Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 22 czerwca 2020

Wypowiedź Prezydenta w Wierzchosławicach

Dzień dobry Państwu!

 

Chcę wyrazić satysfakcję i podziękowanie Panu Komisarzowi Europejskiemu ds. Rolnictwa, Januszowi Wojciechowskiemu, że znalazł czas, przerwał na chwilę swoje codzienne brukselskie zajęcia i przybył tu, do Wierzchosławic, by podzielić się ze mną informacjami z prac, które toczą się w Komisji Europejskiej, i z decyzji, które są tam podejmowane co do propozycji komisyjnej budżetu Unii Europejskiej na następną perspektywę finansową.

 

Zobacz także: Spotkanie Prezydenta RP z Komisarzem UE ds. rolnictwa Oczywiście dyskutowaliśmy z Panem Komisarzem przede wszystkim o kwestiach związanych z polskim rolnictwem, o zagadnieniach, o których zresztą razem dyskutujemy od lat, współpracując na niwie politycznej – i wcześniej, gdy jeszcze byłem posłem, a Pan Komisarz posłem do Parlamentu Europejskiego; gdy jeszcze wcześniej byłem też ministrem w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego; później razem byliśmy posłami do Parlamentu Europejskiego; i jesteśmy z Panem Komisarzem także w stałym kontakcie, odkąd piastuję urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, gdy podejmuję poważne decyzje dotyczące spraw polskich rolników, rolnictwa – zawsze je z Panem Komisarzem konsultuję. Jest dla mnie – śmiało mogę powiedzieć – niezwykle ważnym głosem co do tego, w jaki sposób prowadzić sprawy polskich rolników i polskiej wsi.

 

Dzisiaj piastuje to niezwykle odpowiedzialne stanowisko, bardzo ważne. Ogromnie się staraliśmy – śmiało mogę powiedzieć, że walczyliśmy – by nie kto inny, tylko właśnie pan Janusz Wojciechowski został Komisarzem Europejskim ds. Rolnictwa; byśmy objęli tę niezwykle ważną dla nas tekę jako kraj, który jest jedną z rolniczych potęg w Unii Europejskiej. Jako kraj, w którym rolnictwo bardzo dynamicznie się rozwija; w którym rolnictwo cały czas przechodzi przeobrażenia i unowocześnia się, ale jednocześnie nie jest jeszcze rolnictwem przemysłowym – jest rolnictwem bliskim człowiekowi. Cały czas jest to takie rolnictwo, gdzie rolnik rzeczywiście dotyka ziemi, gdzie w swoim rodzinnym gospodarstwie rolnym – bo przede wszystkim tych jest najwięcej – z miłością uprawia ziemię.

 

Chcę bardzo mocno podkreślić, że ostatnie lata to wielkie zmiany na polskiej wsi, także jeżeli chodzi o zmianę nastrojów wśród ludzi. Bo dzisiaj na polskiej wsi żyje się coraz lepiej. I pytani o to ludzie, którzy zajmują się pracą na roli, odpowiadają, że tak – ich życie staje się dogodniejsze. M.in. dzięki programom społecznym, które uruchomiliśmy: 500+, 300+, czyli wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci – czy to w codziennym wychowaniu, czy przy wyprawce szkolnej. Dla rodzin wiejskich jest to rzeczywiście bardzo duże wsparcie, zwłaszcza że zazwyczaj właśnie tam jest więcej dzieci.

 

Ale to także nowocześnie rozwijające się dziś w Polsce tereny wiejskie, gdzie realizowane są inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych; gdzie lokowane są też środki europejskie, które wspierają rozwój obszarów wiejskich. O tym właśnie rozmawialiśmy z Panem Komisarzem. Muszę wyrazić ogromną satysfakcję z tego, co usłyszałem od Pana Komisarza: że Komisja Europejska proponuje, by cały budżet dla Polski w ramach Unii Europejskiej na następną perspektywę finansową – a więc środki generalnie do wykorzystania przez nas nie tylko w polityce rolnej, ale w ogóle – to było ponad 170 mld euro na następne siedem lat, 2021-2027.

 

Te ponad 170 mld – prawdopodobnie ok. 173 mld – na najbliższe siedem lat to więcej, niż mieliśmy przez poprzednie 15 lat. Bo przez poprzednie 15 lat było to 164 mld euro, dokładnie na 1 maja 2019 roku. A więc przez 15 lat mieliśmy 164 mld euro, teraz – na najbliższe siedem lat – jest propozycja, by było to ponad 170 mld euro. To dla nas niewyobrażalna szansa i perspektywa inwestycyjna.

 

Ale w tej ogromnej kwocie – 170 mld euro – 33,5 mld euro to środki, które będą przeznaczone na polskie rolnictwo i dla polskich rolników. Co jest niezwykle ważne? Otóż w wyniku działań właśnie Pana Komisarza Janusza Wojciechowskiego w całym budżecie europejskim te środki zostały przez Komisję podniesione o 26,5 mld euro. W efekcie – do Polski będzie przekazane o 3 mld więcej dla polskich rolników, niż pierwotnie przewidywano. Pierwotnie miało to być 30,5 mld euro, w tej chwili decyzja Komisji jest taka, że będzie to 33,5 mld euro na potrzeby polskich rolników do wykorzystania w ramach następnej perspektywy finansowej.

 

Ogromnie się z tego cieszę, Panie Komisarzu, i z całego serca Panu gratuluję tego wielkiego osiągnięcia. To ogromnie przybliża nas do szansy, jaką daje nam następna perspektywa finansowa na – wreszcie – zbliżenie się do wyrównania do średniego poziomu europejskiego dopłat bezpośrednich.

 

Można się uśmiechać, gdy moi konkurenci mówią dziś, że Duda obiecywał podniesienie dopłat bezpośrednich do średniego poziomu unijnego i jeszcze tego nie zrobił. No przepraszam bardzo, ale nasi rolnicy cały czas odbierają dopłaty bezpośrednie w wysokości właśnie przez nich wynegocjowanej w 2013 roku – i takie one do dzisiaj są. Są wypłacane od 2015 roku przez siedem lat, czyli będą wypłacane do 2022 roku. Nowe będą dopiero od 2022 roku. I właśnie nad tym w tej chwili z Panem Komisarzem razem pracujemy, aby to właśnie te dopłaty były dla polskich rolników na średnim poziomie europejskim.

 

Wszystko wskazuje na to, że uda nam się to osiągnąć, ponieważ wzrosty, które widać i o których w tej chwili mówię – powtarzam: 33,5 mld euro dla polskich rolników w następnej perspektywie finansowej, o 3 mld więcej niż pierwotnie przewidywano – dają na to ogromną szansę i cieszę się, że te pieniądze przyjdą do Polski.

 

Obiecuję Państwu w tym momencie, że nie tylko będę zabiegał także razem z Panem Premierem, by ostatecznie zostało to przez przywódców europejskich zatwierdzone i przyjęte, ale przede wszystkim trzeba będzie uczynić wszystko, by te pieniądze zostały jak najlepiej wykorzystane; by te 33,5 mld było jak najlepiej spożytkowane dla polskiej wsi; ale przede wszystkim także, by z tej wielkiej, ogólnej kwoty – ponad 170 mld euro w ogóle dla Polski – także jak najwięcej funduszy wsparło właśnie inwestycje na terenach, gdzie te inwestycje są nam tak bardzo potrzebne, na terenach, które do tej pory były mniej rozwinięte, a które potrzebują doinwestowania. Aby Polska była równo rozwinięta, co zawsze tak bardzo mocno podkreślam.

 

Potrzebujemy dziś tych inwestycji przede wszystkim w mniejszych gminach – tych, które bardzo często są w takiej sytuacji finansowej, że już nie stać ich na wkład własny. Ale ponieważ środki europejskie, które do nas idą – i które do nas przyjdą także ramach wielkiego Europejskiego Funduszu Odbudowy – są dla nas wielką szansą, to moją propozycją i wyborczym zobowiązaniem prezydenckim na następną kadencję jest utworzenie Funduszu Inwestycji Samorządowych, z którego właśnie mniejsze gminy, mniejsze jednostki samorządu terytorialnego, które mają mniej pieniędzy, będą mogły zaczerpnąć środki na to, by mieć wkład własny do wykorzystania.

 

Także po to, by w jeszcze większym stopniu korzystać ze środków europejskich i realizować w całej Polsce tak bardzo potrzebne nam różnego rodzaju inwestycje, które mają poprawić jakość funkcjonowania polskiej gospodarki; które mają wesprzeć polski biznes także na obszarach mniej zurbanizowanych, czyli także na obszarach wiejskich; które mają ułatwić życie na co dzień; mają zwiększyć ofertę kulturalną, a więc instytucje kultury, obiekty sportowo-rekreacyjne – wszystko, co rzeczywiście znamionuje nowoczesny i wysoki poziom życia. Chciałbym, aby stało się to udziałem całej Polski – także terenów rolniczych – i podnosiło jakość życia na obszarach wiejskich.

 

Tak że jeszcze raz bardzo dziękuję Panu Komisarzowi za spotkanie tu, w Wierzchosławicach, miejscu jakże symbolicznym dla każdego polskiego rolnika – miejscu, w którym urodził się Wincenty Witos, gdzie zawsze go upamiętniamy i także gdzie spoczywa na tutejszym cmentarzu. Od tego zaczęliśmy dziś z Panem Komisarzem naszą wizytę: oddaliśmy hołd Wincentemu Witosowi.

 

Myślę, że gdyby patrzył dziś na te starania o to, by polskie rolnictwo miało się jak najlepiej, to – wierzę w to głęboko – miałby satysfakcję, że polityka dla polskiej wsi, którą on kiedyś prowadził z tak wielkim oddaniem polskiej wsi i Polsce, w stulecie jego wielkiego czynu, gdy stanął na czele polskiego rządu w ogromnie trudnej sytuacji, gdy groził nam bolszewicki, sowiecki najeźdźca i w efekcie zwyciężyliśmy – oczywiście genialny manewr wojskowy, ale też wielka odpowiedzialność za sprawy rządzenia Polską, którą właśnie wtedy wziął na siebie Wincenty Witos, wzywając też polską wiejską młodzież, by chwyciła za broń i stanęła w obronie ojczyzny – że dzisiaj, gdy widzi, jak rozwijamy wolną, niepodległą, suwerenną Polskę, właśnie zwracając uwagę na problemy polskiej wsi i jej potrzeby, mam nadzieję, Panie Komisarzu, że byłby z nas dumny.

 

Dziękuję bardzo.

Prezydent Andrzej Duda i Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski

Poleć znajomemu