Menu rozwijane

05 grudnia 2021

Życzenia z okazji
Międzynarodowego Dnia Wolontariusza

Szanowni Państwo – Drodzy Wolontariusze!

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, którzy bezinteresownie angażują się w pomoc innym.

Wolontariat to wyjątkowo szlachetny wyraz troski o wspólne dobro. Poświęcają Państwo swój czas, aby pomagać potrzebującym. Bez Państwa udziału niemożliwe byłoby przeprowadzenie wielu wspaniałych inicjatyw, które niosą nadzieję, pozwalają rozwiązywać życiowe problemy i przynoszą ulgę w cierpieniu. Państwa zaangażowanie jest ważne i cenne zwłaszcza dziś, w czasie pandemii koronawirusa, gdy wiele osób nagle znalazło się w trudnej sytuacji. Dziękujemy za ten piękny gest dobroci i życzliwości.

Pomaganie innym przynosi radość. Doświadczamy tego sami, włączając się także w różne akcje charytatywne. Dlatego zachęcamy wszystkich, którzy mają taką możliwość, czują taką potrzebę i chcą podzielić się swoim czasem, aby dołączyli do wielkiego grona wolontariuszy. Cieszymy się, że jest ono coraz liczniejsze i dziękujemy tym wszystkim, którzy organizują wolontariat, dając nam możliwość służenia bliźnim w jak najlepszy sposób.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich wolontariuszy w całej Polsce i życzymy Państwu jak największej satysfakcji z tego, co robią Państwo dla innych.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Agata Kornhauser–Duda
Andrzej Duda