Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 7 września 2020

Prezydent: Rozwój Trójmorza służy całej Unii Europejskiej

 

Szanowni Państwo Prezesi,

Wszyscy Dostojni przybyli goście,


Przede wszystkim chcę wyrazić ogromną radość i z całego serca podziękować. Wyrazić radość, że to spotkanie szefów giełd regionu Trójmorza odbywa się, że zechcieliście Państwo przybyć do Polski, do Krakowa, że chcecie uczestniczyć w naszym spotkaniu, także zdalnie, za pośrednictwem internetu; że jesteśmy razem i że dzisiaj tu właśnie rozmawiamy o współpracy, o rozwoju rynków kapitałowych, albo może szerzej, chciałoby się powiedzieć, wielkiego rynku kapitałowego tej części Europy – Trójmorza, bo przecież, jakby na to nie spojrzeć, to 1/3 terytorium Unii Europejskiej, to ¼ społeczeństwa europejskiego – myślę o Unii Europejskiej – i to tylko 10% kapitału. Więc to cały czas za mało, ale i zarazem – to wielka perspektywa.


Zobacz także: Konferencja Giełd Trójmorza [PL/EN] Oświadczenie Prezydenta RP po Konferencji Giełd Trójmorza Dlatego cieszę się bardzo, że jesteście Państwo tutaj, i że ta współpraca się rozwija. Chcę powiedzieć, że jestem nie tylko zaszczycony, ale przede wszystkim ogromnie zadowolony z tego, że mogę patronować Państwa spotkaniu.

 

Chcę z całego serca podziękować Panu Prezesowi doktorowi Markowi Dietlowi, szefowi polskiej Giełdy Papierów Wartościowych za zorganizowanie tego spotkania, dlatego, że – jak Państwo pewnie wiecie – Trójmorze należy do jednych z najważniejszych obszarów mojej pracy przez ostatnie pięć lat. Pamiętam ten dzień, kiedy we wrześniu 2015 roku spotkałem się z ówczesną prezydent Chorwacji, Panią Kolindą Grabar-Kitarowić i tu właśnie, w Krakowie, rozmawialiśmy o tym, aby stworzyć taki format współpracy europejskiej pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Wydawało się to wtedy bardzo odległą perspektywą, ale ja byłem cały czas przesiąknięty tym, co chłonąłem kiedyś, pięć lat wcześniej, będąc u boku Prezydenta Rzeczypospolitej Profesora Lecha Kaczyńskiego, któremu właśnie na tej współpracy tu, w naszej części Europy, ogromnie zależało. Uważał, że mamy potencjał do tego, by się rozwijać. A przede wszystkim uważał, że mamy podobną historię, przeżywaliśmy podobne trudności, zwłaszcza w XX wieku. I że w związku z tym jesteśmy w stanie może nawet lepiej się zrozumieć, niż jesteśmy w stanie zrozumieć się z naszymi kolegami z zachodu Europy, którzy nigdy nie doznali komunizmu, którzy nigdy nie odczuli, co to znaczy ograniczenie wolności słowa, co to znaczy, kiedy ktoś nie pozwala ci podróżować, kiedy ktoś śledzi cię, kiedy ktoś cię inwigiluje, kiedy ktoś cię szantażuje czy kiedy ktoś za to, że chcesz być wolny, zamyka cię do więzienia.

 

Myślę, że miał w tym dużo racji – nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że my właśnie w naszej części Europy potrafimy się zrozumieć, a przede wszystkim mamy ogromną ambicję. Podczas gdy czasem jest takie wrażenie, że zachód Europy już wszystko ma, my cały czas mamy to poczucie, że musimy jeszcze zdobywać, że musimy jeszcze osiągać, i cały czas mamy ku temu ogromne ambicje. My, a zwłaszcza ci młodsi od nas, te pokolenia, które idą za nami, które w tej chwili wchodzą w dorosłe życie, są także wielką szansą dla naszej części Europy, naszych narodów, społeczeństw i krajów. Ale naszym wielkim zadaniem dzisiaj jest stworzyć im jak najlepszą bazę do tego, by mogli działać.

 

My, śmiało mogę powiedzieć, budujemy lotniska po to, by można było potem dalej rozwijać flotę lotniczą i stawać się jedną z potęg, jeżeli chodzi o ten rodzaj przemysłu.

 

To jest właśnie dzisiaj nasze zadanie i nasze działanie.

 

Starałem się przez te pięć lat współpracę Trójmorza organizować we wszystkich obszarach, bo cóż, cieszyłem się ogromnie, że udało się wskrzesać ten pierwiastek zainteresowania współpracą w tym formacie pomiędzy prezydentami. To było dla mnie, dla nas, bardzo ważne. I rzeczywiście, te spotkania nastąpiły bardzo szybko. Byłem też ogromnie uszczęśliwiony, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, którego Państwo wszyscy doskonale znacie, i który ma za sobą dziesięciolecia działalności w wielkim biznesie, z błyskiem w oku słuchał, kiedy mówiłem o współpracy w ramach Trójmorza i o potencjale, który w Trójmorzu jest, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą i inwestycyjną. W 2017 roku był zresztą na Szczycie Trójmorza w Warszawie i spotkał się z nami, prezydentami. W sposób jednoznaczny dołączył Stany Zjednoczone jako partnera do Trójmorza i zdecydował także w ostatnim czasie o tym, że miliard dolarów zostanie przeznaczonych na współpracę w ramach Trójmorza, na rozwój Funduszu Trójmorza, który kilka lat temu zainicjowaliśmy.

 

Cieszę się więc ogromnie, że Trójmorze zyskało takiego wielkiego partnera. Dzisiaj Trójmorzem interesuje się Japonia. Współpracą w ramach Trójmorza, czy z państwami Trójmorza, zainteresowane są Chiny. W związku z czym potęgi światowe widzą, jaki potencjał tkwi w naszej części Europy.

 

Ale ja zawsze uważałem, że naszym podstawowym zadaniem jest to, żebyśmy my sami działali w związku ze swoim rozwojem. Dlatego, że tym podstawowym elementem, jakim kierowaliśmy się, tworząc współpracę w ramach Trójmorza, nie była żadna wielka polityka pojmowana jako polityka. Nie, była właśnie gospodarka. Chodziło przede wszystkim o inwestycje. Dostrzegaliśmy jasno i wyraźnie, że poziom infrastruktury w naszej części Europy, właśnie w tej przestrzeni północ-południe jest absolutnie niedostateczny. Bo o ile prawie wszyscy mamy całkiem niezłe połączenia z zachodem Europy czy ze wschodem, to okazało się, że jeżeli chodzi o komunikację północ-południe, to przez nasze kraje znad Morza Bałtyckiego nad Morze Czarne czy nad Adriatyk jedzie się bardzo długo. I to właśnie chcieliśmy zmienić.

 

Chcieliśmy, żeby powstały autostrady, drogi ekspresowe, chcieliśmy, żeby powstały linie kolejowe, przynajmniej kolei średnich prędkości. Chcieliśmy, żeby powstały dobre połączenia energetyczne, które będą nam nawzajem zapewniały bezpieczeństwo. Po co? Po to, żebyśmy mogli tę współpracę pomiędzy sobą rozwijać i pod względem gospodarczym, i pod względem międzyludzkim. To miało dla nas ogromne znaczenie – żeby rozwijała się turystyka, żeby rozwijały się relacje międzyludzkie i oczywiście, żeby rozwijał się także handel; by umożliwiać większe powiązania gospodarcze, żeby łatwiej było z krajów bałtyckich dostarczyć jakiekolwiek towary czy dobra do Bułgarii, Rumunii czy do Chorwacji i odwrotnie.

 

To było dla nas niezwykle istotne i cieszę się, że na przestrzeni tych ostatnich pięciu lat to się dzieje. Cieszę się, że współpraca w ramach Trójmorza rozwinęła się, i dzisiaj ma tak wiele formatów. Muszę powiedzieć, że moim największym zmartwieniem było właśnie to, że ona zamknie się na forum prezydentów i skończy się tylko na tym, że będziemy sobie miło mówili, że bardzo byśmy chcieli współpracować, żeby nasza część Europy się rozwijała, i że w ramach Unii Europejskiej my nadgonimy ten dystans, który mamy do zachodu, i że więcej nic z tego nie wyniknie. Bardzo się tego obawiałem i wielokrotnie na ten temat mówiłem. Dlatego cieszę się, że doszło do zaangażowania także premierów, ministrów, ale cieszę się też ogromnie, że doszło do zaangażowania biznesu. Bo, jakby nie było, to biznes jest tą solą ziemi i jeżeli ktoś ma ten rozwój prowadzić, to my jako politycy możemy oczywiście stymulować, wspierać, organizować różnego rodzaju formy instytucjonalne, takie jak Fundusz Trójmorza, możemy szukać możliwości tworzenia różnych programów, które by umożliwiały czy poprawiały kwestie inwestycyjne, ale my przecież sami inwestycji nie zrealizujemy. Bez tych, którzy działają na rynku, bez biznesu inwestycji nie będzie.

 

Cieszy mnie ogromnie, że powstał w międzyczasie Indeks Trójmorza, CEEplus, Fundusz Inicjatywy Trójmorza, że jest dzisiaj lista trójmorskich projektów priorytetowych, Forum Regionów, Kongres Gospodarczy Inicjatywy Trójmorza, że jest Rada Biznesu Trójmorza, która powstała w tym roku podczas Forum Ekonomicznego w Davos.

 

A wreszcie, cieszę się ogromnie, że jest i dzisiejsze Państwa spotkanie, dlatego, że rynek kapitałowy odgrywa w tym wszystkim niebagatelną rolę.

 

Oczywiście, ktoś może powiedzieć, to wspaniale, że spółki Trójmorza współpracują ze sobą, bo przecież Państwo reprezentujecie tutaj spółki – każda z giełd ma swój byt jako element rynku kapitałowego. Ale przede wszystkim współtworzycie Państwo rynki kapitałowe naszych krajów, a tym samym współtworzycie także tę część wspólnego europejskiego rynku kapitałowego, jaką są państwa Europy Środkowej.

 

Cieszę się ogromnie dlatego, że macie Państwo także w jakimś sensie wpływ na te podmioty, które na Państwa rynkach działają. A dzisiaj w wielu przypadkach to są firmy działające w branży najnowocześniejszych technologii, firmy informatyczne, firmy, które dzisiaj dynamicznie się rozwijają i których stymulowanie, skłanianie do tego, aby współdziałały ze sobą na rynku państw Trójmorza, może dawać efekt synergii. I mam nadzieję, że będziecie Państwo to czynili tutaj, rozmawiając także o perspektywach rozwoju Trójmorza.
Bardzo się cieszę, że Państwo tu jesteście, że ta współpraca się nawiązuje. A przez to ta inicjatywa Trójmorza wypełnia się treścią. Jestem z tego ogromnie zadowolony.

 

Jest mi też ogromnie miło, że spotykacie się dzisiaj Państwo w moim rodzinnym mieście, Krakowie, bo tutaj się urodziłem i stąd pochodzę. Kraków może nie jest centrum polskiego biznesu, bo jednak to centrum biznesu i siedziba giełdy jest w Warszawie, ale Kraków to serce Polski, to historyczna, dawna stolica naszego kraju. To tutaj przez stulecia urzędowali i mieszkali na Wawelu polscy królowie. I śmiało można mówić, że czas kiedy Kraków był stolicą Polski to był absolutnie jeden – czy może wręcz najlepszy okres w dziejach naszego państwa. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pracując dla Rzeczypospolitej – my polscy politycy, przedstawiciele polskiego rynku kapitałowego nawiązywali do tych najlepszych tradycji. To był czas, kiedy w tej przestrzeni północ-południe nie toczyliśmy ze sobą wojen, wojny tradycyjnie toczyliśmy na innych kierunkach. Chciałbym, żebyśmy tę współpracę – która wtedy była między Polską a Węgrami, między Polską a Litwą – kontynuowali, rozwijali.

 

I myślę, że mamy ku temu wielką perspektywę w tych szczęśliwych, pokojowych czasach, kiedy od ponad 30 lat żyjemy w wolnych, niepodległych, suwerennych państwach. Dla nas, Polaków, kiedy patrzymy w głąb naszej historii to jest największa szansa w dziejach od XVII wieku. Może trudno jest w to uwierzyć, ale taka jest prawda. Ostatni raz Polska taką siłę jak dzisiaj miała w XVII wieku i jest naszym wielkim zadaniem, żeby tę szansę wykorzystać.

 

Mam nadzieję, że będziemy ze sobą współpracowali budując pomyślność naszych krajów, narodów, naszej części Europy, a w efekcie także całej UE. Nie mam żadnych wątpliwości, że rozwój Trójmorza, który tak mocno wpisuje się w ideę równego rozwoju państw w ramach UE, współpraca Trójmorza, która rozwój naszej części Europy ma przyspieszyć, służy całej Unii Europejskiej, całej wspólnocie.

 

Jeszcze raz dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i życzę dobrych rozmów i owocnych obrad. Dziękuję.

Kraków | Konferencja Giełd Trójmorza z udziałem Prezydenta RP

Poleć znajomemu