Menu rozwijane

04 grudnia 2019
List Prezydenta do górników z okazji Barbórki
List Prezydenta do górników z okazji Barbórki
o2055192405.jpg
o1638431118.jpg

  Barbórka

Wielce Szanowni Górnicy!

Drodzy Uczestnicy uroczystości barbórkowych!

Z okazji Barbórki – pięknego polskiego święta, jednoczącego górniczą brać i wszystkich pracowników przemysłu wydobywczego – składam Państwu najserdeczniejsze gratulacje, podziękowania i życzenia. Gratuluję nowych sukcesów w Państwa trudnej, często niebezpiecznej, lecz niezastąpionej pracy. To również dzięki Państwu nasza gospodarka narodowa odnotowała kolejny rok wzrostu, a Polacy z nadzieją spoglądają w przyszłość swoją i swoich bliskich.

Może Cię zainteresować Odznaczenia dla zasłużonych górników Spotkanie z górnikami w Bełchatowie Zarówno w ich imieniu, jak i moim własnym dziękuję za Państwa fachowość, wytrwałość i zaangażowanie. Wiemy, że Polska dysponuje unikalnymi bogactwami naturalnymi. Mamy węgiel kamienny i brunatny, torf, gaz ziemny, ropę naftową oraz uzyskiwane z nich nowoczesne produkty. Mamy rudy miedzi, srebra, cynku i innych cennych metali, złoża siarki i różnorodnych niemetali, surowce skalne dla przemysłu budowlanego oraz pokłady wysokiej jakości soli kamiennej. Ale tylko dzięki Państwu te ukryte w polskiej ziemi skarby służą nam wszystkim.

Czwartego grudnia z podziwem i wdzięcznością myślimy o tych, którzy z dala od swoich rodzin, w skrajnie trudnych warunkach wkładają tak wiele wysiłku, abyśmy spokojnie pracowali, abyśmy byli bezpieczni i cieszyli się z udogodnień współczesnej cywilizacji. Jednocześnie z głębokim żalem pochylamy głowy przed tymi, którzy prosto ze swoich miejsc pracy odeszli na wieczną szychtę. Tylko w tym roku było ich ponad dwudziestu. Rodzinom i Bliskim tragicznie zmarłych górników życzę duchowego pokrzepienia i wszelkiego wsparcia ze strony tych, którzy otaczają ich teraz troską i życzliwością.

Szanowni Państwo, bogaty ceremoniał barbórkowy to między innymi górnicze szpady i mundury. Wzorowane na strojach piechoty Królestwa Polskiego, pojawiły się na naszych ziemiach ponad 200 lat temu. Prawo do ich noszenia jest wielkim przywilejem. Polscy górnicy udowodnili, że potrafią walczyć. Nie tylko pod ziemią – z potężnymi siłami natury i własną, ludzką słabością, lecz również w obronie wolności i sprawiedliwości; za Polskę, za wiarę, mowę i tradycje ojców.

W tym roku przypomina nam o tym setna rocznica wybuchu pierwszego z trzech Powstań Śląskich. W trakcie niedawnej inauguracji IX kadencji Sejmu RP przypomniałem sobie słowa, którymi 25 lutego 1919 roku rozpoczął swoje wystąpienie Wojciech Korfanty: Wysoki Sejmie! Radość, uczucie szczęścia i wdzięczności dla Opatrzności Boskiej napełniają moje serce, że dożyłem tej chwili, iż, jako przedstawiciel dzielnicy, która przez tak długie lata jęczała pod jarzmem pruskiem – mam ten zaszczyt i szczęście przemawiać z tej oto trybuny, trybuny Sejmu wolnej, niepodległej, zjednoczonej Rzeczypospolitej Polskiej. Historyczny sukces powstańców i działaczy polskiego ruchu narodowego na Górnym Śląsku przyczynił się do ogromnego powiększenia potencjału rozwojowego naszej Ojczyzny.

Utwierdził także pozycję śląskiego etosu patriotyzmu i pracy oraz śląskiej kultury jako wyjątkowo cennych i nieusuwalnych składników polskiej tożsamości narodowej. Także 30. rocznica kapitulacji reżimu komunistycznego w Polsce to okazja, aby upamiętnić górników nieustępliwie domagających się wolności, chleba i godności – a więc strajkujących z kopalń „Wujek”, „Piast”, „Manifest Lipcowy”, „Ziemowit” oraz pozostałych uczestników strajków w przedsiębiorstwach górniczych w latach osiemdziesiątych. To bohaterowie naszej wolności. Stale o nich pamiętamy i składamy im dzisiaj wyrazy najwyższego szacunku.

W święto patronalne górników dziękuję też wszystkim, którzy czynią ich pracę bezpieczniejszą, lepiej zorganizowaną i bardziej owocną. Serdeczne pozdrowienia i życzenia przekazuję pracownikom nadzoru górniczego, ratownikom górniczym, wykładowcom, badaczom i innowatorom w zakresie nauk związanych z eksploatacją kopalin, kadrze zarządzającej, specjalistom w dziedzinie przetwarzania, zbytu i dystrybucji surowców mineralnych, działaczom związkowym oraz wszystkim, którzy pracują na sukcesy branży wydobywczej. Dziękuję Państwu za inspirujący przykład sprawnego współdziałania, za Państwa wkład w rozwój jednej z kluczowych, strategicznych gałęzi polskiej gospodarki.

Życzę, aby udana barbórkowa zabawa podczas karczm piwnych, babskich combrów, imprez artystycznych i tradycyjnych balów była dla Państwa zapowiedzią pomyślnego nowego roku. Niech będzie to dobry czas dla naszego kraju, dla Państwa zakładów pracy, dla każdego z Państwa osobiście. Niech święta Barbara otacza swoją opieką Państwa oraz Państwa bliskich. Niech w Państwa domach zawsze trwa rodzinne szczęście i dostatek. Ufam, że tak będzie – również dlatego, że fundamentem polityki naszego państwa wobec górnictwa oraz energetyki jest i pozostanie polska racja stanu i dobro wspólne Polaków.

Niech żyje nam górniczy stan! Szczęść Boże!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda