Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 8 września 2020

Wystąpienie Prezydenta podczas wręczenia nominacji generalskiej

 

Szanowny Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Szanowny Panie Komendancie Główny Państwowej Straży Pożarnej,
Wielce Szanowny Panie Generale,
Wielce Szanowni Najbliżsi Pana Generała,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście, na czele z Zastępcami Komendanta!

 

Zobacz także: Uroczystość nadania stopnia nadbrygadiera Krzysztofowi Hejdukowi To bardzo miła uroczystość, jak zawsze. Nominacja generalska, czyli w tym przypadku na stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej. Ale dzisiaj mimo wszystko trochę wyjątkowa. Tak jak wyjątkową postacią w świecie polskich służb mundurowych, w świecie także już obecnie polskiej generalicji, czyli stanu generalskiego, jest Pan Generał. Po raz trzeci zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej: pierwszy raz w 2007 roku do 2009, drugi raz od 2016 do 2018 i potem w 2020 roku znów podejmuje Pan te obowiązki; dwukrotnie w międzyczasie przechodził Pan na emeryturę.


Bardzo za to dziękuję. Bardzo dziękuję, Panie Generale, za to, że jest Pan zawsze do dyspozycji wtedy, kiedy jest Pan potrzebny, kiedy Pana wzywają. Byłoby miło, gdyby Polska miała więcej ludzi tak oddanych służbie, ojczyźnie, społeczeństwu. Śmiało może Pan mówić i myśleć o sobie, że jest Pan człowiekiem, który jest gotów zawsze wtedy, kiedy jest Pan potrzebny, i kiedy otrzymuje to wezwanie.


Dziękuję, bo uczestniczył Pan już w 2007 roku w dziele – wtedy modernizacji Państwowej Straży Pożarnej, za czasów ministra Władysława Stasiaka, mojego przyjaciela a później Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. Uczestniczył Pan w procesie modernizacji później, w 2016 – 2018 i teraz nadal bierze Pan na siebie tę odpowiedzialność. Ogromnie za to dziękuję.


Może Pan śmiało, patrząc na Państwową Straż Pożarną dzisiaj, na jej stan, na to, jak jest oceniana na świecie – tam, gdzie pojawiają się nasi strażacy – być z siebie dumny, być dumny ze swojej służby. Ciszę się ogromnie, że zostaje ona w jakimś sensie uwypuklona poprzez tę nominację generalską, poprzez wstąpienie do grona nadbrygadierów Państwowej Straży Pożarnej. Grono niewielkie jak na wielkość całej służby.


Proszę o dalszą służbę, o dalsze wysiłki. Proszę o dalsze wykorzystywanie i powiększanie swojego bezcennego doświadczenia. Nasi strażacy są zawsze gotowi do służby tutaj, u nas na miejscu, dla obywateli – zawsze wtedy, kiedy jest potrzeba. A przecież jest tak, że kiedy ludzie nie wiedzą, co zrobić, to dzwonią do straży pożarnej. Taka jest prawda, wzywają straż pożarną.


Ale to nie tylko Państwowa Straż Pożarna, to także mądre wsparcie dla ochotniczych straży pożarnych, to także i świetne wyszkolenie dla naszych strażaków, którzy służą poza granicami kraju, choćby ostatnio – grupa poszukiwawcza w Libanie. Ale i wcześniej, kiedy nasi strażacy pomagali gasić pożary, choćby w Szwecji. Byli podziwiani za swój kunszt, za swoje wyszkolenie, przygotowanie, za wyposażenie. To jest wszystko zasługa tych, którzy za Państwową Straż Pożarną biorą na siebie odpowiedzialność.


Bardzo serdecznie dziękuję, Panie Generale, że Pan tę odpowiedzialność niezmiennie jest gotów brać na siebie, bierze ją i realizuje to wielkie zadanie, jakim jest wzmacnianie tej służby, budowanie jej wizerunku, a ten wizerunek to wizerunek najwyżej cenionej przez rodaków służby ze wszystkich służb mundurowych w naszym kraju.


Z całego serca jeszcze raz za to dziękuję. Dziękuję najbliższym Pana Generała za ich wyrozumiałość, bo wiem, że to jest służba niełatwa, która nie odbywa się w zwykłych godzinach pracy biurowej. Gratuluję wszystkim Państwu z całego serca i życzę wszelkiego powodzenia w kolejnych latach służby i pracy dla Rzeczypospolitej.


Dziękuję.
 

Pałac Prezydencki | Uroczystość nadania stopnia nadbrygadiera starszemu brygadierowi Krzysztofowi Hejdukowi

Poleć znajomemu