Menu rozwijane

25 listopada 2021

Życzenia
z okazji Święta Kolejarza

Drodzy Kolejarze!

Z okazji Święta Kolejarza składam wszystkim noszącym kolejarski mundur, wszystkim pracownikom tej niezwykle istotnej branży naszego transportu i gospodarki, serdeczne życzenia pomyślności. Przyjmijcie Państwo wyrazy szacunku i uznania za pracę i służbę dla dobra Polski i Polaków. Pragnę podziękować za kultywowanie dziedzictwa historii, które jest udziałem polskich kolejarzy, za codzienny trud i wypełnianie zadań, wymagających odpowiedzialności i profesjonalizmu. Polscy kolejarze mogą być dumni, że przyczyniają się do rozwoju naszej Ojczyzny.

Pamiętamy o licznych świadectwach patriotyzmu, odwagi i poświęcenia, które wpisane są w kolejarską historię. Trwające obchody stulecia odzyskania niepodległości są okazją, aby przywołać zasługi środowiska kolejarzy dla odrodzenia suwerennego bytu Rzeczypospolitej, ocalenia polskiej niezawisłej państwowości przed nawałą bolszewicką oraz w zmaganiach z agresorami i okupantami w latach II wojny światowej. Z czcią i wdzięcznością zachowujemy pamięć o znaczącym udziale pracowników kolei w starciu ze złem komunizmu, w walce o Polskę wolną i sprawiedliwą. Strajk lubelskich kolejarzy w lipcu 1980 roku był pierwszym akordem przełomowych zmian w naszym kraju, a protest głodowy kolejarzy we Wrocławiu w październiku tegoż roku stanowił jeden z najbardziej dramatycznych aktów społecznego oporu, podejmowanych przez ruch NSZZ „Solidarność”. Pochylam głowę przed bohaterami polskiej wolności. Dziękuję także Państwu za piękną inicjatywę nadawania dworcom i pociągom imion Polaków zasłużonych dla niepodległości naszej Ojczyzny.

Kolejarski mundur, oznaczający służbę na rzecz dobra publicznego, otoczony jest w Polsce szacunkiem. Z rozwojem kolei wiążą się nasze nadzieje na umocnienie gospodarczego potencjału Rzeczypospolitej, na przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia komunikacyjnego, na zwiększenie społecznej mobilności i aktywności. Cieszę się ogromnie, że ostatnie lata przyniosły wreszcie powstrzymanie regresu i zaniechań dotyczących kolejnictwa, które budziły słuszny sprzeciw nie tylko środowiska kolejarskiego, lecz także wielu środowisk i wspólnot lokalnych. Jest naszą wspólną dumą zakrojony na historyczną skalę program modernizacji i budowy dworców kolejowych, którym objętych zostało prawie 200 obiektów w całej Polsce, a także program modernizacji linii kolejowych i taboru. Jestem przekonany, że przyszłość polskiego kolejnictwa rysuje się w jasnych, optymistycznych barwach.

Życzę, aby praca na kolei zawsze przynosiła satysfakcję i poczucie zawodowego spełnienia. Składam serdeczne gratulacje wszystkim wyróżnionym odznaczeniami państwowymi podczas Święta Kolejarza. Życzę pracownikom kolei spokojnej i bezpiecznej służby; życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności, rodzinnego i osobistego szczęścia.

Z wyrazami szacunku i sympatii!

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda