Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 25 lipca 2020

Wystąpienie Prezydenta podczas Święta Policji

 

Szanowny Panie Marszałku Senatu,

Wielce Szanowny Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji,

Szanowni Panowie Ministrowie,

Wielce Szanowny Panie Komendancie Główny Policji,

Szanowni Państwo Komendanci,

Funkcjonariusze,

Policjantki, Policjanci,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,

Wielce Szanowni Państwo!

 

Zobacz także: Centralne obchody Święta Policji Bardzo dziękuję za zaproszenie na tę ważną dla mnie doroczną uroczystość. Ale odbywającą się w wyjątkowym czasie – śmiało mogę powiedzieć – w okresie rocznic. W zeszłym roku obchodziliśmy stulecie powstania Państwa formacji – polskiej policji – w 1919 roku. Ale w tym roku także nie mniej ważne rocznice: 30-lecie odnowienia policji polskiej i 20-lecie istnienia Centralnego Biura Śledczego Policji.

 

Ale najważniejsze są efekty Państwa służby. Są nimi przede wszystkim zadowolenie obywateli, zaufanie, jakim darzona jest policja, i ocena pracy policji; co bardzo mocno chcę podkreślić – najwyższa w historii. Ponad 80 proc. obywateli uważa, że policja dobrze realizuje swoje zadania. Ponad 71 proc. obywateli darzy zaufaniem naszą policję. Z całego serca gratuluję, to wspaniały wynik. A gratuluję, bo jest on efektem tego, jak Panie i Panowie wykonują swoją służbę dla obywateli i ojczyzny. Jestem za to ogromnie wdzięczny.

 

Przybyłem tu w głównej mierze po to, by właśnie za to podziękować. Po pierwsze za wspaniałe wyniki, ale także za niezwykłe zaangażowanie całej formacji w okresie walki z pandemią koronawirusa. Ponad 11 mln działań sprawdzających, kontrolnych, weryfikujących obecność osób, które miały obowiązek znajdować się w kwarantannie; ponad 150 tys. interwencji, ponad 300 tys. sprawdzeń różnego rodzaju środków lokomocji. To liczby niezwykłe – pokazujące zaangażowanie, ale także trud, a przede wszystkim sumienność służby. Jestem za to ogromnie wdzięczny.

 

Jestem też ogromnie wdzięczny za atmosferę, w jakiej to się odbywało. Jestem przekonany, że te niezwykle wysokie oceny pracy i służby policyjnej są właśnie tego efektem – tego, jak Państwo wykonywali swoje obowiązki w tym tak bardzo trudnym dla nas wszystkich czasie, a przecież także niebezpiecznym dla zdrowia. Była to służba związana także z tym. Ogromnie dziękuję, że nikt się przed nią nie cofał, nikt się nie wahał, że przyrzeczenie policyjne – przysięga, którą składacie – było znakomicie w tym trudnym czasie wypełniane. Ogromnie jestem za to wdzięczny.

 

Cieszę się, że jest realizowany plan modernizacji polskiej policji. On był i jest dla mnie bardzo ważny. Z radością słucham o kolejnych odnawianych – czy odtwarzanych – posterunkach policji i komisariatach. Przede wszystkim cieszę się, że powstają na powrót tam, gdzie kiedyś zostały zlikwidowane. Ale cieszę się też ogromnie z poprawy warunków służby, ze wszystkich działań modernizacyjnych w znaczeniu dosłownym, tzn. także tych, które sprowadzają się do remontów komisariatów, posterunków policji, komend – wszystkich miejsc, gdzie remonty są potrzebne, a przecież wiemy, że przez lata ich nie dokonywano. Bardzo się cieszę, że te działania są realizowane, że są Państwo zaopatrywani w nową i nowoczesną infrastrukturę, w nowy sprzęt, byście mogli służyć jeszcze lepiej, ale przede wszystkim – bezpieczniej.

 

Przed nami jeszcze bardzo wiele zadań. Ale to też zadania służące poprawie bezpieczeństwa funkcjonariuszy, także bezpieczeństwa prawnego. Te działania już w tej chwili są realizowane. Cieszę się, że będą nowe świadczenia, które będą zmierzały ku temu, by była zachęta, aby dłużej pozostawać w służbie. Ogromnie się cieszę, że będzie świadczenie motywacyjne dla policjantów z długim stażem służbowym; że będą wprowadzone zasady wypłacania ekwiwalentu urlopowego za niewykorzystany urlop.

 

Ogromnie cieszę się, że będzie realizowany cały zespół zadań, który będzie zmierzał nie tylko do poprawy jakości warunków, w jakich Państwo służą, ale że będą także kolejne działania, które w efekcie zwiększą Państwa wynagrodzenia – a więc również to, z czym wracacie do domu po służbie – i w związku z tym także poziom życia Państwa rodzin.

 

Chcę z tego miejsca z całego serca podziękować wszystkim Państwa najbliższym: małżonkom, dzieciom, rodzicom, wszystkim, którzy obserwują Waszą służbę, a którzy w jakimś sensie – zawsze to podkreślam – także służą w polskiej policji. Dlatego że czekają, czasem znoszą niepokój, gdy słyszą o różnego rodzaju wypadkach, zdarzeniach, a wiedzą, że Państwo są na służbie, i czekają na Wasz powrót do domu. Proszę, byście przekazali im moje głębokie wyrazy szacunku i bardzo serdeczne pozdrowienia.

 

Na koniec chciałem podziękować za czas prezydenckiej kampanii wyborczej, który miał miejsce w naszym kraju, i za wybory prezydenckie. Chciałem podziękować wszystkim policjantkom i policjantom, a także pracownikom cywilnym policji za służbę, którą realizowali w tym okresie. Chciałem podziękować za zapewnienie bezpieczeństwa mnie, a także moim konkurentom – wszystkim kandydatom, którzy uczestniczyli w tych wyborach. Za to, że wspierali Państwo możliwość realizacji spotkań wyborczych, stali na straży i dbali o nasze bezpieczeństwo, pomagali nam realizować nasze zadania, których podjęliśmy się, startując w wyborach. Jestem za to ogromnie wdzięczny.

 

Z całego serca dziękuję także za ochronę procesu wyborczego, także za zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim, którzy uczestniczyli w wyborach, idąc do lokali wyborczych, oddając głosy. Dziękuję też za wsparcie wszystkich działań Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Z całego serca chcę Państwu życzyć w tym roku – roku rocznic, bo to nie tylko rocznice naszej policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, lecz także rocznica dla nas wszystkich niezwykle ważna, stulecie naszego wielkiego zwycięstwa, stulecie Bitwy Warszawskiej, stulecie zwycięstwa nad bolszewikami, które będziemy obchodzili za nieco ponad dwa tygodnie – by był on rokiem dobrym. Chciałem życzyć powodzenia we wszelkich działaniach – nie tylko służbowych, lecz także rodzinnych, osobistych. Chcę życzyć Państwu wszystkiego dobrego.

 

Jeszcze raz gratuluję i dziękuję wszystkim funkcjonariuszom oraz Panom Generałom, którzy odebrali dziś nominacje generalskie. Chcę pogratulować i życzyć wszystkiego dobrego także Państwu odznaczonym, wyróżnionym. I jeszcze raz podziękować laureatom konkursu „Policjant, który mi pomógł”.

 

 

Realizują Państwo wspaniałą służbę, budując dobrą opinię o policji, o władzach Rzeczypospolitej, o naszym kraju jako kraju bezpiecznym. Z całego serca za to dziękuję.

Warszawa | Uroczystości z okazji Święta Policji

Poleć znajomemu