Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 9 października 2020

Oświadczenie Prezydenta RP w związku z sytuacją w Górskim Karabachu

Z ogromnym zaniepokojeniem i troską obserwuję trwające starcia zbrojne pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem. Popieram i osobiście chciałbym wzmocnić apele międzynarodowe do władz obu państw o zaprzestanie rozlewu krwi – w tym ludności cywilnej – po obu stronach, a także o natychmiastowy powrót do negocjacyjnego stołu.

 

Podczas 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2015 r. podkreśliłem potrzebę oparcia stosunków międzynarodowych na prawie. Polska konsekwentnie stoi na stanowisku, że konflikty powinny być rozwiązywane zgodnie z podstawową zasadą pokojowego rozstrzygania sporów oraz z poszanowaniem prawa międzynarodowego. Zwracam uwagę, że walki w Górskim Karabachu mogą mieć negatywne skutki nie tylko dla stron konfliktu, ale także dla bezpieczeństwa w całym newralgicznym regionie Kaukazu Południowego.

 

Jako Prezydent kraju, który niejednokrotnie zaznał wojen i ogromnych zniszczeń, wzywam obie strony do zaprzestania działań zbrojnych i podjęcia dialogu na drodze dyplomatycznych i politycznych negocjacji, z wykorzystaniem istniejącego obecnie formatu mediacyjnego zaakceptowanego przez obie strony konfliktu – Grupy Mińskiej OBWE.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

Poleć znajomemu