku kierował Pan Katedrą Fortepianu w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i ciągle gotów jest Pan wspomagać studentów swoim doświadczeniem. Tak jak bez kunsztu nauczycielskiego Wojciecha Żywnego i Józefa Elsnera nie byłoby zapewne Fryderyka Chopina, jakiego znamy – tak też trudno przecenić znaczenie Pańskiej opieki pedagogicznej, umiejętności rozpoznawania i rozwijania talentów, w ukształtowaniu wirtuozowskiej kariery Krystiana Zimermana czy innych znakomitych polskich pianistów. Wyrazem uznania dla Pańskiej wiedzy, dokonań i wrażliwości muzycznej jest także powierzanie Panu funkcji jurora wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych, wraz z misją tak zaszczytną jak dwukrotne przewodniczenie jurorskiemu gremium w warszawskim Konkursie im. Fryderyka Chopina.

Proszę przyjąć, Panie Profesorze, najlepsze życzenia zdrowia, wielu sił, pogody ducha i samych szczęśliwych dni. Jestem przekonany, że zarówno polska publiczność, jak też adepci sztuki fortepianu, mogą liczyć na Pańską artystyczną i pedagogiczną aktywność.

Życzę Panu wielu kolejnych dokonań i spełnienia wszystkich zamierzeń. Łączę wyrazy głębokiego szacunku oraz serdeczne pozdrowienia.

Andrzej Duda