Menu rozwijane

24 lipca 2022

 

Życzenia

z okazji Święta Policji

 

 

Szanowne Funkcjonariuszki i Funkcjonariusze Policji!

Szanowni Pracownicy Policji!

 

Z okazji Święta Policji proszę Państwa o przyjęcie gratulacji, najlepszych życzeń i serdecznych podziękowań. Niech kolejne sukcesy zawodowe oraz liczne dowody szacunku, wdzięczności i sympatii ze strony współobywateli będą dla Państwa źródłem satysfakcji – a także motywacją do dalszego sumiennego wykonywania niełatwych zadań. Państwa profesjonalizm i zaangażowanie, etos polskiego policjanta, dumny patriotyzm oraz reprezentowane przez Policję siła i autorytet Rzeczypospolitej sprawiają, że potrafią Państwo sprostać nawet najtrudniejszym wyzwaniom.

 

Szczególnym czasem próby dla naszego państwa oraz dla Policji jako jednego z jego filarów było minione dwa i pół roku. Gdy zbliżał się długo wyczekiwany moment odwołania stanu epidemii, reżim Alaksandra Łukaszenki przypuścił hybrydowy atak na granicę Polski – będącą jednocześnie granicą Unii Europejskiej – haniebnie wykorzystując do tego mieszkańców Bliskiego Wschodu. Kiedy i ta sytuacja wydawała się opanowana, armia rosyjska rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Spowodowało to wzrost poczucia zagrożenia i niepewności związanej z wojną oraz jej skutkami gospodarczymi. Nie sposób tu wyliczyć wszystkich możliwych negatywnych konsekwencji takiego stanu rzeczy w kontekście bezpieczeństwa Polaków. Jednak te pesymistyczne scenariusze w olbrzymiej większości się nie ziściły. Zawdzięczamy to również oddaniu i wytrwałości, z jakimi wykonywali Państwo swoje zadania – zarówno dotychczasowe, jak i nowe, dotyczące m.in. przyjmowania uchodźców wojennych oraz pomagania odpierającej rosyjską agresję Ukrainie. W imieniu Rzeczypospolitej z całego serca za to dziękuję.

 

W tych dniach dowodzą Państwo, że są godnymi spadkobiercami najświetniejszych polskich tradycji służby publicznej. Przypadająca dzisiaj kolejna rocznica powołania międzywojennej Policji Państwowej, obchodzone w tym roku stulecie utworzenia Policji Województwa Śląskiego, bohaterskie czyny policjantów podczas II wojny światowej, a także rozpoczęte w roku 1990 dzieło budowy nowoczesnej formacji policyjnej współtworzącej demokratyczne państwo prawa – to wszystko powody do słusznej dumy. Nie mam wątpliwości, że również obecny trudny czas chwalebnie zapisze się w historii polskiej Policji, że Państwa dokonania będą inspiracją dla kolejnych pokoleń jej funkcjonariuszy i pracowników.

 

Życzę, aby Państwa odpowiedzialna służba i praca przebiegały w dobrej, koleżeńskiej atmosferze, bezpiecznie i sprawnie. Niech szczególnie cenne, niewymierne dobra, na straży których stoi Policja – a więc bezpieczeństwo, spokój, stabilność i harmonia w relacjach międzyludzkich – będą obecne także w Państwa życiu osobistym. Pragnę też gorąco pozdrowić wspierające Państwa na co dzień Rodziny i Bliskich. Raz jeszcze proszę o przyjęcie uroczystych życzeń i wyrazów najwyższego uznania.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda