Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 4 września 2020

Wystąpienie Prezydenta inaugurujące posiedzenie Rady Gabinetowej ws. pandemii

  |  

Szanowny Panie Premierze,
Szanowni Państwo Wicepremierzy,
Szanowni Panie i Panowie Ministrowie

 

Na podstawie art. 141 ust. 1 konstytucji otwieram posiedzenie Rady Gabinetowej, którego celem jest omówienie sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

Na sekretarzy Rady Gabinetowej wyznaczam Panią Minister Halinę Szymańską, szefa Kancelarii Prezydenta, i Pana Ministra Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

 

Szanowny Panie Premierze,
Szanowni Państwo Wicepremierzy,
Szanowni Państwo Ministrowie

 

bardzo dziękuję za przybycie na tę Radę Gabinetową. Zdecydowałem się na jej zwołanie dlatego że są ku temu dwie, w moim przekonaniu, ważne przesłanki. Po pierwsze, od kilku miesięcy już walczymy z pandemią koronawirusa. Nastąpiła w ostatnim czasie istotna zmiana. Mamy nowego ministra zdrowia, a więc tego członka Rady Ministrów, który w szczególny sposób odpowiedzialny jest za kwestie zdrowia naszych rodaków i naszego oczywiście, czyli bezpieczeństwo zdrowotne naszego społeczeństwa.


Pan Minister przedstawił wczoraj nową strategię walki z koronawirusem. Chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali bliżej na temat jej szczegółów, na temat przyszłych planów, a przede wszystkim na temat tego, jak będziemy działali w tym czasie, który przez wielu wskazywany jest jako czas pewnego szczególnego zagrożenia, stojący pod znakiem zapytania, a mianowicie okres jesienno-zimowy, o którym wiemy doskonale, że zawsze jest okresem wzmożonych zachorowań na grypę i jest wielkim pytaniem, co będzie się działo w związku z wirusem w tym okresie, na ile będzie on intensywniej działał, na ile w związku z tym zagrożenie pandemią będzie w tym czasie wzmożone i jakie środki zaradcze tutaj podejmujemy.

 

Chciałbym żebyśmy dzisiaj w pierwszej kolejności rozmawiali na ten temat z Panem Ministrem. Cieszę się, że jest na sali także Główny Inspektor Sanitarny Pan Minister Jarosław Pinkas. Pana głos jest bardzo ważny w tej dyskusji, więc liczę też na precyzyjną informację od Pana w tych kwestiach związanych z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną.

 

Ale oczywiście to nie jest jedyny powód. Drugim jest to, że w tym szczególnym czasie zmiany ministra zdrowia następuje także coś, co jest rzecz jasna naturalne w każdym roku, a mianowicie początek roku szkolnego. Ta zmiana jest akurat bardzo istotna, bo wiemy doskonale o tym, że była długa przerwa w zajęciach szkolnych. Chciałem zapytać Pana Ministra Edukacji Narodowej w związku z tym, jak wygląda sytuacja, jak minęły te pierwsze dni w szkole, jakie są założenia, plany, jakie scenariusze są przewidziane, włącznie z tymi scenariuszami kryzysowymi także.

 

Cieszę się również bardzo, że jest również Pani Minister Rodziny, bo chciałem zapytać jak wygląda kwestia realizacji programów społecznych i tego zabezpieczenia, które tutaj jest tak ważne.

 

Również bardzo istotny głos Pana Ministra Finansów, dlatego że sytuacja finansowa naszego kraju jest kwestią bardzo ważną. Wiemy o tym, że Główny Urząd Statystyczny ogłosił nie tak dawno dane dotyczące drugiego kwartału. Dane, których należało się spodziewać. PKB spadł o 8 proc. Jest to ogromny spadek, ale na szczęście mniejszy niż w innych krajach, bo inni mają znacznie większy problem niż my. Jest duży deficyt budżetowy w tamtym okresie – 110 miliardów – ale prognozy są takie, że ten deficyt powinien się w przyszłości zmniejszać i chciałbym, żebyśmy działali spokojnie, konsekwentnie.

 

Mam nadzieję, że dzięki mądrej polityce uda nam się wrócić na ścieżkę rozwoju gospodarczego. No i nie tylko, że uratujemy miejsca pracy, ale przede wszystkim, że zamożność Polaków nie tylko nie ulegnie znacznemu obniżeniu, ale że będziemy mogli nadal ją budować, tak jak to się działo przez ostatnie lata.

 

Proszę Państwa, cieszę się ogromnie, że jest również Pan Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, bo chciałem zapytać o kwestie bezpieczeństwa naszych granic w sensie sanitarno-epidemiologicznym. Jakie tutaj działania są podejmowane. To także kwestia tego, jak wygląda sytuacja na Białorusi, bo wiemy, że gdyby tam doszło do jakiejś eskalacji politycznej, to może być wzmożony ruch graniczny, większa liczba osób może chcieć dostać się z Białorusi do Polski, krótko mówiąc fala migracyjna. W związku z powyższym pytanie, na ile jesteśmy przygotowani i na ile tego typu scenariusze również bierzemy pod uwagę, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszych służb, głównie Straży Granicznej, przejść granicznych i tej infrastruktury, która jest z tym związana.

 

Oczywiście tutaj to pytanie także do Pana Ministra Spraw Zagranicznych. To jest także kwestia, jak Pan Minister ocenia sytuację na Białorusi i jakich dalszych ewentualnych scenariuszy się spodziewa.

 

To są te podstawowe kwestie, które chciałem poruszyć. Mam nadzieję, że właśnie ta formuła Rady Gabinetowej pozwoli nam te zagadnienia przedyskutować w sposób szczególnie intensywny i wszyscy otrzymają informacje, bo to w lepszym stopniu umożliwi mnie, a przede wszystkim Panu Premierowi w porozumieniu ze mną koordynacje niektórych działań, które są istotne.

 

Najważniejsze jest to, abyśmy w jak największym stopniu zabezpieczyli naszych rodaków, żeby pandemia jak najmniej się rozrastała. Ja chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję za wszystkie dotychczasowe działania, dlatego że, chociaż mamy wzrost zachorowań, dzisiaj ponad 690 przypadków, niemniej jednak były takie obawy, że w tym czasie już dawno będzie przekroczone 1000, tymczasem ani razu nie było jeszcze takiej sytuacji, aby było to 1000 zachorowań dziennie, mimo że testujemy na bardzo wysokim poziomie, bo to jest  prawie 30 000 czy ponad 30 000 osób testowanych dziennie, więc to jest bardzo dużo. Więc jak widać, te działania zaradcze, które są podejmowane, są podejmowane w sposób mądry i konsekwentny. Tutaj szczególnie dobrze zadziałał ten system podziału na powiaty i wprowadzeniu powiatów czerwonych, tych o największym zagrożeniu, żółtych, zielonych. To dobrze funkcjonuje. To też pokazuje i daje społeczeństwu, mieszkańcom nadzieję, bo widzą, że powiaty wychodzą z tego stanu epidemicznego. Nawet jeśli powiat był powiatem czerwonym, chwilę później przy dobrych konsekwentnych działaniach przeciwepidemicznych staje się powiatem żółtym, a następnie to zagrożenie znika.

 

W związku z powyższym cieszę się, że został wprowadzony konsekwentny i mądry system. Chciałbym, żebyśmy tak działali dalej, bo ta walka z koronawirusem, którą prowadzimy, chcę to bardzo mocno podkreślić, jest walką skuteczną. I to widać zresztą w naszym społeczeństwie. Ludzie w większości przypadków zachowują się odpowiedzialnie. W momencie, kiedy widzą zagrożenie, to rzeczywiście stosują środki bezpieczeństwa. No był moment takiego rozluźnienia, wszystkim się wydawało, że zagrożenie już minęło, no ale mamy pewną świadomość tego, że musimy to mieć pod kontrolą.

 

Tu oczywiście pytanie też, na jakim etapie mamy działania badawcze nad lekiem, nad szczepionką przeciwko koronawirusowi, to są te kwestie istotne i tylko w tym kontekście możemy mówić o zniknięciu koronawirusa, o zniknięciu całkowicie tego niebezpieczeństwa.

 

Proszę Państwa, otwieram posiedzenie Rady Gabinetowej na ten właśnie temat i mam nadzieję, że wyjdziemy stąd wszyscy bogatsi o wiedzę, a przede wszystkim lepiej przygotowani do dalszych działań.

 

Dziękuję bardzo.

Poleć znajomemu