Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 23 września 2020

Wystąpienie Prezydenta w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa

Ekcelencjo, Szanowny Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo,

 

To ogromna radość móc dokonać symbolicznej inauguracji obecności Polski w Międzynarodowym Funduszu Rozwoju Rolnictwa. Nasza decyzja o akcesji do Funduszu była związana z przekonaniem, że tylko wspólne, skoordynowane działanie organizacji międzynarodowych, państw oraz podmiotów sektora prywatnego i pozarządowego, pozwoli społeczności światowej zmierzyć się z globalnymi wyzwaniami.
 

Zobacz także: Spotkania Prezydenta z politykami w Rzymie [PL/EN] Bez wątpienia Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, ale również Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Światowy Program Żywnościowy (WFP) odgrywają ogromną rolę w procesach wsparcia rozwoju rolnictwa i wzmacniania bezpieczeństwa żywnościowego. Tegoroczne doświadczenia, związane ze skutkami światowej pandemii, jeszcze bardziej uświadamiają nam znaczenie współpracy w ramach rzymskich agend ONZ.

 

Przed nami wszystkimi stoją bardzo trudne zadania dotyczące walki z negatywnymi skutkami pandemii i realizacji założeń Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ. Z niepokojem myślimy o wyzwaniach związanych z realizacją celów zrównoważonego rozwoju, a szczególnie jednego z nich – eliminacji głodu w skali całego globu do 2030 roku.
 

Polska i Unia Europejska są coraz bardziej zaangażowane w promowanie i wdrażanie zrównoważonych wzorców produkcji oraz konsumpcji. Podkreślamy konieczność eliminacji głodu i poprawy stanu wyżywienia osób najbardziej potrzebujących. Wskazujemy też na celowość walki z podstawowymi przyczynami konfliktów, takimi jak nierówności, zmiana klimatu czy deficyty zasobów wody i żywności w niektórych częściach globu.


W tym kontekście cieszy szybki rozwój gospodarczy Polski idący w parze ze wzrostem poziomu życia moich rodaków. Z ubolewaniem odnotowuję jednak, że Polska stała się miejscem, gdzie żywność często jest marnowana. To zjawisko nie powinno się pojawić w kraju, gdzie szacunek do żywności wynika z kultury, tradycji oraz wartości religijnych i narodowych. Wielu z nas wciąż ma w pamięci czarne lata II wojny światowej, a potem opresji komunistycznej oraz związane z nimi niedobory żywności.

 

Dlatego też promowanie konsumpcji odpowiedzialnej społecznie i ograniczanie jej wpływu na środowisko poprzez podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności stało się jednym z priorytetów polityki społecznej w Polsce.

 

Ekscelencjo,

Szanowni Państwo,

 

W celu dojścia do zrównoważonych systemów żywnościowych konieczna jest szeroka współpraca organizacji międzynarodowych, państw oraz zaangażowanie jak największej liczby podmiotów.
 

Nie mam wątpliwości, że Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa odgrywa istotną rolę w tym zakresie, między innymi ze względu na wieloletnie doświadczenie – własne i państw członkowskich – w zakresie zwalczania głodu na świecie.
 

W tym kontekście chcielibyśmy zaproponować Panu Prezydentowi oraz Funduszowi skorzystanie z polskich doświadczeń. Mamy długie tradycje związane z rolnictwem i produkcją żywności, a tym samym i ogromną wiedzę ekspercką w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa żywnościowego oraz zrównoważonych systemów żywnościowych. Jesteśmy także gotowi dzielić się naszymi doświadczeniami związanymi z transformacją oraz modernizacją sektora rolnego.
 

Na zakończenie chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować Panu Prezydentowi Gilbertowi Houngbo i Państwom Członkowskim za decyzję o przyjęciu Polski do Funduszu jako 177 kraju członkowskiego. To dla mnie ogromny zaszczyt i satysfakcja, że mogę, jako głowa nowego państwa członkowskiego IFAD, wziąć udział w dzisiejszej uroczystości i przekazać Panu Prezydentowi symbolicznie polską flagę, aby łopotała na maszcie jako ta 177 wśród tej wielkiej międzynarodowej galerii flag.

 

Dziękuję za uwagę.

Prezydent stoi za mównicą

Wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa

Poleć znajomemu