Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 29 czerwca 2020

Wypowiedź Prezydenta podczas wręczenia awansów generalskich

Prezydent wypowiada się przy mikrofonie

Brodnica | Prezydent wręcza nominacje generalskie

Wielce Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Panowie Generałowie,

Czcigodni Księża Kapelani,

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Oficerowie,

Podoficerowie,

Żołnierze,

ale przede wszystkim Wielce Szanowni Panowie Generałowie, którzy przed momentem odebrali nominacje generalskie, i Najbliżsi Panów Generałów!

 

To bardzo symboliczny dzień – dla nas, dla naszego kraju, dla Polskich Sił Zbrojnych. Wręczamy dziś dwie nominacje generalskie.

 

Nominacja generalska dla pana gen. Krzysztofa Króla, któremu powierzamy w tym samym momencie niezwykle ważne zadanie, a mianowicie: reprezentowanie nas, kandydowanie na Szefa Sztabu Dowództwa Sił Połączonych w Brunssum – jednego z najważniejszych dowództw natowskich, jakie w ogóle są; dowództwa odpowiedzialnego za bezpieczeństwo wschodniej flanki Sojuszu, za siły szybkiego reagowania VJTF oraz za Siły Wysuniętej Obecności; dowództwa odpowiedzialnego również za natowską operację w Afganistanie, która jest tam prowadzona.

 

Zobacz także: Prezydent wręczył awanse generalskie w Siłach Zbrojnych RP Panie Generale, nie mam wątpliwości, że Pańskie wielkie doświadczenie Pana premiuje. To doświadczenie współpracy z żołnierzami państw sojuszniczych na misjach poza granicami kraju; to także doświadczenie w Wielonarodowym Korpusie Północ-Wschód, w którym pełnił Pan swoją służbę; to także doświadczenie w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

 

Gratuluję tej nominacji i nie mam żadnych wątpliwości, że Pan Generał sprosta temu – jakże ważnemu – wyzwaniu. Dziękuję za dotychczasową służbę – jak przed momentem Panu powiedziałem, wręczając tę nominację.

 

Pan Generał Jarosław Stocki. Panie Generale, to wyraz wdzięczności dla Pana za dotychczasową służbę dla ojczyzny. To wyraz wdzięczności – jak powiedział Pan Minister – za to, jak w tej chwili prowadzi Pan sprawy wojsk chemicznych i sprawy związane z wojskami obrony przed bronią masowego rażenia.

 

Ale to także wyraz podziękowania za służbę, którą Pańscy żołnierze – żołnierze wojsk chemicznych – wykonali teraz, w czasie pandemii koronawirusa. Wszędzie, gdzie byli potrzebni, byli obecni. Wszędzie, gdzie potrzebne było natychmiastowe odkażanie, byli gotowi do służby. Służyli choćby razem z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej, choćby w domach pomocy społecznej – wszędzie, gdzie potrzebna była natychmiastowa pomoc.

 

Nie zawiedli, pokazali, że są nie tylko oddani, ale przede wszystkim przygotowani, by reagować na współczesne wyzwanie, jakże groźne i w sumie dla nas niespodziewane. Byli gotowi – to wielka zasługa Pana Generała.

 

Panie Generale, cieszy się Pan ogromnym autorytetem wśród żołnierzy. Jak powiedziałem – to dla mnie zaszczyt, że mogę Panu wręczyć tę nominację generalską, tym samym pokazując żołnierzom polskich wojsk chemicznych, że warto służyć ojczyźnie, warto się jej poświęcać, warto być autorytetem także dla młodszych żołnierzy. To niezwykle ważne. I z całego serca za to dziękuję.

 

Życzę Panu Generałowi nadal pomyślnej służby, a Rzeczypospolitej – by umiejętności Pana Generała mogły być jeszcze przez lata wykorzystywane. Życzę także przyszłych awansów.

 

Szanowni Państwo, z całego serca jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Ku chwale ojczyzny!

Poleć znajomemu