Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 6 marca 2020

Wystąpienie Prezydenta w Wyższej Szkole Policyjnej w Szczytnie

Wielce Szanowny Panie Komendancie Główny Policji,

Wielce Szanowna Magnificencjo, Pani Komendant Rektor,

Wielce Szanowna Pani Prorektor,

Wielce Szanowny Panie Komendancie Wojewódzki,

Wielce Szanowny Panie Wojewodo,

ale przede wszystkim Wielce Szanowne Panie i Szanowni Panowie Funkcjonariusze,

Wszyscy Przybyli Szanowni Państwo na czele z Profesorami, Wykładowcami uczelni, a także Pracownikami Cywilnymi,

Wszyscy Dostojni Goście!

 

Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość spotkania tutaj, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – najważniejszej szkole policyjnej w kraju. Bardzo dziękuję za przybycie Panu Komendantowi Głównemu, ale przede wszystkim bardzo dziękuję za tę sposobność, że mogłem w ten symboliczny sposób nagrodzić i wyróżnić najlepszych słuchaczy, najlepszych studentów.

 

Zobacz także: Wizyta Prezydenta RP w Szczytnie Szkoła ma swoją długą tradycję. Ulegała w międzyczasie przeobrażeniom, ale przede wszystkim w swojej historii od 1954 roku awansowała, podniósł się jej status. Jednak przede wszystkim bardzo się cieszę, że podnosi się jej poziom; że szkoła jest wyposażana w najnowocześniejsze urządzenia; że szkoli oficerów polskiej policji – ludzi, którzy odpowiadają za nasze bezpieczeństwo. Odpowiadają też – kierując, dowodząc, zarządzając – za stan polskiej policji, odpowiadają także za bezpieczeństwo funkcjonariuszy pełniących na co dzień swoją służbę.

 

Ale przede wszystkim chciałem bardzo Państwu podziękować. Być policjantem to wcale nie jest łatwa służba. Ona jest trudna, ciężka, czasem w trudnych warunkach. Człowiek styka się z różnymi ludźmi – jedni są mili dla policjantów i chcą wspierać, inni nie; wiedzą Państwo o tym doskonale, macie już swoje doświadczenia.

 

Przede wszystkim dziękuję, że chcecie służyć Rzeczypospolitej i naszym współobywatelom. Nie wiem, czy Państwo czasem mają możliwość wysłuchania moich wystąpień, gdy mówię, że bardzo mi zależy, by poziom życia w Polsce się podnosił; by Polakom, polskiej rodzinie żyło się coraz lepiej; by miała większy komfort życia; by miała więcej spokoju.

 

I mówię wtedy: „Ale to nie jest tylko kwestia pieniędzy, tego, ile w tej rodzinie będą zarabiali rodzice i czy będą dostawali ze strony państwa jakieś wsparcie materialne po to, by było im łatwiej wychowywać dzieci, łatwiej zaspokoić potrzeby dzieci, także te edukacyjne”. Oczywiście to jest bardzo ważne, to ma znaczenie fundamentalne, ale liczy się nie tylko to, gdy mówimy o komforcie życia.

 

Liczy się także to, czy jest bezpiecznie. A to oznacza dobrze wyposażone i dobrze działające policję, straż pożarną, straż graniczną i wojsko. Ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne – to codzienne, ten spokój życia, spokój na ulicy – służba policjantów jest tu najważniejsza.

 

Bardzo dziękuję Panu Komendantowi za słowa podziękowania. Muszę tu dwie rzeczy sprostować – przepraszam, Panie Komendancie. Przede wszystkim Prezydent nigdy nie ma urlopu, nie ma czegoś takiego jak urlop Prezydenta. Chociaż, oczywiście, Prezydent może się trochę zrelaksować, gdy jest spokojniejszy moment – przede wszystkim w polityce, tak jest w okresie wakacyjnym – i pojechać do którejś z prezydenckich rezydencji. Ale w każdej ma w pełni wyposażony gabinet, w którym normalnie wykonuje swoje obowiązki. Są takie obowiązki, które w ogóle nie znają czegoś takiego jak pojęcie jakiejkolwiek przerwy.

 

Więc to, że przyjeżdżam do Państwa na Święto Policji w okresie wakacyjnym, uważam za realizację mojego prezydenckiego obowiązku. Prezydent jest zobowiązany oddać honor i podkreślić godność tych, którzy służą Rzeczypospolitej. Policjanci służą Rzeczypospolitej jako jedni z najważniejszych w tej służbie.

 

I dlatego bardzo Państwu dziękuję, że jesteście w policji, że zdecydowaliście się do niej wstąpić, że służycie, ponosząc też wszystkie związane z tym trudy. Oczywiście człowiek też zarabia, ale przede wszystkim ponosi trudy – jest to służba, to zawsze obawa o zdrowie i życie policjanta.

 

Pan Komendant mówił też przed chwilą o tych, którzy oddali na służbie życie. Ale gdy spojrzymy wstecz, na tamte wydarzenia, które miały miejsce wtedy w Magdalence, proszę pamiętać, że więcej takie wydarzenia w Polsce od tamtego czasu nie miały miejsca. Dlaczego? No właśnie dlatego, że policjanci zachowali się w sposób zdecydowany i nie bali się – poszli i zapłacili za to nawet cenę ran, życia.

 

Pokonali bandytów, bandyci zginęli i także dla potencjalnych bandytów, którzy może chcieliby podnieść rękę na policjanta, którzy może chcieliby dokonywać różnych aktów o charakterze gangsterskim czy terrorystycznym, to także była przestroga. Może właśnie dlatego nigdy więcej coś takiego się nie zdarzyło. Policjanci wykonali swój obowiązek do samego końca.

 

Pamiętamy o tym i także dla Państwa w jakimś sensie stanowią oni dzisiaj wzór postępowania – wzór oddanej służby temu, na co policjant składa przysięgę, gdy wstępuje do czynnej służby w policji, gdy zostaje w pełnym tego słowa znaczeniu policjantem, gdy kończy służbę kandydacką.

 

Dziękuję, że chcą Państwo podnosić swoje kwalifikacje i jesteście na tych kursach, uczestniczycie także w szkoleniach, które prowadzi szkoła. Bo to bardzo ważne – jak powiedziałem – aby były kadry, które zarządzają polską policją, w odpowiedzialny sposób dowodzą, są do tego przygotowane, które mają kwalifikacje, by planować czynności policji, działać.

 

Tak jak teraz, gdy potrzebne jest prewencyjne działanie wobec zagrożenia zachorowaniem spowodowanym koronawirusem – doskonale wypełniona policyjna służba tutaj, w województwie, w ostatnich dniach, gdy trzeba było odnaleźć osoby, które potencjalnie mogą być nosicielami tego wirusa, albowiem zetknęły się z osobą, u której tego wirusa stwierdzono.

 

Bardzo za to dziękuję. To pokazuje dobre przygotowanie policji, a także dobre przygotowanie tych, którzy policją tu dowodzą. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję i gratuluję Panu Komendantowi Wojewódzkiemu. Bardzo proszę, by przekazali Państwo moje wyrazy szacunku i ukłony swoim najbliższym, gdy Państwo wrócą do domów.

 

Ale przede wszystkim bardzo serdecznie chciałem pogratulować i złożyć najlepsze życzenia wszystkim Paniom. Za dwa dni jest święto Pań. Jest dużo funkcjonariuszek, bardzo się z tego cieszę. Szkoła dostała swoisty prezent na Dzień Kobiet w postaci – po raz pierwszy – kobiety, która została komendantem szkoły, została tu rektorem.

 

Życzę wszelkiego powodzenia, Pani Rektor, w wykonywaniu tej odpowiedzialnej służby, w budowaniu szkoły jako coraz lepiej wyposażonej, coraz doskonalej szkolącej, w pracy z kadrą dydaktyczną, we współpracy i pracy z funkcjonariuszami. Życzę jak najlepszych studentów, żeby szkoła rosła w dumę ze swoich absolwentów, bo to jest najważniejsze. A przede wszystkim proszę Panią Rektor o wyraźne artykułowanie potrzeb szkoły – trzeba głośno mówić, czego szkoła potrzebuje, żeby mogła się doskonalić. Rzeczywiście realizujemy w tej chwili program modernizacji polskiej policji – to było dla mnie coś nieodzownego.

 

Podjąłem się kiedyś kandydowania na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej z jednym głębokim przeświadczeniem wynikającym z lat mojej służby dla państwa, bo już wtedy dziewięć lat byłem politykiem. Ale być może Państwo pamiętają, że wcześniej wykształciłem się jako prawnik – specjalista od prawa administracyjnego – czyli krótko mówiąc, od tego, jak pod wieloma względami powinno funkcjonować państwo. Chcę silnego państwa, takiego właśnie, które to wszystko, o czym mówiłem – ten przysłowiowy spokój w życiu – zapewni obywatelowi. Elementem tego silnego państwa są sprawnie działające służby.

 

Jednak służba sprawnie działająca będzie mogła być właśnie taka pod dwoma warunkami: że oprócz gotowości, poświęcenia i oddania funkcjonariuszy, ten funkcjonariusz będzie miał dobre wyposażenie, będzie dobrze przygotowany i dobrze wynagradzany. Bez tego nigdy nie uda się zbudować takiej Polski, o jakiej marzę i do jakiej dążę.

 

Więc dla mnie jest ważne, by walczyć ze wszystkich sił o możliwość modernizacji polskiej policji, o to, by mogła mieć lepsze wyposażenie, by policjanci mogli pracować w lepszych warunkach, by tych wiele komisariatów, posterunków, które często znajdują się cały czas jeszcze w opłakanym stanie, mogło być wyremontowanych – żeby to były godne warunki.

 

Żeby policyjny samochód dojeżdżał na czas i na miejsce, żeby dobrze funkcjonował, żeby policjanci w nim nie byli zmęczeni, żeby mieli w miarę wygodne warunki, żeby mieli dobre wyposażenie do tego, by zatrzymać niebezpiecznego przestępcę. Żeby byli dobrze szkoleni. Żeby nie było przysłowiowego liczenia i oszczędzania każdego naboju i oglądania go dwa razy, zanim policjant wystrzeli, żeby poćwiczyć strzelanie.

 

Są to dla mnie kwestie absolutnie fundamentalne. Więc to także – obok tej obecności, o której mówił Pan Komendant – uważam po prostu za prezydencki obowiązek, wspieranie takich właśnie działań. I obiecuję Państwu, że nadal będę takie działania wspierał, bo po prostu mi na tym zależy. Chcę widzieć policjantów zdeterminowanych, dobrze wyszkolonych, ale też zadowolonych ze swojej służby. Którzy nie muszą się tłumaczyć swoim najbliższym, dlaczego mało zarabiają. To kwestia fundamentalna.

 

Jeszcze raz Państwu dziękuję za spotkanie. Jeszcze raz dziękuję za to oddanie, gotowość kształcenia się i to, że chcą Państwo zasilać tu kadry policji na coraz wyższym szczeblu – tego Państwu życzę. Życzę wszystkim awansów.

 

Paniom jeszcze raz składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Przede wszystkim – oprócz kwestii związanych ze służbą – życzę wszelkiego powodzenia właśnie w sprawach osobistych, domowych, żeby też spełniły się wszystkie marzenia i żeby były Panie w najszerszym możliwym tego słowa znaczeniu po prostu zwyczajnie szczęśliwe.

 

Dziękuję bardzo.

Prezydent mówi do studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Szczytno. Wyższa Szkoła Policji | Spotkanie kadry i słuchaczy szkoły z Prezydentem

Poleć znajomemu