przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 14 listopada 2016

Wypowiedź Prezydenta RP podczas konferencji prasowej z Prezydentem Szwajcarii

  |   Konferencja prasowa Prezydentów RP i KS (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Konferencja prasowa Prezydentów RP i KS (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Konferencja prasowa Prezydentów RP i KS (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP) Konferencja prasowa Prezydentów RP i KS (fot. Andrzej Hrechorowicz / KPRP)

Ekscelencjo, Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo,
 

Przede wszystkim chcę bardzo serdecznie podziękować Panu Prezydentowi i naszym szwajcarskim gospodarzom za niezwykle ciepłe i miłe przyjęcie w Szwajcarii. Chcę serdecznie podziękować za zaproszenie. Rzeczywiście, tak jak Pan Prezydent przed momentem powiedział, spotkaliśmy się wiosną w Waszyngtonie, wtedy to było nasze pierwsze spotkanie, i rozmawialiśmy na temat relacji pomiędzy Polską a Szwajcarią, rozmawialiśmy też właśnie na temat tego wzorcowego systemu kształcenia ‒ dualnego, zawodowego ‒ jaki funkcjonuje w Szwajcarii, o doskonałych szwajcarskich wzorcach. Także i połączenia dorobku naukowego z możliwościami rozwoju biznesu, o wykorzystaniu dorobku nauki ‒ czyli badań, które są prowadzone przez naukowców ‒ do rozwoju gospodarczego. I faktycznie drugą część mojej wizyty w Szwajcarii będą zajmowały te tematy. Jestem ogromnie wdzięczny Panu Prezydentowi za tę niezwykle ciekawą i – wierzę w to głęboko – pouczającą, dla mnie i dla moich współpracowników, agendę. Bardzo dziękuję, że ta wizyta została skonstruowana w ten sposób. Cieszy mnie to niezwykle.

 

Natomiast faktycznie odbyliśmy teraz bardzo długą rozmowę z Panem Prezydentem, z Panią Wiceprezydent i z Ministrami na temat obecnej sytuacji w relacjach polsko-szwajcarskich. Rozmawialiśmy na temat kwestii Polski i Szwajcarii, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jeżeli chodzi generalnie o kwestie związane z polityką światową, ale przede wszystkim – o migrację, o niepokoje wojenne, które dzisiaj dzieją się wokół Europy, przede wszystkim na Wschodzie i Południu, co ma oczywisty związek z problemem migracji. Przedstawiłem stanowisko Polski w tej sprawie, mówiłem o tym, że jesteśmy od samego początku zwolennikami polityki – przede wszystkim – wzmocnienia granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Polska działa w tym kierunku, polscy strażnicy graniczni współpracują z krajami, które są dotknięte problemem migracji, a mają zewnętrzną granicę Unii jako swoją granicę. My także, jako Polska, mamy tę granicę zewnętrzną, i swoje obowiązki w tym zakresie, jeżeli chodzi o Unię Europejską, wypełniamy bardzo dobrze – powiedziałbym, że wręcz wzorcowo.

 

Dyskutowaliśmy również o tym, jak problemowi migracji zapobiegać w przyszłości. Bardzo krótko zdałem relację z mojej niedawnej wizyty w Królestwie Jordanii, mówiłem o moich spotkaniach z uchodźcami tam na miejscu oraz o tym, jaka jest ich sytuacja i jakie były ich opinie na temat przyszłości. I stąd mówiłem między innymi to, że jest absolutnie konieczna moim zdaniem pomoc dla tych krajów, które właśnie znajdują się blisko rejonów konfliktów i w których dzisiaj są obozy dla uchodźców. Że my, jako kraje Unii Europejskiej i kraje – generalnie – Europy, powinniśmy świadczyć na rzecz tych krajów, dawać wsparcie w utrzymaniu obozów uchodźców po to, aby były tam zapewnione jak najbardziej godne warunki życia i żeby po prostu właśnie ze względu przede wszystkim na warunki życia ci ludzie nie próbowali migrować dalej. Tylko żeby ci, którzy chcą – a większość z nich chce wrócić do swoich krajów po zakończeniu sytuacji wojennej, po ustąpieniu niebezpieczeństwa – żeby mieli ku temu stworzoną dzisiaj jak najlepszą szansę oraz że powinniśmy tę pomoc w miarę możliwości intensyfikować i rozumieć przede wszystkim potrzeby tych krajów, które dzisiaj na swoim terenie mają obozy uchodźców.

 

Dyskutowaliśmy oczywiście z Panem Prezydentem ‒ tak jak Pan Prezydent przed momentem powiedział ‒ także na temat problemu franka szwajcarskiego. Zwróciłem się do Pana Prezydenta tylko z prośbą, takim postulatem, aby w miarę możliwości zacieśnione zostały relacje pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Szwajcarskim Bankiem Narodowym. Tak aby w ramach tej współpracy kwestie linii kredytowych, kwestie możliwości amortyzowania kursu franka na wypadek jakichś turbulencji na rynkach walutowych były bardziej otwarte, aby w tym zakresie współpraca pomiędzy Szwajcarskim Bankiem Narodowym a Narodowym Bankiem Polskim była bardziej ścisła. Liczę na to, że sytuacja podąży w tym kierunku.

 

Przedstawiłem Panu Prezydentowi ten problem, który rzeczywiście mają w Polsce setki tysięcy rodzin, który związany jest z różnicami w kursie franka w stosunku do złotówki sprzed kilku czy kilkunastu lat temu a tą sytuacją, która jest obecnie. No bo jest różnica, czy frank kosztuje 2,50 zł, czy frank kosztuje 4 zł – dla tych, którzy wzięli kredyt, ta różnica jest ogromna, a często dla wielu rodzin jest wręcz katastrofalna. I to jest problem. My oczywiście w miarę możliwości będziemy się starali tę sytuację w Polsce dla tych rodzin łagodzić, ale to także kwestia dobrej współpracy pomiędzy bankami centralnymi, narodowymi – Szwajcarskim Bankiem Narodowym a Narodowym Bankiem Polskim.

 

Rozmawialiśmy też oczywiście o kwestiach związanych z dualnym szkolnictwem, rozmawialiśmy właśnie o kwestiach współpracy gospodarczej, która w ostatnim czasie pomiędzy Polską a Szwajcarią rozwija się bardzo dobrze. Obaj z Panem Prezydentem bardzo liczymy na to, że ta współpraca nadal będzie się rozwijała, że sukcesy w ramach rozwoju tej współpracy będą nadal co najmniej takie, jak są do tej pory. Cieszy nas to, że coraz więcej firm z Zachodu Europy decyduje się na zakładanie w Polsce swoich centrów badawczo-rozwojowych. Teraz będzie zakładane w Polsce centrum-badawczo rozwojowe największej na świecie firmy farmaceutycznej Roche, gdzie ponad tysiąc polskich przede wszystkim młodych naukowców znajdzie zatrudnienie i będzie mogło realizować badania. Jest zaplecze intelektualne w Polsce, są bardzo dobrze wykształceni na polskich uczelniach młodzi ludzie. Chcielibyśmy, żeby właśnie ten rozwój badań, które później można przełożyć na kwestie rozwoju przemysłu, był w Polsce realizowany, bo to z naszego punktu widzenia oznacza także zatrzymanie w Polsce młodych, wykształconych ludzi – ta perspektywa jest dla nas bardzo interesująca. Dlatego też chcemy się zapoznać ze wzorcami szwajcarskimi, z tym, jak w Szwajcarii to jest realizowane. Będziemy mieli tę możliwość właśnie w ciągu najbliższych dwóch dni ‒ i jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, i jeżeli chodzi o łączenie badań z rozwojem przemysłu. Bardzo jeszcze raz Panu Prezydentowi za tę agendę spotkań dziękuję.

 

Myślę, że jesteśmy zgodni co do przyszłości, jeżeli chodzi o kwestie europejskie. Podkreślałem, jak bardzo ważne dla Polski jest utrzymanie w ramach Unii Europejskiej podstawowych swobód, a mianowicie: swobody przemieszczania się osób, swobody przepływu kapitału, swobody przepływu usług i towarów – to są podstawowe swobody europejskie, które stanowią dla mnie taki podstawowy pień, na którym Unia Europejska wyrosła i na którym – ja osobiście uważam – nadal powinna się rozwijać.

 

Panie Prezydencie, jeszcze raz dziękuję za bardzo dobre spotkanie, jeszcze raz dziękuję za bardzo dobre rozmowy, za zaproszenie do Szwajcarii i za niezwykle ciekawą wizytę.

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.