Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 20 października 2020

Wystąpienie podczas uroczystości podpisania ustawy o Funduszu Medycznym

 

Wielce Szanowny Panie Premierze,

Szanowny Panie Ministrze Zdrowia,

Szanowni Panowie Ministrowie,

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

 

To dla mnie bardzo ważny moment. Ale mam nadzieję, że przede wszystkim jest to bardzo ważny moment dla polskich pacjentów, dla rodziców, którzy wychowują i na co dzień ogromnie martwią się o zdrowie swoich dzieci, często dotkniętych chorobami rzadkimi czy nowotworowymi.

 

Zobacz także: Prezydent podpisał Ustawę o Funduszu Medycznym Ustawa o Funduszu Medycznym była jednym z przedmiotów dyskusji w czasie kampanii wyborczej – dyskutowaliśmy wtedy o tym, jak pomóc w przypadkach, które do niedawna wydawały się beznadziejne przede wszystkim ze względu na trudność w pomocy i uzyskiwaniu środków na terapie, na leczenie.

 

Wtedy właśnie pojawiła się idea stworzenia specjalnego funduszu, który umożliwi finansowanie takich, jednak mimo wszystko wyjątkowych sytuacji; umożliwi pomoc w przypadkach, w których rodzice często zrozpaczeni, zapłakani poszukiwali środków finansowych po różnego rodzaju fundacjach, błagali o pomoc. Cały czas zresztą można zobaczyć w wielu miejscach w internecie takie akcje zbierania pieniędzy na różnego rodzaju świadczenia medyczne czy zabiegi operacyjne realizowane przede wszystkim dla dzieci, także poza granicami naszego kraju.

 

Idea polegała na tym, by powstał państwowy fundusz, który umożliwi realizację wyjątkowych świadczeń medycznych; który umożliwi leczenie takich właśnie przede wszystkim wyjątkowych przypadków. To była główna myśl.

 

Chciałem z całego serca podziękować przede wszystkim Panu Premierowi za to, że Pan Premier od razu powiedział: „Tak, to jest sensowne rozwiązanie i środki finansowe na to muszą się znaleźć”. Dzięki temu, że środki finansowe są wygospodarowane, mogła powstać ta ustawa.

 

Chciałem z całego serca podziękować panu ministrowi zdrowia, Adamowi Niedzielskiemu. Ale chciałem podziękować także poprzednikowi – na ręce Pana Ministra składam podziękowania dla pana ministra Łukasza Szumowskiego, z którym razem pracowaliśmy nad wstępną wersją i nad rozwiązaniami, które są przyjęte w tej ustawie.

 

Chciałem podziękować wszystkim współpracownikom Panów Ministrów, którzy pracowali nad tym bardzo ważnym aktem prawnym, by nabrał on właściwego kształtu także z punktu widzenia właśnie ekspertów z Ministerstwa Zdrowia.

 

Ale ze swojej strony – ze strony Kancelarii Prezydenta – chciałem ogromnie podziękować panu profesorowi Piotrowi Czaudernie, który jest dzisiaj tu z nami; który przez ostatnie pięć lat towarzyszył mi i wspierał mnie, sprawując funkcję szefa sekcji ochrony zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju.

 

Śmiało mogę powiedzieć, że był na co dzień moim doradcą i udzielał mi wsparcia w różnych specjalistycznych kwestiach dotyczących ochrony zdrowia jako specjalista w zakresie onkologii także w tej sprawie – właśnie zajmujący się dziećmi, a więc mający do czynienia z najbardziej drastycznymi, bolesnymi przypadkami. Także bardzo mocno współdziałał w przygotowaniu tej ustawy. Ogromnie Panu Profesorowi jako wolontariuszowi za to dzieło dziękuję.

 

Jest bardzo ważny dla polskich pacjentów – przede wszystkim dla dzieci, dla ich rodziców – akt prawny, fundusz celowy, państwowy, który będzie się znajdował w gestii ministra zdrowia, ale który przede wszystkim będzie funduszem – nazwałbym go – ratunkowym.

 

Dlatego że właśnie będzie dysponował środkami, które będą mogły być przeznaczone na leczenie chorób rzadkich. W konkretnych, trudnych przypadkach będzie dysponował środkami, które mogą być przeznaczone na wsparcie leczenia chorób onkologicznych, przede wszystkim właśnie u dzieci.

 

To ogromna kwota, dużo większa, niż pierwotnie planowaliśmy. Pierwotnie planowaliśmy, że będzie to nieco ponad 2 mld. Ostateczna decyzja Pana Premiera – za co ogromnie jestem wdzięczny – to 4 mld rocznie. A więc to ogromna kwota.

 

I właśnie dzięki temu te środki będą mogły być podzielone na cztery subfundusze i przeznaczane m.in. także w przypadkach, w których konieczne będzie realizowanie różnego rodzaju zakupów infrastrukturalnych, chociażby o charakterze interwencyjnym, czy po to, by kupić najnowocześniejszy sprzęt, czy inwestować w różnego rodzaju innowacyjne rozwiązania – będzie mógł być także wykorzystywany na te cele. Oraz codziennego działania zapobiegawczego, profilaktyki przeciwko chorobom, dzięki czemu z funduszem także będą mogły współpracować gminy.

 

Ale chcę jeszcze raz powtórzyć: przede wszystkim celem tego funduszu jest stworzenie możliwości pozyskiwania środków na leczenie chorób rzadkich, w trudnych sytuacjach związanych z chorobami nowotworowymi – zarówno w kraju na różnego rodzaju terapie, także lekowe, które bardzo często występują w niezwykle rzadkich sytuacjach, wyłącznie wręcz jednostkowych; kilka przypadków w skali kraju nie było finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Właśnie ten Fundusz Medyczny będzie służył tego typu działaniom ratunkowym i w takich sytuacjach – bardzo często niezwykle kosztownych terapii, ale ratujących zdrowie i życie – będzie mógł być przeznaczany.

 

Mamy więc taki element, który – śmiało można powiedzieć – w jakimś sensie dopełnia system, bo taka jest jego rola. By każdy miał potencjalną możliwość znalezienia wsparcia, opieki i ratunku w trudnych sytuacjach. Mam nadzieję, że będzie to ratunek dla dzieci, a przede wszystkim ulga dla skołatanych trudną sytuacją rodziców.

 

Wierzę, że dzięki temu wielu z Państwa znajdzie uspokojenie, ukojenie i będzie mogło normalnie myśleć o leczeniu dzieci, o przywróceniu ich na normalną ścieżkę zdrowego życia.

 

Panie Premierze, Panie Ministrze, jeszcze raz z całego serca dziękuję, że za moment będę mógł podpisać tę ustawę. Dziękuję także polskiemu parlamentowi. 440 posłów głosowało za tym w Sejmie, można więc śmiało mówić, że jest to ustawa całkowicie ponad jakimikolwiek politycznymi uwarunkowaniami czy podziałami, za co ogromnie dziękuję.

Pałac Prezydencki | Uroczystość podpisania ustawy o Funduszu Medycznym

Poleć znajomemu