Menu rozwijane

W uznaniu zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej postanowiłem nadać pośmiertnie Księdzu Infułatowi Grzegorzowi Pawłowskiemu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski – napisał Prezydent RP Andrzej Duda.
Wiem, jak wiele trudu, uwagi, pieczołowitości musieli Państwo poświęcić temu dziełu – i gorąco dziś za to dziękuję – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Bardzo mnie cieszy w ogóle to, że sport osób z niepełnosprawnościami w naszym kraju znakomicie się rozwija – podkreślał Prezydent Andrzej Duda.
Całe swoje długie, bogate życie Janusz Kamocki uczynił służbą dla Polski – napisał Prezydent RP Andrzej Duda.
Rozmawialiśmy z Prezydentem Emmanuelem Macronem o ważnych sprawach, które łączą nasze kraje także w ramach europejskiej wspólnoty. To było bardzo dobre spotkanie.
Z Prezydentem Francji rozmawialiśmy o współpracy w obronności, bardzo dużo o bezpieczeństwie energetycznym, ochronie klimatu, o miejscu energetyki, także atomowej, w UE – mówił Andrzej Duda.
Aby osiągnąć globalnie uzgodniony cel klimatyczny, wszyscy muszą zwiększyć wysiłki i wywiązać się ze swoich zobowiązań – podkreślił Prezydent Andrzej Duda.
Pałac Prezydencki jest dla Państwa otwarty. Współpracuję z Państwem, staram się, żeby ta współpraca układała się jak najlepiej, żebyśmy działali wspólnie, żeby było pomiędzy nami także porozumienie – mówił Prezydent.
Bardzo dziękuję wszystkim żołnierzom i pracownikom Sztabu Generalnego za tak aktywną postawę i rzetelne podejście do służby, które stanowić powinno przykład do naśladowania dla pozostałych struktur Sił Zbrojnych – napisał Prezydent RP Andrzej Duda.
Dzisiejsze spotkanie jest doskonałą okazją do pokazania nowych trendów i nadchodzących wyzwań dla branży rolniczej. Jest to temat bardzo mi bliski – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Dziękuję za tę cenną inicjatywę, która obiektowi ze swojej natury użytkowemu, jakim jest dworzec kolejowy, nadaje także rangę symboliczną poprzez upamiętnienie jednej z ważniejszych postaci polskiego podziemia niepodległościowego.
Andrzej Duda: Pragnę złożyć Panu Profesorowi wyrazy wielkiego uznania oraz podziękować za wspaniałe dokonania artystyczne i pedagogiczne, które istotnie pomnożyły dorobek polskiej kultury i rozsławiły imię naszej Ojczyzny w świecie.
Dziękujemy i z całego serca gratulujemy. Będzie dla nas wielką przyjemnością oglądać i słuchać państwa w przyszłości – powiedział Prezydent Andrzej Duda do Artystów na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim.
Andrzej Duda: Lista Pomników Historii to wyjątkowy status, który podnosi zabytki na piedestał i zapewnia im szczególną ochronę. Dzisiejsza uroczystość dopełnia pięknego dzieła.
Dziękuję uczestnikom Konkursu za to, że grali Chopina, rozsławiając jego muzykę i imię na całym świecie – powiedział Prezydent RP na Koncercie Laureatów XVIII Konkursu Chopinowskiego.