Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 3 grudnia 2020

Przesłanie Pary Prezydenckiej na Kongres Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 

Prezydent Andrzej Duda:

 

Szanowni Państwo!

 

Z okazji jubileuszu 25-lecia Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych składam gratulacje i wyrazy uznania wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w jej niezwykle ważną misję.

 

Państwa działalność ma wielki pozytywny wpływ na nasze myślenie o powinnościach wobec bliźnich, zwłaszcza tych wymagających szczególnego wsparcia. Jest bezcenną pomocą dla milionów rodaków, którzy pomimo ograniczeń i utrudnień wynikających
z niepełnosprawności prowadzą aktywne życie zawodowe. Jest również bardzo istotna dla gospodarki narodowej, w której rozwoju osoby z niepełnosprawnościami mają znaczący, choć często niedoceniany udział. Dziękuję za to, że promują Państwo dobre wzorce i wyróżniają pracodawców wrażliwych społecznie w konkursie „Lodołamacze”, nad którym moja Małżonka sprawuje patronat honorowy.

 

Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda:

 

Tak, chciałabym przypomnieć, że w październiku bieżącego roku miałam zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w Gali Finałowej Konkursu Lodołamacze, podczas której już po raz 15 wyróżniono osoby i instytucje, które w sposób odpowiedzialny i godny naśladowania podchodzą do zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Cieszy nas ogromnie fakt, że coraz więcej firm i instytucji przełamuje stereotypy i uprzedzenia, znosi bariery i angażuje się w działania zapobiegające wykluczeniu zawodowemu osób z niepełnosprawnościami, dając im szansę na pracę, rozwój i integrację społeczną. Tym samym budują oni wizerunek państwa firm, jako przyjaznych i wrażliwych społecznie.

 

Gratuluję Państwa Organizacji, zrzeszającej około 600 firm i instytucji prowadzenia na przestrzeni ostatnich 25 lat odpowiedzialnej polityki aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i dawania dobrego przykładu innym pracodawcom.

 

Prezydent Andrzej Duda:

 

Tworzenie warunków sprzyjających dostępności różnych form aktywności dla wszystkich obywateli jest przede wszystkim realizacją fundamentalnych zasad równości i solidarności. I za to chcę Państwu dzisiaj szczególnie podziękować: że budują Państwo nasze wspólne dobro – sprawiedliwą, nowoczesną, dostatnią Rzeczpospolitą.

 

Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda:

 

Wszystkim Państwu gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy wielu kolejnych.

 

 

Poleć znajomemu