Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 18 listopada 2020

Wystąpienie Prezydenta RP podczas polsko-litewskiego forum biznesu online [PL/EN]

Ekscelencjo, Panie Prezydencie,

Ekscelencje, Panie i Panowie Ambasadorowie,

Dostojni Goście,

Szanowni Państwo,

 

To dla mnie zaszczyt, że mogę przemawiać do Państwa dzisiaj w trakcie tej edycji Forum Biznesu. Proszę pozwolić, że skorzystam z okazji i wyrażę moje podziękowania za Państwa wkład we wzmacnianie więzi pomiędzy Polską a Litwą. Nasze sąsiedzkie stosunki mają swoją wielowiekową tradycję. Rozciągają się na bardzo wielu płaszczyznach, niemniej jednak jedna z nich ma szczególne znaczenie: jest to współpraca gospodarcza.

ENGLISH VERSION >>>

 

Zapisaliśmy wspólnie w historii naszych państwowości piękne karty, ale pamiętamy także bolesne czasy niewoli. Zwłaszcza w XX wieku nasze narody padły ofiarą bezprecedensowego cierpienia. Rzeczywistość powojenna pozbawiła Polaków i Litwinów możliwości rozwijania swoich gospodarek na zasadach wolnorynkowych.

 

Ostatecznie po upadku bloku komunistycznego nasze narody zyskały możliwość wejścia na długo wyczekiwaną drogę suwerennego i niezakłócanego rozwoju. Przystąpienie Polski i Litwy do Wspólnego Rynku otworzyło nowe perspektywy dla naszych gospodarek. Jako przedsiębiorcy czerpią Państwo wyjątkowe korzyści wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, co bezpośrednio przyczynia się do dobrobytu naszych krajów.

 

Szanowni Państwo,

 

Udowodnili Państwo, że pomimo konieczności działania w obiektywnie trudniejszym środowisku biznesowym, są Państwo odważni, ambitni, konkurencyjni i innowacyjni. Mówiąc o trudnym otoczeniu biznesowym, mam na myśli utrudniony dostęp do infrastruktury krytycznej, w porównaniu z rynkami Europy Zachodniej. Bez wątpienia przedsiębiorcy z naszego regionu odczuwają trudności wynikające z niższej jakości szlaków transportowych, infrastruktury cyfrowej i sieci energetycznych.

 

W ciągu ostatnich 5 lat usilnie promowaliśmy Inicjatywę Trójmorza, której ślady można odnaleźć w najdumniejszych momentach w historii naszych dwóch bratnich narodów – w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Uważam, że Inicjatywa Trójmorza, jako projekt o charakterze czysto ekonomicznym, komplementarny w stosunku do procesu integracji europejskiej, może być odpowiedzią na problemy naszych przedsiębiorców. Doceniam stanowisko władz litewskich wobec tej Inicjatywy. Udało nam się zbudować szeroką koalicję dla Inicjatywy Trójmorza wśród państw o podobnych poglądach.

 

Panie i Panowie,

 

Inicjatywa Trójmorza zasadza się na idei działania w duchu solidarności. Dziś, kiedy stoimy w obliczu tego bezprecedensowego kryzysu wynikającego z pandemii, solidarność między narodami jest sprawą najwyższej wagi. Musi ona stać się fundamentem europejskiej jedności. Perspektywy dla małych i średnich przedsiębiorstw nie są szczególnie optymistyczne. Niektóre badania pokazują, że – jeżeli ogólna sytuacja gospodarcza nie ulegnie poprawie – w nadchodzących miesiącach znaczna liczba przedsiębiorstw europejskich rozważy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Narzędzia opracowane w ramach Inicjatywy Trójmorza mogą przynieść znaczącą pomoc przedsiębiorstwom w tych trudnych czasach. Należą do nich: Fundusz Inwestycyjny Trójmorza, Forum Biznesowe i indeks CEEplus.

 

Tworzone są również nowe platformy współpracy. Niedawno Estonia wystąpiła z propozycją zorganizowania jesienią 2021 r. forum cyfrowego. Jestem przekonany, że wkrótce będziemy świadkami narodzin coraz większej liczby podobnych inicjatyw mających na celu wzmocnienie pozycji gospodarczej naszego regionu.

 

Będąc pewnym, że Inicjatywa Trójmorza może odegrać zasadniczą rolę w przywróceniu szybkiego wzrostu naszych gospodarek, wzywam Państwa, by dali Państwo odpór obecnym niepowodzeniom, działając ramię w ramię z rządami.

 

Proszę przyjąć moje najlepsze życzenia owocnej debaty w duchu sąsiedzkiej solidarności oraz wielu udanych projektów biznesowych.

 

Dziękuję Państwu za uwagę.

 

Prezydent: Inicjatywa Trójmorza może odegrać zasadniczą rolę w przywróceniu szybkiego wzrostu naszych gospodarek

Poleć znajomemu