Menu rozwijane

Prezydent RP: Serdecznie pozdrawiam przedstawicieli Państwa przedsiębiorstwa, zgromadzonych na centralnej uroczystości barbórkowej w Warszawie.
Chcę podziękować za dzielność i wytrwałość bliskim trzech bohaterów i zapewnić, że Rzeczpospolita zawsze będzie czcić ich pamięć – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Na szczęście obecnie trudności związane z niepełnosprawnościami coraz rzadziej są przeszkodą na drodze do samorealizacji w różnych dziedzinach życia – napisał Prezydent Andrzej Duda.
To akt sprawiedliwości wobec tego niesłychanie ważnego czynu zbrojnego – powiedział Andrzej Duda podczas podpisania ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Depesza kondolencyjna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do Prezydenta Republiki Macedonii Północnej Stevo Pendarovskiego w związku tragicznym wypadkiem autokaru na autostradzie w południowo-zachodniej Bułgarii.
To jeden z najmilszych i najbardziej poruszających momentów w roku, w który od sześciu lat z moją małżonką, Agatą się angażujemy – mówił Andrzej Duda podczas finału VI edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego”.
To jest atak białoruskiego reżimu na odcinek granicy wspólnoty, którym zarządza Polska i za którego ochronę odpowiadają polskie władze. I Polska, jako państwo członkowskie, swoje obowiązki realizuje – mówi Prezydent Andrzej Duda.
Zrównoważony rozwój wszystkich obszarów kraju jest absolutnie priorytetowy – napisał Andrzej Duda na uroczystość oddania do użytku pawilonu zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
Nie ulega wątpliwości, że dywersyfikacja źródeł energii należy do najważniejszych i najpilniejszych zadań stojących przed Polską oraz pozostałymi krajami naszego regionu – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Warto doceniać i promować wszelkie inicjatywy, które budują poczucie wspólnoty, wyrażają międzyludzką solidarność i mogą być inspiracją dla osób pragnących działać dla dobra wspólnego – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Pragnę wyrazić moją wielką radość i wdzięczność za wyniesienie do chwały ołtarzy kolejnego Polaka – zamęczonego przez niemieckich nazistów za heroiczną miłość Boga i Ojczyzny, za gorliwą służbę Kościołowi i rodakom w dobie najcięższej dziejowej próby, przez jaką przeszedł nasz naród – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Polska może zaoferować Macedonii Północnej konkretne instrumenty przydatne w transformacji energetycznej – przekonywał Andrzej Duda na forum w Skopje, gdzie razem z Prezydentem Macedonii Północnej debatował o współpracy gospodarczej.
Dziękuję za solidarną postawę wobec Polski w kwestii kryzysu migracyjnego – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji prasowej z Prezydentem Macedonii Północnej.
Chcę wyrazić satysfakcję, że mamy bardzo silne wsparcie zarówno we władzach Unii Europejskiej, jak i w państwach NATO. Dziękuję również za wsparcie ze strony władz Macedonii Północnej – powiedział Prezydent Andrzej Duda.
Powołanie Korpusu w Szczecinie, a następnie wzmacnianie jego zdolności i poszerzanie zakresu zadań stanowi wyraz zaufania, jakie nasi sojusznicy pokładają w Polsce – napisał Prezydent Andrzej Duda.