Menu rozwijane

23 maja 2022

Pan Profesor Jerzy Bralczyk

Szanowny Panie Profesorze – Dostojny Jubilacie!

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia z okazji 75. urodzin. W dniu jubileuszu wyrażam najwyższe uznanie dla Pańskiej wybitnej wiedzy i wspaniałego dorobku autorskiego. Chcę też podziękować za liczne osiągnięcia w pracy popularyzatorskiej, w której upowszechnia Pan wzorce poprawności i piękna języka ojczystego.

W swojej działalności naukowej i edukacyjnej zawsze kierował się Pan Profesor głęboką troską o polszczyznę, która stanowi fundament naszej wspólnoty i najcenniejsze dziedzictwo narodowe. Pańskie publikacje i wystąpienia nie tylko wskazują właściwe praktyki, lecz same również doskonale ilustrują, jak należy korzystać z języka. Kultywowanie tradycji i zarazem zrozumienie dla konieczności i potrzeby rozwoju; dbałość o elegancję i humor; pielęgnowanie sztuki krasomówczej także jako elementu savoir vivre’u – wszystko to sprawiło, że jest Pan dziś uczonym i znawcą, który autorytet akademicki łączy z rozpoznawalnością i niezwykłą popularnością.

Należycie doceniając wagę przykładu idącego z góry, wiele uwagi poświęca Pan Profesor językowi elit politycznych i dziennikarskich, na których wzorują się szersze kręgi odbiorców komunikatów, płynących ze środków masowego przekazu. Jest Pan również wnikliwym obserwatorem języka reklam, kształtującego powszechne wyobrażenia i aspiracje, a zarazem obraz świata. A jednocześnie sam stał się Pan osobowością medialną, a Pańskie nazwisko – renomowaną marką, przyciągającą publiczność zainteresowaną tematyką lingwistyczną, ale też po prostu lubiącą słuchać rzeczy mądrych, przedstawianych w atrakcyjny sposób. Słowem: współczesna polszczyzna zawdzięcza Panu bardzo wiele, a wraz z nią i my, jej codzienni użytkownicy i twórcy.

Za to wszystko z serca Panu Profesorowi dzisiaj dziękuję. Raz jeszcze gratulując jubileuszu, życzę zdrowia i niezmiennej pogody ducha oraz niewyczerpanego entuzjazmu, inspiracji i sił do tej ogromnie ważnej służby dla bezcennego dobra wspólnego, jakim jest język ojczysty.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Plurimos Annos!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda