Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 1 października 2020

Depesza gratulacyjna do Przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej

Jego Ekscelencja

Pan Xi Jinping

Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej

Pekin

 

Szanowny Panie Przewodniczący,
 

mam zaszczyt przekazać Panu, w imieniu Narodu Polskiego oraz własnym, serdeczne gratulacje i życzenia z okazji 71. rocznicy proklamacji Chińskiej Republiki Ludowej.

 

Polska i Chiny już od ponad siedmiu dekad konsekwentnie i z sukcesami rozwijają relacje dwustronne. Naszym wspólnym osiągnięciem jest ich podniesienie do poziomu wszechstronnego strategicznego partnerstwa w 2016 roku. Nie byłoby to możliwe bez wzajemnego szacunku i zainteresowania oraz skutecznego poszukiwania obszarów wspólnych interesów, przynoszących korzyści obu stronom.

 

Głęboko wierzę, że również w przyszłości nasze kraje i Narody, działając w zgodzie z przywołanymi wyżej wartościami, będą potrafiły współpracować nie tylko na rzecz rozwoju naszych relacji dwustronnych, ale także pokojowego porządku międzynarodowego oraz kultury dialogu i porozumienia.

 

Mam nadzieję, że po ustabilizowaniu się sytuacji pandemicznej będziemy mieć okazję spotkać się osobiście, aby przedyskutować najważniejsze sprawy z agendy relacji dwustronnych oraz dotyczące aktualnej sytuacji międzynarodowej. Zapewniam o swojej przychylności i osobistym wsparciu dla inicjatyw mających na celu intensyfikację stosunków polsko-chińskich, nie tylko w tradycyjnych obszarach naszych relacji, ale także w wymiarze kultury, sztuki, nauki i kontaktów międzyludzkich.

 

Proszę przyjąć, Panie Przewodniczący, wyrazy najwyższego szacunku, a także życzenia pomyślności i zdrowia dla Pana osobiście oraz dla wszystkich obywateli Chińskiej Republiki Ludowej.

 

 

 

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Poleć znajomemu