Menu rozwijane

To jest atak białoruskiego reżimu na odcinek granicy wspólnoty, którym zarządza Polska i za którego ochronę odpowiadają polskie władze. I Polska, jako państwo członkowskie, swoje obowiązki realizuje – mówi Prezydent Andrzej Duda.
Zrównoważony rozwój wszystkich obszarów kraju jest absolutnie priorytetowy – napisał Andrzej Duda na uroczystość oddania do użytku pawilonu zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
Nie ulega wątpliwości, że dywersyfikacja źródeł energii należy do najważniejszych i najpilniejszych zadań stojących przed Polską oraz pozostałymi krajami naszego regionu – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Warto doceniać i promować wszelkie inicjatywy, które budują poczucie wspólnoty, wyrażają międzyludzką solidarność i mogą być inspiracją dla osób pragnących działać dla dobra wspólnego – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Pragnę wyrazić moją wielką radość i wdzięczność za wyniesienie do chwały ołtarzy kolejnego Polaka – zamęczonego przez niemieckich nazistów za heroiczną miłość Boga i Ojczyzny, za gorliwą służbę Kościołowi i rodakom w dobie najcięższej dziejowej próby, przez jaką przeszedł nasz naród – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Polska może zaoferować Macedonii Północnej konkretne instrumenty przydatne w transformacji energetycznej – przekonywał Andrzej Duda na forum w Skopje, gdzie razem z Prezydentem Macedonii Północnej debatował o współpracy gospodarczej.
Dziękuję za solidarną postawę wobec Polski w kwestii kryzysu migracyjnego – mówił Prezydent Andrzej Duda podczas wspólnej konferencji prasowej z Prezydentem Macedonii Północnej.
Chcę wyrazić satysfakcję, że mamy bardzo silne wsparcie zarówno we władzach Unii Europejskiej, jak i w państwach NATO. Dziękuję również za wsparcie ze strony władz Macedonii Północnej – powiedział Prezydent Andrzej Duda.
Powołanie Korpusu w Szczecinie, a następnie wzmacnianie jego zdolności i poszerzanie zakresu zadań stanowi wyraz zaufania, jakie nasi sojusznicy pokładają w Polsce – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Napawa mnie dumą, gdy słyszę, że moi rodacy przyczyniają się do budowy pomyślności innych krajów (...) A tak się dzieje na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci tu, w Macedonii Północnej – powiedział Prezydent RP.
Wzajemny szacunek i świadomość bycia wspólnotą, która może osiągnąć najwięcej, działając zgodnie razem, zapobiegają konfliktom i pomagają rozwiązywać spory – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Pomoc społeczna to nie tyle system, co w pierwszym rzędzie człowiek – zarówno ten, na rzecz którego jest ona świadczona, jak i ten, który jej udziela – napisał Prezydent Andrzej Duda.
Jesteśmy pierwszą parą prezydencką z Polski, która przybywa z państwową wizytą do kraju, który od samego początku jest nam przyjazny, do ludzi, którzy – śmiało można powiedzieć – są nam przyjaźni od stuleci.
Mamy dwa główne tematy: sojuszniczą współpracę w ramach NATO, a więc dbałość o bezpieczeństwo Europy i świata oraz kwestię przyszłego współistnienia w UE – mówił Andrzej Duda.
Dziękuję za Państwa osiągnięcia budujące naszą obywatelską wspólnotę, utwierdzające szacunek dla wartości i treści stanowiących o naszej odrębności – napisał Prezydent Andrzej Duda.