Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 11 listopada 2020

Wystąpienie Prezydenta RP podczas Paryskiego Forum Pokoju [PL/EN]

Szanowni Państwo,

 

To zaszczyt móc zwrócić się do uczestników Paryskiego Forum Pokoju. Wierzę, że to ważne wydarzenie będzie istotnym głosem w debacie na temat po-pandemicznej wizji świata. Dzisiaj dalekosiężne skutki COVID-19 dla narodowych ekonomii, życia społecznego, globalnego handlu oraz życia jednostek nie dają się  jeszcze w pełni przewidzieć. 

 

Niemniej warto byśmy sobie w tym kontekście już teraz zadali pytanie: co należy uczynić, by obecny kryzys stał się przyczynkiem do budowy nowego ładu, bardziej zrównoważonej architektury gospodarczej naszego globu oraz wynegocjowania nowej umowy społecznej? Jak sprawić byśmy wyszli z niego silniejsi, a nie zdruzgotani? Kluczem jest tu, w mojej opinii, ponowne przemyślenie tego, jak na nowo przełożyć fundamentalne wartości humanizmu na praktykę polityczną, społeczną i gospodarczą.

 

Niewątpliwie jedną z takich wartości jest solidarność. W Polsce, w moim kraju, solidarność stała się synonimem wolności i odpowiedzialności za siebie nawzajem. Solidarność została przyjęta jako nazwa dla wielkiego ruchu społecznego, który w latach osiemdziesiątych przyczynił się do obalenia Żelaznej Kurtyny i przyniósł Europie jedność. Dziś idea solidarności może stać się fundamentem globalnej jedności. Walcząc z pandemią, myślimy o świecie, w którym solidarność między narodami, ale też między pokoleniami, pozwoli zbudować bardziej zrównoważone systemy gospodarcze – funkcjonujące w bezpiecznym otoczeniu, z przemysłem szanującym środowisko naturalne, z pracą zorganizowaną w oparciu o szacunek do człowieka i jego rodziny.

 

Podstawą budowy świata solidarnego jest poszanowanie życia, którego kruchości każdy z nas jest teraz bardziej świadomy. To ono musi stanowić punkt wyjścia do wszystkich innych działań. Musi ono zakorzenić działania systemów politycznych i gospodarczych w szacunku dla każdego człowieka w jego ekosystemie. Tylko harmonia człowieka i przyrody pozwoli na zachowanie równowagi społecznej. Przy czym centralnym elementem naszego zainteresowania musi być człowiek. Człowiek jako istota wolna i równa wobec innych ludzi oraz solidarna z innymi. 

 

Szanowni Państwo,

 

Po-pandemiczna rzeczywistość to również era nowoczesnych technologii. Myślimy tu jednak o technologiach w służbie człowieka, nie zaś wypierających go. Wierzę, że będziemy świadkami coraz ściślejszej integracji technologicznej a także coraz bardziej elastycznej współzależności  – zarówno w wymiarze geograficznym, jak i sektorowym. 

 

W wizji tej nie może zabraknąć silnych podmiotów państwowych – rządów, które odważnie kształtują relacje pomiędzy instytucjami, korporacjami i obywatelami. Państw, które stymulują rozwój gospodarki i dbają, by nie odbywał się on kosztem pracowników. Państw, które bronią praw słabszych i które tworzą warunki do inkluzywnego rozwoju gospodarczego. Gospodarki nie wyregulują się same, potrzebna jest aktywna rola systemów społecznych 
i politycznych, oparta na dialogu i transparentności.  

 

Tylko droga wyznaczona takimi drogowskazami solidarności pozwoli państwom i społeczeństwom na  zbudowanie ładu, w którym ludzie będą mieli poczucie, iż pandemia koronawirusa stanowiła bolesną lekcję, z której potrafiliśmy wyciągnąć właściwe wnioski.Połączmy wysiłki w walce o lepsze miejsce do życia i pokojowe relacje między nami. 

 

Dziękuję. 

ENGLISH VERSION >>

Wystąpienie Prezydenta RP podczas Paryskiego Forum Pokoju. Paryż, 11-13 listopada 2020 r.

Poleć znajomemu