Menu rozwijane

Napawa mnie dumą, gdy słyszę, że moi rodacy przyczyniają się do budowy pomyślności innych krajów (...) A tak się dzieje na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci tu, w Macedonii Północnej – powiedział Prezydent RP.
Pomoc społeczna to nie tyle system, co w pierwszym rzędzie człowiek – zarówno ten, na rzecz którego jest ona świadczona, jak i ten, który jej udziela – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Wzajemny szacunek i świadomość bycia wspólnotą, która może osiągnąć najwięcej, działając zgodnie razem, zapobiegają konfliktom i pomagają rozwiązywać spory – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Jesteśmy pierwszą parą prezydencką z Polski, która przybywa z państwową wizytą do kraju, który od samego początku jest nam przyjazny, do ludzi, którzy – śmiało można powiedzieć – są nam przyjaźni od stuleci.
Mamy dwa główne tematy: sojuszniczą współpracę w ramach NATO, a więc dbałość o bezpieczeństwo Europy i świata oraz kwestię przyszłego współistnienia w UE – mówił Andrzej Duda.
Dziękuję za Państwa osiągnięcia budujące naszą obywatelską wspólnotę, utwierdzające szacunek dla wartości i treści stanowiących o naszej odrębności – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Serdecznie dziękuję za ponad 40 lat wypełniania obowiązków na rzecz bezpieczeństwa kraju, wzmacniania jego pozycji międzynarodowej i rozwoju Sił Zbrojnych RP – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Prezydent: To dla mnie wielki zaszczyt i przyjemność, że mogę w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej uhonorować Pana tym jednym z absolutnie najwyższych polskich odznaczeń.
W dniu uroczystości objęcia urzędu ordynariusza diecezji bydgoskiej pragnę złożyć Księdzu Biskupowi najlepsze życzenia – napisał Prezydent RP Andrzej Duda.
Jestem ogromnie wdzięczny żołnierzom i policjantom, którzy wspaniale wykonują zadania na linii granicznej, lecz także poza obszarem bezpośrednio granicznym.
– Gratuluję. To wydarzenie swą rangą dalece przekracza ramy Olsztyna – mówił Prezydent RP podczas koncertu jubileuszowego z okazji 75-lecia filharmonii.
Polska jest krajem bezpiecznym i stabilnym, gotowym wypełniać zobowiązania wobec partnerów i sojuszników. Świadomość tego napełnia nas dumą i radością – powiedział Prezydent Andrzej Duda.
Różnie w naszej historii bywało i różne zagony zbrojne przez tę ziemię przebiegały. Bardzo często zmierzano do tego, by ten nasz naród zniszczyć. Nigdy się to nie udało.
Prezydent: To szczególne wydarzenie w życiu miasta. Pomnik ten jest manifestacją Państwa patriotyzmu, dumy z lokalnych tradycji i mocnych więzi spajających Państwa społeczność.
Te odznaczenia są za niezłomność tej wiary. Proszę – oczywiście – przyjąć je jako symboliczne, bo nic nie jest w stanie podziękować Państwu za działalność, którą prowadzicie – mówił Andrzej Duda.