Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 15 lipca 2020

Wystąpienie Prezydenta RP z okazji 610. rocznicy bitwy pod Grunwaldem

Ekscelencjo, Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Panowie Premierzy Litwy i Polski,

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Ministrowie obu rządów – polskiego i litewskiego,

Szanowny Panie Marszałku Województwa,

Ekscelencje,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Szanowni Państwo!

 

Jest dla mnie wielką radością, że możemy się spotkać tu, na polach Grunwaldu, by po raz kolejny zademonstrować przyjaźń polsko-litewską i europejską. 610 lat temu ta ziemia spłynęła krwią. Doszło do wielkiej bitwy, która na stulecia ukształtowała obraz tej części Europy.

 

Ukształtowała na stulecia, albowiem państwo zakonne – państwo zakonu krzyżackiego – zostało poprzez tę bitwę osłabione tak, że jego znaczenie nigdy już nie było takie, jak poprzednio. Ale dla ówczesnych Polaków i Litwinów, i dla naszych państw był to w zasadzie przypieczętowany wspólnie przelaną krwią początek nowej rzeczywistości państwowej, która miała ogromne znaczenie dla rozwoju naszych narodów i tej części Europy.

 

Zobacz także: Obchody 610. rocznicy bitwy pod Grunwaldem Unia polsko-litewska, o której śmiało można mówić, że była następstwem tamtych wydarzeń – bitwy, ale przede wszystkim zaproszenia i wstąpienia na tron Polski księcia litewskiego, Władysława Jagiełły – była też początkiem tego, jak Europa wygląda dzisiaj, a mianowicie Unii Europejskiej. Była pierwszym pokojowym porozumieniem dwóch państw i narodów, które chciały żyć razem ze sobą, współtworzyć państwowość i swoją pozycję europejską.

 

Dzięki temu powstała i zaistniała na europejskiej scenie politycznej wspaniała, jedna z największych dynastii – Jagiellonowie. Jako Prezydent Rzeczypospolitej, patrząc z polskiego punktu widzenia, muszę powiedzieć i zarazem przyznać, że bardzo wielu historyków uważa, iż dla mojego narodu i naszego państwa – państwa polskiego – w ogóle był to najlepszy czas w historii.

 

W istocie zatem ta dzisiejsza rocznica jest dla mnie – a myślę, że i dla nas, Polaków – nie tyle symbolem wielkiej średniowiecznej bitwy, ile przede wszystkim rozkwitu, rozwoju i braterstwa.

 

Ogromnie się cieszę, że są dziś z nami Pan Prezydent Republiki Litewskiej wraz z Panem Premierem i Ministrami. Chcę podkreślić, że Pan Prezydent swoją pierwszą wizytę w zeszłym roku po objęciu urzędu Prezydenta Republiki Litewskiej odbył właśnie u nas, w Polsce – była to pierwsza wizyta zagraniczna. Jej rocznica przypada dokładnie jutro, 16 lipca.

 

Ogromnie się cieszę, że nasi litewscy przyjaciele są dziś z nami, by pokazać te symboliczne więzy. Ale przede wszystkim ogromnie się cieszę z rozkwitającej przyjaźni polsko-litewskiej. Myślę, że wielu naszych rodaków – zwłaszcza moich rodaków, Polaków – nigdy nie zapomni niezwykle wzruszających uroczystości pogrzebowych powstańców styczniowych w Wilnie.

 

Symbole pozornie mogą się wydawać mało znaczące, ale kto tak uważa, ten błądzi. Symbole budują politykę, symbole budują historię, symbole budują relacje. Ogromnie cieszę się, że Pan Prezydent z Panem Premierem są dziś z nami, bo to właśnie obecność symboliczna. Niech ona będzie w tę 610. rocznicę wspólnej walki znakiem, że dziś Polska i Litwa już bez mieczy, ale w przyjaźni razem współtworzą Europę, Sojusz Północnoatlantycki, rozwijający się świat.

 

Boże, błogosław Polskę! Boże, błogosław Litwę! Boże, błogosław Polaków i Litwinów!

 

 

Dziękuję.

610. rocznica Bitwy pod Grunwaldem. Na uroczystościach są również premierzy Polski i Litwy

Poleć znajomemu