Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 6 października 2020

Wystąpienie Prezydenta podczas uroczystości dokonania zmian w składzie Rady Ministrów

 

Szanowni Panowie Marszałkowie,

Szanowny Panie Premierze,

Szanowni Panowie Premierzy,

Szanowni Panie i Panowie Ministrowie, Posłowie, Senatorowie,

Wszyscy Dostojni przybyli Goście,

Wielce Szanowni Państwo!

 

Zobacz także: Prezydent dokonał zmian w składzie Rady Ministrów To bardzo podniosła chwila, można powiedzieć historyczna. Rekonstrukcja rządu nie jest w naszym państwie codziennością, dlatego jest ważnym momentem, który mam nadzieję spotkał się dzisiaj z tą piękną pogodą na dobry omen. Na to, aby właśnie taka piękna pogoda, w szerokim tego słowa znaczeniu, przyświecała Polsce, polskiemu społeczeństwu, Zjednoczonej Prawicy i polskiemu rządowi na ten cały czas najbliższych lat urzędowania. Tego Państwu z całego serca życzę. Ta data dzisiaj w jakimś sensie jest znamienna, dlatego że to prawie rok od czasu ostatnich wyborów parlamentarnych – od czasu, kiedy Zjednoczona Prawica odniosła drugie z rzędu spektakularne zwycięstwo wyborcze, osiągając samodzielną większość parlamentarną, i biorąc w swoje ręce odpowiedzialność za polskie sprawy. Na najbliższe cztery lata, a jestem przekonany, że wielu w naszym kraju wierzy w to, że na znacznie dłużej, po skutecznych rządach poprzednich czterech lat.

 

Wielu Polaków swoimi głosami dziękowało za poprzednie czterolecie, to od 2015 do 2019 r., za dotrzymane zobowiązania, za wdrożone programy społeczne, za to, w co wielu ludzi w czasie kampanii wyborczej 2015 r. nie wierzyło, że w ogóle jest możliwe. To wielkie dzieło Zjednoczonej Prawicy – i tej w rządzie i tej w parlamencie. To wielkie dzieło najpierw pani premier Beaty Szydło, potem pana premiera Mateusza Morawieckiego i wszystkich tych, którzy z nimi współpracowali. Ale powtarzam jeszcze raz, przede wszystkim jest to wielkie dzieło całej Zjednoczonej Prawicy, które cieszę się ogromnie, że miałem wielki zaszczyt przez te 4 lata tamtych rządów wspierać. Te rządy, dzięki ostatniemu zwycięstwu wyborczemu w wyborach parlamentarnych, właśnie prawie rok temu, są kontynuowane. Wtedy ponad 8,5 mln głosów podziękowania, ale jednoczenie oczywiście głosów tworzących zobowiązania, głosów wiary w to, że polskie sprawy będą dalej dobrze prowadzone.

 

Nowy rząd ukonstytuowany po tamtych wyborach 2019 roku praktycznie od razu zetknął się z ogromną trudnością – z pandemią koronawirusa, która dotknęła cały świat, w tym niestety także i nasz kraj. Po pierwsze kwestia życia i zdrowia obywateli, po drugie kwestia – cóż tu dużo mówić – ratowania polskiej gospodarki. To dzieło było i jest realizowane. Chciałem z całego serca podziękować wszystkim Państwu i za tamte cztery lata – wszystkim tym, którzy brali w nich udział – i za ten czas teraz tego prawie roku niezwykle dzielnej, a bardzo często odważnej postawy, która wymagała wielkiej odpowiedzialności, odporności psychicznej, ale przede wszystkim wymagała niezwykłego wysiłku. Ten wysiłek był włożony. Dziękuję całemu polskiemu rządowi, dziękuję całej Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję tym ministrom, którzy pozostają w rządzie – panu premierowi, panom premierom, ale dziękuję także i tym ministrom, których żegnamy, którzy kończą swoją służbę. Chciałem wśród nich ja, z mojego punktu widzenia, przede wszystkim wymienić panią wicepremier Jadwigę Emilewicz i pana ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Z nimi w tym czasie współpracowałem najbliżej. Z panią premier współpracowaliśmy i wiele godzin spędziliśmy, pracując nad rozwiązaniami dotyczącymi pakietów antyepidemicznych, pakietów walki z kryzysem koronawirusa, właśnie w sferze gospodarczej, dyskutując nad różnymi rozwiązaniami, by także ratować rynek pracy.

 

Z panem ministrem Ardanowskim pracowaliśmy nad sprawami polskiego rolnictwa – bardzo ważnymi. Nad tym, by to rolnictwo mogło dobrze się rozwijać, by kwitło, by ludzie na polskiej wsi czuli, że są traktowani godnie, i że Polska dziękuje im za ich wielki wysiłek dostarczania nam wszystkim bezpieczeństwa żywnościowego, które jesteśmy w stanie także i eksportować na  zewnątrz. Miałem dzisiaj tą przyjemność, że mogłem Państwu ministrom podziękować osobiście za ich służbę dla Polski – wszystkim tym, którzy w tej zmianie w polskim rządzie, w tej rekonstrukcji, w tej chwili uczestniczą. Powtarzam jeszcze raz z całego serca dziękuję wszystkim ministrom odchodzącym za ich bardzo dobrą służbę dla Rzeczypospolitej, którą dobrze się Polsce przysłużyli – mam o tym głębokie przekonanie. 

 

Chciałem podziękować wszystkim Państwu za wsparcie w ostatniej prezydenckiej kampanii wyborczej. Za to, że wygraliśmy ją, za to, że pełnię teraz drugą kadencje urząd Prezydenta Rzeczypospolitej ze znakomitym wynikiem – ponad 10 milionów głosów, prawie 10,5 miliona głosów, wynikiem także i wspaniałym jeśli chodzi o frekwencję. Myślę, że jest to wielki kredyt zaufania, który przekazali nie tylko w moje, ale chcę to mocno podkreślić, w nasze ręce – Rodacy. Za prowadzenie dalej odpowiedzialnej polityki, za ratowanie Polski przed koronawirusem. Za to, że to właśnie my razem działając, współdziałając ze sobą tak, jak stanowi konstytucja o obowiązku współdziałania ze strony prezydenta i rządu, jesteśmy w stanie Polskę przeprowadzić przez ten trudny czas, który niestety i u nas, i na świecie cały czas trwa. Który może jeszcze szykuje dla nas niejedno wyzwanie. Dlatego tym bardziej dziękuję, że Państwo tej misji prowadzenia polskich spraw podejmujecie się. Że w ten sposób bierzecie udział w tym, co w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej ja nazwałem „Koalicją Polskich Spraw”. Bo polskie sprawy powinny być uczciwie prowadzone. Wierzę, że do tego właśnie uczciwego prowadzenia polskich spraw dołączą inni. Nie tylko Zjednoczona Prawica. Ale, że te dobre projekty zyskają zdecydowanie większe poparcie parlamentarne niż wynika to tylko z prostej arytmetyki pomiędzy dzisiejszym ugrupowaniem, które sprawuje władzę – Zjednoczoną Prawicą a opozycją parlamentarną. Liczę na to, że będą one znajdywały także i poparcie opozycji – z odpowiedzialności za polskimi sprawami i dla polskich spraw.

 

Z mojego punktu widzenia, jako Prezydenta Rzeczypospolitej, jest to niezwykle ważne. I tego chciałem dzisiaj Państwu przede wszystkim życzyć. Przed nami zadania bardzo ważne, bo poza walką z pandemią koronawirusa, poza walką o to, by  jak najmniej naszych rodaków zachorowało, by nawet ci, którzy zachorują w jak najbardziej godnych warunkach mogli wrócić do zdrowia, by zapewnić im dostateczną opiekę medyczną, co do tej pory cały czas było i za to jestem ogromnie wdzięczny – czeka nas jeszcze walka o uratowanie polskiej gospodarki. O wyprowadzenie jej z kryzysu o to, by przetrwała tak, by mogła dalej konkurować z najlepszymi na świecie, nadal się rozwijała, byśmy przeszli przez ten kryzys i by Polska rodzina stawała się coraz zamożniejsza – tak, jak obiecywaliśmy w kolejnych kampaniach wyborczych, tak  jak w ostatniej kampanii wyborczej mówiłem to ja. To czas bardzo dobrych i mądrych decyzji, które trzeba będzie podjąć. To czas inwestycji, które muszą być w Polsce zrealizowane.

 

To czas tych wszystkich zobowiązań, które zostały w kolejnych kampaniach podjęte, a których jeszcze nie zrealizowaliśmy. Wierzę w to, że wspólnie uda nam się tego dokonać. Ale chcę zapewnić wszystkich – i Zjednoczoną Prawicę i wszystkich moich Rodaków – że każdy projekt, każdy głos, który będzie w moim kierunku kierowany, każdy projekt ustawy, który będzie w Sejmie procedowany, będzie przeze mnie obserwowany wnikliwie od strony merytorycznej i na takiej zasadzie będę też podejmował decyzję. W pierwszej kolejności będę się kierował tymi zobowiązaniami, które podjąłem, które podjęliśmy, ale w każdym przypadku będę się kierował tym, co nazywamy dobrem obywateli i dobrem Rzeczypospolitej. Dobro obywateli i dobro Rzeczypospolitej jest dla mnie najważniejsze. Uczciwość, rzetelność w polityce, dbanie o ludzi, pilnowanie polskich spraw – to jest to, co przez najbliższe lata, wierzę w to, będzie w Polsce realizowane. I tego chciałem Państwu, naszym Rodakom i sobie życzyć z całego serca. Wszystkiego dobrego!

Ogrody Pałacu Prezydenckiego | Uroczystość dokonania zmian w składzie Rady Ministrów

Poleć znajomemu