Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 24 lipca 2020

Wystąpienie przed pomnikiem Wincentego Witosa

 

Szanowni Państwo!

 

Zobacz także: 100. rocznica utworzenia Rządu Obrony Narodowej Dokładnie sto lat temu, 24 lipca 1920 roku, został powołany przez Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, premier Wincenty Witos na – jak wtedy mówiono – prezydenta ministrów, czyli dzisiaj powiedzielibyśmy: na premiera Rządu Obrony Narodowej. Był to historyczny moment w dziejach odradzającej się wtedy Polski, której granice kształtowały się, a która znalazła się w śmiertelnym zagrożeniu wobec bolszewickiego najazdu, wobec bolszewickiej napaści.

 

Bolszewicy byli już prawie że na przedpolach Warszawy, zagrożenie było dramatyczne, sytuacja polityczna niezwykle się komplikowała i w tamtym momencie nie kto inny, ale właśnie wielki przywódca ruchu ludowego, Wincenty Witos, poproszony przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego zgodził się wziąć na siebie tę niebywałą, niewyobrażalną dziś odpowiedzialność stanięcia na czele rządu, który miał być ostatnią deską ratunku dla Rzeczypospolitej, był ostatnią szansą na przetrwanie polskiego państwa, na obronę Warszawy – na to wszystko, co znamy z późniejszych kart historii, a co dzisiaj uznajemy za wielką chlubę naszego państwa, naszego narodu, a przede wszystkim polskiego oręża.

 

Ale – co ważne – wobec tego wielkiego wtedy militarnego sukcesu nie można pomijać aspektu zarządczego. To nie tylko dowódcy, nie tylko Naczelnik Państwa, głównodowodzący Marszałek Józef Piłsudski, to nie tylko generałowie, sztabowcy, oficerowie i żołnierze, lecz także władze – ci, którzy administrowali państwem, podejmowali decyzje na zapleczu, kierowali zaopatrzeniem, prowadzili negocjacje na arenie międzynarodowej, wszyscy, którzy każdego dnia przybliżali tamten wielki sukces – jak powiedziałem – biorąc na siebie wielką odpowiedzialność.

 

Dzisiaj symboliczne złożenie wieńca – najpierw właśnie tu, pod pomnikiem ówczesnego premiera Wincentego Witosa. Był to jego pierwszy rząd – Wincenty Witos po raz pierwszy został wtedy premierem; pierwszy raz z trzech, jak pamiętamy. Ten symboliczny gest pokazuje – z jednej strony – powagę tamtego wydarzenia, ale z drugiej – śmiało mogę powiedzieć – wspólnie otwieramy także obchody stulecia wielkiej Bitwy Warszawskiej, której rocznicę będziemy obchodzili 15 sierpnia, a więc już za kilka dni. Ale utworzenie właśnie tego rządu – 24 lipca – było wstępem do tamtej wielkiej wiktorii.

 

Dziękuję przedstawicielom wszystkich klubów parlamentarnych, dziękuję przedstawicielom wszystkich dzisiejszych stronnictw politycznych, że tak jak wtedy wszystkie stronnictwa polityczne stanęły za tym rządem – od prawej do lewej strony sceny politycznej – stanęły razem w obronie Polski, tak i my razem stoimy dzisiaj tu, pod pomnikiem wielkiego Polaka, wielkiego patrioty, wielkiego polityka w historii Rzeczypospolitej, Wincentego Witosa, by oddać mu hołd, jak za chwilę oddamy hołd wszystkim po kolei ojcom niepodległości, których pomniki rozciągają się od placu Trzech Krzyży aż do Belwederu, poczynając właśnie od Wincentego Witosa, a na Marszałku Józefie Piłsudskim skończywszy.

 

Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za ten piękny gest, za to, że jesteśmy tu razem, że pokazujemy, iż w tych ważnych dla Polski sprawach potrafimy – stojąc obok siebie i będąc wspólnie – oddawać hołd tym, którym ten hołd należy się szczególnie.

 

Dziękuję bardzo.

Obchody 100. rocznicy utworzenia Rządu Obrony Narodowej

Poleć znajomemu