Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 29 listopada 2016

Wystąpienie Prezydenta RP z okazji uroczystości wręczenia awansów generalskich

Prezydent wręczył nominacje generalskie (fot. Krzysztof Sitkowski / KPRP)

Wielce Szanowna Pani Premier,

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowni Państwo Ministrowie,
Czcigodni Ekscelencje, Księża Biskupi, Ordynariusze Wojska Polskiego,
Szanowni Panowie Generałowie,
Szanowni Państwo Oficerowie,
Wszyscy Dostojni Zgromadzeni Goście,
 

To piękny dzień dla sił zbrojnych niepodległej, suwerennej i wolnej Rzeczypospolitej. Kilka godzin temu, w Gdyni, na pokładzie naszego historycznego okrętu ORP Błyskawica miałem ten zaszczyt i przyjemność jako Prezydent Rzeczypospolitej wręczyć nominację admiralską dla pana kontradmirała Krzysztofa Jaworskiego. Stało się to w dniu tak drogim dla Polskiej Marynarki Wojennej, w dniu, który jest zarazem uczczeniem 98. rocznicy jej odrodzenia w 1918 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

 

Zobacz także: Wystąpienie Prezydenta z okazji 98. rocznicy odtworzenia Marynarki Wojennej RP Powiedziałem w Gdyni, że dzisiejsza Polska Marynarka Wojenna jest kontynuacją ‒ tak jak tamta odrodzona była kontynuacją zwycięskiej Królewskiej Marynarki, która w 1627 roku zwyciężyła w bitwie pod Oliwą, tak ta dzisiejsza Polska Marynarka Wojenna jest kontynuacją tej, która tak dynamicznie rozwijała się w II Rzeczypospolitej i która z całą pewnością była jedną z najlepiej przygotowanych i wyposażonych wówczas marynarek wojennych w Europie. Mam nadzieję, że ta obecna Polska Marynarka Wojenna, jako część polskich sił zbrojnych, jako część Wojska Polskiego, będzie w stanie dorównać także pod względem wyposażenia, także pod względem jej nowoczesności tamtej wielkiej tradycji, o co będziemy dbali wszyscy – poczynając od dowództwa Marynarki, poprzez Ministra Obrony Narodowej, jak i mnie, Prezydenta Rzeczypospolitej, zwierzchnika sił zbrojnych.

 

Zobacz także: Prezydent wręczył nominacje generalskie Ale ten dzisiejszy dzień wieńczymy nominacjami generalskimi, które przed momentem wręczyłem Panom Generałom. Wielce wzruszający moment ‒ także w ważne dla polskich sił zbrojnych, dla Wojska Polskiego święto. W Święto Podchorążego, w święto upamiętniające bohaterstwo powstańców listopadowych 1830 roku. To właśnie 29 listopada tamtego roku, przed prawie 200 laty, porucznik Piotr Wysocki razem z podchorążymi i zaangażowanymi konspiracyjnie cywilami rozpoczęli powstanie listopadowe. Potem marszałek Józef Piłsudski powiedział ‒ także o nich ‒ „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Zwyciężyć i osiąść na laurach to klęska”. Tak, oni wtedy przegrali po wielkim bohaterstwie, po bitwach ‒ tak jak po nich przegrali powstańcy styczniowi.

 

Ale dzięki ich bohaterstwu właśnie, dzięki krwi, którą przelali za ojczyznę, mogła się ona odrodzić w 1918 roku. Bo duch walki dla ojczyzny, duch marzenia o niepodległości, o suwerennej Polsce, o silnej Polsce cały czas trwał w sercach, dlatego ten dzisiejszy dzień jest tak ważny. Bo wręczając Panom Generałom te nominacje – czy to na kolejny stopień generalski, czy też po raz pierwszy, dla tych, którzy dopiero wchodzą do Korpusu Generałów Rzeczypospolitej ‒ głęboko wierzę, że wręczam je ludziom, którzy bohaterstwo, miłość ojczyzny, determinację w budowaniu silnej Polski, bezpiecznej Polski, mają głęboko w sercu. A oprócz tego mają drugą niezbędną rzecz: umiejętności, wiedzę, którą nabyli Państwo w czasie studiów, którą nabyli Państwo w czasie wielu lat swojej dotychczasowej służby dla Rzeczypospolitej. A więc macie jeszcze trzeci niezwykle ważny element, a mianowicie: doświadczenie.

 

Dziś jest tak, że po zwycięstwie, które polskie społeczeństwo odniosło na przełomie lat 80. i 90., wyzwalając się z żelaznej kurtyny, wyzwalając się z okowów komunistycznego systemu ‒ czas na budowę silnej, sprawnej, dobrze wyposażonej polskiej armii. Ten proces jest w toku ‒ to przygotowanie i wprowadzenie doskonalszego systemu dowodzenia, to przede wszystkim nabycie dla polskiego wojska nowego wyposażenia, które będzie odpowiadało w jak najbardziej idealnym stopniu po pierwsze oczekiwaniom polskiego wojska, po drugie jego potrzebom, po trzecie potrzebom współczesnego pola walki. To niezwykle istotne.

 

Panowie, jako generałowie, będą w tym procesie uczestniczyli. Nie ukrywam, że ogromnie na Was liczymy. Powiedziałem, że dziękuję Wam za dotychczasową służbę. Tak – bo ogromnie Wam dziękuję za dotychczasową służbę, którą zasłużyliście, zapracowaliście na tę dzisiejszą nominację. Ale ta nominacja to także wielkie zobowiązanie do służby dalszej, służby pod hasłem, które przyświeca polskiemu żołnierzowi od wieków: Bóg, honor i ojczyzna. To dbanie i pielęgnowanie tych najważniejszych wartości w Polskim Wojsku, w polskim społeczeństwie. To stała walka o doskonalenie zarówno siebie, jak i swoich podwładnych ‒ polskich żołnierzy.

 

Bardzo proszę, żebyście, Panowie, służąc nadal Rzeczypospolitej, mieli właśnie ten ważny element zawsze głęboko w sercu. Abyście ‒ tak jak powiedziałem ‒ po latach swojej służby, gdy będziecie spokojnie odchodzili do rezerwy po wykonaniu swoich zadań, mogli z satysfakcją przekazywać pałeczkę młodszym, którzy będą zajmowali Wasze miejsce. Z satysfakcją, że dobrze przysłużyliście się ojczyźnie i polskiemu społeczeństwu. To trudne, bo żyjemy dzisiaj w trudnych czasach ‒ w czasach, gdy jest wiele niepokojów: na Wschodzie, na Południu, zagrożenie terrorystyczne ‒ gdy sytuacja zmieniła się bardzo znacząco na przestrzeni ostatnich 10-15 lat, jeżeli chodzi właśnie o środowisko bezpieczeństwa. Nie można dzisiaj absolutnie spoczywać na laurach. Powiem tak: laury początku lat 90., tamtej zmiany, która wydawała się, że prowadzi nas do wiecznego pokoju i spokoju, dawno już zwiędły. Dzisiaj mamy zupełnie inną sytuację. Dzisiaj jest sytuacja, która wymaga od nas aktywności, dzisiaj jest sytuacja, która wymaga od nas kreatywności i wielkiej odpowiedzialności za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej, a przede wszystkim za bezpieczeństwo polskiego społeczeństwa.

 

Wierzę, że współpracując ze swoimi kolegami, sojusznikami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, zrealizują Panowie swoje zadania jak najlepiej, że będą Panowie dumą polskiego oręża i że będą Panowie budowali nie tylko jak najlepsze imię Rzeczypospolitej i Polskiego Wojska, ale że będą także Panowie budowali silną, suwerenną i niepodległą, a przede wszystkim bezpieczną Polskę. Tego Panom życzę, tego życzę Waszym najbliższym, dziękując im zarazem, że przez całe Panów życie, które jest służbą polskiemu państwu, znosili wszystkie rozłąki, znosili często niepokój, gdy byliście na misjach poza granicami, tam, gdzie było zagrożenie życia, gdzie polski żołnierz walczył. Dziękuję za to, ale proszę o jeszcze ‒ proszę, żeby wspierali Was zawsze w Waszych działaniach, proszę, żeby dom, rodzina zawsze były dla Was ostoją. A Was proszę, byście zawsze tę swoją ostoję w jak największym stopniu szanowali i starali się do niej zawsze wracać cali i zdrowi razem ze swoimi żołnierzami. Dziękuję

Poleć znajomemu