Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 12 października 2020

Kijów | Wypowiedź Prezydenta RP na konferencji prasowej

Ekscelencjo, Panie Prezydencie,

Szanowni Państwo!

 

Bardzo dziękuję za zaproszenie, Panie Prezydencie, i chcę wyrazić wielką satysfakcję, że po wielu rozmowach i wszystkich przeszkodach związanych z pandemią koronawirusa – i mimo tych przeszkód – udaje nam się dziś dopełnić tej wizyty tu, w Kijowie, i na Ukrainie. Wizyty dla mnie bardzo ważnej z wielu przyczyn.

 

Zobacz także: Polityczne spotkania Prezydenta w Kijowie [PL/EN] Przede wszystkim, dlatego że mogłem wczoraj w imieniu całego narodu polskiego oddać hołd ofiarom zbrodni katyńskiej – polskim oficerom pomordowanym przez NKWD – 80 lat temu. Pandemia koronawirusa uniemożliwiła dokonanie tego we właściwym momencie – w rocznicę, w kwietniu. Jest dla mnie wielką satysfakcją, że mogłem wczoraj tego dopełnić na cmentarzu w podkijowskiej Bykowni.

 

Dziękuję, że mogłem oddać hołd polskim ofiarom stalinowskiego ludobójstwa, cieszę się i wyrażam satysfakcję, że mogłem też oddać hołd wspólnie – polskim i ukraińskim, albowiem są to ofiary obu naszych narodów. Oba nasze narody cierpiały tamto prześladowanie, oba były dotknięte próbą ich unicestwienia przez stalinowski reżim.

 

Ale jest dla mnie też wielką satysfakcją właśnie to, że dziś, na poziomie politycznym, możemy, Panie Prezydencie, rozmawiać i o bieżącej relacji, i o bieżącej sytuacji, a przede wszystkim o dalszej współpracy.

 

Tę dalszą współpracę jasno wskazaliśmy w podpisanym przed chwilą wspólnym oświadczeniu, wspólnej deklaracji, która pokazuje nasz stosunek do bieżących relacji między Polską a Ukrainą właśnie w kwestiach najważniejszych – poczynając od spraw gospodarczych, poprzez kwestie polityczne i związane z zagadnieniami bezpieczeństwa, jakże ważnymi dziś we współczesności, w której żyjemy, aż poprzez kwestie historyczne, które – wierzę w to głęboko – poprowadzą nasze narody ku pogłębianiu więzi dobrosąsiedzkich i przyjaznych, mimo wszystkich bolesnych aspektów naszej historii, o których – cieszę się – mówimy dziś otwarcie i w których – cieszę się – realizujemy wyraźny postęp, jeżeli chodzi o wzajemne relacje.

 

Ale przede wszystkim, Panie Prezydencie, to kwestia bezpieczeństwa, której poświęciliśmy dziś tak dużo czasu. Tak, potwierdzam jeszcze raz: Polska stoi przy Ukrainie w kwestii granic Ukrainy, w tej kwestii, że te granice powinny być przywrócone w takiej formule, w jakiej są międzynarodowo uznane. A to oznacza zarówno powrót kontroli Ukrainy nad obszarami Ługańska i Doniecka, a także powrót kontroli państwa ukraińskiego nad Krymem.

 

Chcę to jeszcze raz bardzo mocno podkreślić: kwestia Krymu też jest tu niezwykle istotna. Stoimy na jednoznacznym stanowisku, że Krym jest dziś okupowany. I w ten sposób mówimy wszędzie, nie tylko tu, w Kijowie, nie tylko w Warszawie, ale także na forum międzynarodowym.

 

Sankcje, które w związku z agresją rosyjską zostały przyjęte, są dla nas czymś naturalnym i absolutnie uważamy, że dopóki ta okupacja się nie zakończy, polityka sankcji powinna być w zdecydowany sposób kontynuowana. Zawsze będziemy o to apelowali do wspólnoty państw Unii Europejskiej i do wszelkich wspólnot międzynarodowych.

 

Tutaj dla nas sprawa jest jasna: jakiekolwiek przesuwanie granic w Europie siłą po II wojnie światowej, we współczesnych czasach, wbrew narodom, wbrew ich prawu do samostanowienia jest absolutnie niedopuszczalne. Wspólnota międzynarodowa nigdy na to zgodzić się nie może i mam nadzieję, że zgadzała się nigdy nie będzie.

 

Ale to dzisiaj także niezwykle ważna kwestia współpracy gospodarczej, bo chcielibyśmy, by Ukraina zmierzała także pod względem rozwoju gospodarczego w kierunku takiego poziomu, jaki reprezentują dziś państwa na zachodzie Europy – jest to dziś nasze, polskie dążenie. Jako Prezydent Rzeczypospolitej chciałbym, by moim rodakom żyło się tak, jak żyje się społeczeństwom na zachodzie Europy, a więc na najwyższym – dzisiaj byśmy powiedzieli – możliwym gospodarczym, socjalnym i społecznym poziomie. Chciałbym, aby do tego również zmierzał rozwój sytuacji gospodarczej na Ukrainie.

 

Wierzę, że współpraca gospodarcza między Polską a Ukrainą jako najbliższymi sąsiadami ma tu ogromne znaczenie z punktu widzenia gospodarczego, wręcz strategiczne. Cieszę się, że zawarte jest to we wspomnianej już dziś deklaracji. Cieszę się, że ku temu zmierza także umowa, którą przed chwilą zawarło tu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, dlatego że rozwój współpracy gospodarczej to także przyczynianie się do budowy wspólnego bezpieczeństwa, m.in. bezpieczeństwa energetycznego, a ta właśnie wielka polska spółka – jedna z największych spółek Skarbu Państwa – za kwestię bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju w istotnym stopniu odpowiada. Mam nadzieję, że rozwój współpracy, którą pokazała dziś ta deklaracja, w przyszłości przyczyni się także do budowy bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy.

 

Ale to – jak przed momentem powiedział Pan Prezydent – także kwestia tego, byśmy pod względem gospodarczym, współpracy między naszymi przedsiębiorcami, w jak najlepszej kondycji przeszli przez trudny okres pandemii koronawirusa. Cieszę się, że nasze dzisiejsze spotkanie się odbywa, ponieważ w moim przekonaniu pokazuje też, że politykę międzynarodową – oczywiście przy zastosowaniu odpowiednich środków ochronnych, ostrożności antycovidowej – można realizować w sposób bezpośredni. Dlatego wyrażam wielką satysfakcję z naszej dzisiejszej wizyty w Kijowie, na Ukrainie.

 

Ale to także kwestia gospodarki. Jeżeli chodzi o naszą wymianę handlową to przecież w zeszłym roku ponad 7,5 mld euro wzajemnej wymiany handlowej. To dziś 1200 spółek polsko-ukraińskich, które działają na terenie Ukrainy. Oczywiście na przestrzeni ostatniego roku te elementy uległy osłabieniu, przede wszystkim poziom wymiany gospodarczej. Było to związane właśnie z zamknięciem naszych gospodarek, z pandemią koronawirusa.

 

Jestem przekonany, że trzeba czynić wszystko, byśmy przeszli przez ten czas w jak najlepszy sposób. By jak najmniej przedsiębiorstw ucierpiało – zarówno po stronie polskiej, ukraińskiej, jak i tych wspólnych, o których wspomniałem – i by mogły one po ustąpieniu pandemii, po tym, gdy już ją pokonamy, kontynuować swoją współpracę i budowę wzajemnych polsko-ukraińskich relacji również na tle ekonomicznym.

 

Będziemy z Panem Prezydentem – bo tak dziś mówiliśmy – realizować wszelkie dostępne dla nas kroki, by właśnie tę współpracę w jak największym stopniu umożliwiać i rozwijać. To także, oczywiście, kwestia ruchu granicznego, jego płynności, możliwości przekraczania granicy przez naszych przewoźników, zarówno polskich, jak i ukraińskich. To kwestie, o których dziś dyskutowaliśmy przez długi czas – zarówno w formule bezpośredniej, czyli w cztery oczy z Panem Prezydentem, ale to także był przedmiot naszej rozmowy, jeśli chodzi o format spotkania delegacji.

 

Mówiliśmy – oczywiście – także o wspomnianych kwestiach historycznych. To bardzo ważny temat dla obydwu naszych narodów. Jest tam bardzo wiele trudnych elementów, choć jest też – jak wspomniałem – bolesna przeszłość wspólna. Uczciłem ją wczoraj osobiście w Bykowni. Natomiast rozmawialiśmy dziś o elementach, które stanowią bolesne rany zarówno na ciele społeczeństwa polskiego we wspomnieniu z poprzednich pokoleń, jak i bolesne kwestie także na Ukrainie.

 

Wierzę, że przejdziemy przez te etapy budowania pamięci historycznej wspólnie, zgodnie i z szacunkiem dla pamięci, dla historii obydwu naszych narodów. Będziemy się starali z Panem Prezydentem delikatnie i mądrze realizować taką właśnie politykę w przestrzeni najbliższych lat naszej współpracy – zapewniliśmy się dziś o tym wzajemnie z Panem Prezydentem.

 

Wierzę głęboko, nie mam żadnych wątpliwości, że uda nam się nadal budować jak najlepsze relacje polsko-ukraińskie w każdym aspekcie – we wszystkich, o których mówiłem. W tych politycznych będziemy stali przy Ukrainie i ją wspierali, mając kolejne możliwości. Pan Prezydent wspomniał o naszej prezydencji w 2025 roku, ale zwrócę uwagę, że w 2022 roku Polska obejmie prezydencję w OBWE. I tam również – zapewniam Pana Prezydenta – sprawa ukraińska, suwerenności Ukrainy, granic Ukrainy będzie na agendzie i będzie przez nas pamiętana. Ukraina może tu liczyć na polskie wsparcie. Chcę o tym zapewnić zarówno Pana Prezydenta, jak i całe ukraińskie społeczeństwo.

 

Jeszcze raz cieszę się, że mogę dziś odbyć wizytę w Kijowie. Jutro rzeczywiście nasza wizyta w Odessie, spotkanie z przedsiębiorcami, forum gospodarcze. Cieszę się, że mimo pandemii koronawirusa działamy, współpracujemy w sposób aktywny i bezpośredni i realizujemy to, co dla naszych obydwu krajów i społeczeństw jest ważne.

 

Dziękuję bardzo.

Prezydenci Polski i Ukrainy przed mikrofonami na tle flag Polski i Ukrainy

Wspólna konferencja prasowa Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy

Poleć znajomemu