Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 2 czerwca 2020

Wypowiedź na placu budowy węzła drogowego Tyszki Nadbory

 

Dzień dobry, Szanowni Państwo!

 

Zobacz także: Andrzej Duda na placu budowy węzła drogowego Tyszki Nadbory To, co Państwo widzą za moimi plecami, to budowa jednej z najważniejszych dróg nie tylko w Polsce, lecz także w Europie, a już na pewno absolutnie jednej z najważniejszych i kluczowych dróg w Europie Centralnej, czyli Europie, która jest dzisiaj zjednoczona współpracą w ramach tego, co nazywamy Trójmorzem.

 

Zrealizowaliśmy i realizujemy tę wielką ideę współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowej właśnie po to, by realizować połączenia infrastrukturalne; właśnie po to, by drogi, linie kolejowe, magistrale gazowe poprzez interkonektory połączyły nasze kraje od Bałtyku po Morze Czarne i Adriatyk.

 

Inwestycja, którą Państwo widzą – budowa tego węzła – to fragment 17-kilometrowego odcinka od Łomży, który prowadzi w kierunku Ostrowi Mazowieckiej. To wielka inwestycja, która zepnie drogę ku Europie Zachodniej – autostradę A2 – z drogą ku granicy litewskiej i dalej przez Łotwę do Estonii aż nad estoński brzeg Morza Bałtyckiego. I w ten sposób kraje bałtyckie zostaną połączone z Europą Południową – mam nadzieję, że także dalszym przebiegiem drogi, która budowana jest niedaleko stąd, a mianowicie Via Carpatii.

 

Ta inwestycja – tylko ta tutaj! – to 400 pracowników, 200 maszyn, które tu pracują, 30 polskich firm, które są na tej budowie i których pracownicy utrzymują swoje rodziny. Oczywiście w związku z koronawirusem te inwestycje znalazły się – jak wszystko – w zagrożeniu, ale na szczęście są realizowane.

 

Chcę zapewnić, że one będą realizowane, bo realizacja wszystkich takich wielkich inwestycji drogowych, infrastrukturalnych sprzyja przyszłemu rozwojowi Rzeczypospolitej. To dzisiaj miejsca pracy, to polskie rodziny, które dzisiaj utrzymują się z pieniędzy, które są zarabiane tu, na tej budowie i na innych wielkich budowach – realizacji wielkiej infrastruktury w Polsce. To w przyszłości rozwój biznesowy i turystyczny tych części kraju, przez które przebiegają te drogi.

 

Choćby wschodniej części kraju, gdzie ta infrastruktura jest tak bardzo potrzebna i przez wiele lat była oczekiwana. To remedium na wszystkie problemy gospodarcze, jakie miała ta część Polski. To jest – wierzę w to głęboko – także remedium na to, co często słyszeliśmy, gdy mieszkańcy mówili, że ich część Polski to taka trochę Polska B. Bo nie ma tu dobrych dróg, dobrych linii kolejowych, dobrej komunikacji.

 

My to zmieniamy. Realizujemy właśnie te wielkie inwestycje drogowe, Via Balticę, którą tyle razy próbowano unicestwić jako inwestycję; niedaleko stąd Via Carpatię, którą również próbowano unicestwić, której nie chciano zaakceptować w instytucjach Unii Europejskiej, a która stanowi żyłę razem z Via Balticą, którą pobiegnie transport przez Polskę – z południa na północ i z północy na południe.

 

To dla nas ogromnie ważne inwestycje. Cieszę się, że ta inwestycja jest realizowana. Jak zapewnia mnie Pan Dyrektor, do czerwca 2021 roku – czyli dokładnie za rok – ta inwestycja będzie zakończona. Będzie można zobaczyć tę dwujezdniową ekspresową drogę, która poprowadzi właśnie ze wschodu na południe i na zachód. To przyszłość, która już wkrótce przed nami. Bo ten plan jest założony na inwestycję od 2014 do 2023 roku i zakładamy, że w tym terminie ta droga powstanie.

 

Jest w tej chwili realizowana, są realizowane jej poszczególne odcinki – w zasadzie na całej trasie trwają tu w tej chwili prace. Chcę zapewnić wszystkich, którzy martwią się, czy wielkie inwestycje w Polsce będą kontynuowane, czy nie. Tak, one będą kontynuowane! Bo każda mądra władza i każdy człowiek, który chce w Polsce sprawować władzę, musi dokładnie wiedzieć, że to właśnie wielkie inwestycje prowadzą do tego, że jesteśmy w stanie przetrwać najtrudniejsze sytuacje gospodarcze.

 

Że to właśnie wielkie inwestycje wyprowadziły gospodarki światowe z największych kryzysów, takich jak kiedyś wielki kryzys przełomu lat 20. i 30. czy potem kryzys, który nastąpił po II wojnie światowej. To właśnie dzięki wielkim zastrzykom finansowym, dzięki wielkim inwestycjom wyszliśmy z tego i gospodarki później rozkwitały.

 

Wierzę w to głęboko, że właśnie dzięki utrzymaniu tych wielkich inwestycji także i nasza gospodarka przetrwa ten trudny czas i nadal dynamicznie będzie się rozwijała – jestem przekonany – stając się jedną z większych gospodarek nie tylko w Unii Europejskiej, ale i w Europie, i – mam nadzieję – na świecie.

 

To jest nasze dążenie, które absolutnie będzie realizowane. Chcę Państwa o tym zapewnić. Tak będzie realizowane, jak realizowana jest ta inwestycja tu, za naszymi plecami: aktywnie, mocno, zdecydowanie, by wszystko zostało ukończone w terminie.

 

Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu