Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 12 marca 2020

Wystąpienie po spotkaniu Prezydenta RP z władzami organizacji harcerskich i Głównym Inspektorem Sanitarnym


 

Panie Ministrze,

Druhno Naczelniczko,

Druhowie,

Szanowni Państwo!

 

Właśnie zakończyliśmy przed momentem spotkanie z Panem Ministrem – Głównym Inspektorem Sanitarnym – oraz przedstawicielami organizacji harcerskich. Poprosiłem o to spotkanie, zaprosiłem do siebie zarówno Głównego Inspektora, jak i druhny oraz druhów, z racji pełnionej funkcji, także protektora ruchu harcerskiego. Czuję się szczególnie odpowiedzialny za relacje z organizacjami harcerskimi, właśnie na tym poziomie państwowym.

 

Bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję też Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu – Panu Ministrowi – że zechciał przyjechać i mogliśmy porozmawiać, jak wygląda sytuacja ruchu harcerskiego wobec stanu epidemicznego, który mamy.

 

Przede wszystkim poprosiłem Państwa Druhny i Druhów, by absolutnie nie organizować wszelkich wydarzeń, które gromadzą harcerzy czy też przy których mogą się gromadzić harcerze; by zdecydowanie zakomunikować to młodzieży – druhnom i druhom. Żeby zrezygnować również z podstawowej działalności harcerskiej, jaką jest zwykła zbiórka zastępu – by to się po prostu nie odbywało. Aby ograniczyć w ten sposób aktywność młodzieży.

 

Poinformowano mnie od razu, że te działania już zostały przeprowadzone przez władze organizacji. Więc jeżeli ta informacja jeszcze do kogoś nie dotarła, powtarzam, by żadnych zgromadzeń harcerskich przez ten okres, gdy mamy zagrożenie, nie przeprowadzać. To pierwsza sprawa.

 

Poprosiłem, by drogą harcerskiej sieci przekazywania informacji w strukturach – mającą bardzo długą tradycję – można było przekazywać młodzieży różnego rodzaju informacje dotyczące właśnie zagrożenia koronawirusem i zapobiegania zakażeniu nim. Aby te informacje mogły być przekazywane także przez władze państwowe i by skorzystać z tej sieci informacyjnej, która – wiem z własnego doświadczenia, kiedyś jako harcerz – działa bardzo sprawnie.

 

Dzięki temu informacja dotarłaby nie tylko do harcerzy jako takich, lecz przecież także do ich najbliższych, rodzin, a także – gdyby o to poprosić – do znajomych. Bo harcerze na swoim podstawowym poziomie mogliby przekazać tę informację wszędzie, gdzie tylko mają możliwość. A jak Państwo wiedzą, dzisiaj mają tych możliwości bardzo wiele. Młodzież kontaktuje się ze sobą w bezpieczny sposób – choćby za pośrednictwem internetu. To druga sprawa.

 

I trzecia: poprosiłem również, by władze organizacji harcerskich rozważyły zaangażowanie harcerzy w pomoc, dodatkową opiekę, taką swoistą pieczę przede wszystkim nad osobami starszymi, samotnymi – osobami, które mają różnego rodzaju problemy z komunikacją. Harcerze najczęściej wiedzą, gdzie na ich terenie są takie osoby.

 

Przy czym ustaliliśmy podczas rozmowy, że to zaangażowanie może dotyczyć wyłącznie harcerzy pełnoletnich – że jednak młodzież harcerska i dzieci nie powinny być bezpośrednio zaangażowane w akcję takiego pomagania. Prośba będzie skierowana wyłącznie do harcerzy pełnoletnich, którzy działają rozsądnie i będą umieli zachować tu wszelkie zasady.

 

Bardzo dziękuję Panu Ministrowi, że przekazał też informacje przedstawicielom organizacji harcerskich – Druhnie Naczelniczce i Druhom. 

  |   Prezydent spotkał się z władzami organizacji harcerskich oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym Prezydent spotkał się z władzami organizacji harcerskich oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym Prezydent spotkał się z władzami organizacji harcerskich oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym Prezydent spotkał się z władzami organizacji harcerskich oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym
Poleć znajomemu