Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 4 lipca 2020

Prezydent: W poniedziałek przedstawię propozycję zmiany Konstytucji

  |   Szczawno-Zdrój | Prezydent zapowiada złożenie prezydenckiego projektu zmiany (uzupełnienia) Konstytucji Szczawno-Zdrój | Prezydent zapowiada złożenie prezydenckiego projektu zmiany (uzupełnienia) Konstytucji Szczawno-Zdrój | Prezydent zapowiada złożenie prezydenckiego projektu zmiany (uzupełnienia) Konstytucji Szczawno-Zdrój | Prezydent zapowiada złożenie prezydenckiego projektu zmiany (uzupełnienia) Konstytucji Szczawno-Zdrój | Prezydent zapowiada złożenie prezydenckiego projektu zmiany (uzupełnienia) Konstytucji Szczawno-Zdrój | Prezydent zapowiada złożenie prezydenckiego projektu zmiany (uzupełnienia) Konstytucji

Prezydent Andrzej Duda, zapowiadając złożenie prezydenckiego projektu zmiany (uzupełnienia) Konstytucji: 

 

W polskiej Konstytucji powinien się expressis verbis znaleźć zapis, że wykluczone jest przysposobienie lub adopcja dziecka przez osoby pozostające w związku jednopłciowym. Dla bezpieczeństwa dziecka, dla jego prawidłowego wychowania, dla strzeżenia praw, dobra dziecka przez polskie państwo, taki zapis w moim przekonaniu powinien istnieć. Bo w tym momencie to jest odpowiedzialność państwa za to, komu powierza do wychowania dziecko. Dlatego zdecydowałem się zaproponować parlamentarzystom wprowadzenie takiego zapisu. W poniedziałek zostanie przeze mnie podpisany odpowiedni dokument wraz z propozycją legislacyjną, czyli z prezydenckim projektem zmiany Konstytucji, który będzie złożony w polskim Sejmie. 

 

 

To jest ważny element związany z ochroną dziecka, to jest ważny element wypełniający i dopełniający pełni praw konstytucyjnych, które już dzisiaj istnieją. Nie mam żadnych wątpliwości, że ten zapis znajdzie poparcie nie tylko ze strony posłów Zjednoczonej Prawicy, ale jestem przekonany – bo wielokrotnie słyszałem takie wypowiedzi – że ten zapis zostanie poparty także przez posłów Konfederacji, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jestem przekonany, że zapis ten znajdzie poparcie również i części posłów Koalicji Obywatelskiej, albowiem niektórzy z nich bardzo wyraźnie deklarowali swój sprzeciw wobec jakiejkolwiek dopuszczalności adopcji dziecka czy przysposobienia dziecka przez związki jednopłciowe.

 

Dlatego zdecydowałem się taki zapis złożyć, aby na zawsze przeciąć dyskusję na ten temat. Bo jeżeli to będzie wprost zapisane w Konstytucji to emocje wokół tego się zakończą. Będzie jasno powiedziane, że jest to niedopuszczalne i wówczas nie będzie już trzeba dyskutować – wolno/nie wolno; właściwe to jest/ niewłaściwe. Polska Konstytucja będzie to jednoznacznie przesądzała. I to w moim przekonaniu na zawsze przetnie spory polityczne nad tą kwestią. A ja uważam, że im mniej sporów politycznych, zwłaszcza emocjonalnych, tym lepiej dla nas i dla przyszłości Rzeczypospolitej. 

Poleć znajomemu